Zijn de kerncentrales van Electrabel te oud?

Vorige week trok de Chief Nuclear Officer van Electrabel, Thierry Saegeman, naar het federaal Parlement om duiding te geven bij de problemen van het aangetaste beton in de kerncentrales. Een samenvatting in 3 vragen.
12/10/2018

Welke kerncentrales zullen deze winter nog operationeel zijn?

Thierry Saegeman: “In de loop van november zal slechts één van onze zeven eenheden, Doel 3, operationeel zijn. Maar vanaf 17 november zal naast Doel 3 ook Tihange 1 opnieuw aan het net gekoppeld zijn.

Deze onbeschikbaarheid van het nucleaire park heeft drie redenen:

  • Tihange 1 zal, zoals voorzien was, in revisie zijn van 13 oktober tot 17 november. De gebruikte splijtstof moet ontladen worden en nieuwe brandstof herladen om terug te kunnen werken deze winter.
  • Doel 1 en Doel 2 zullen stilgelegd worden om een deel van de noodzakelijke werken uit te voeren naar aanleiding van de levensduurverlenging van 10 jaar. Het gaat om een totale investering van 700 miljoen euro. Er werd een klein lek gevonden en onze teams werken aan de analyses en de nodige herstellingen. In dit stadium hebben we onze beste inschatting voor de heropstart aan de markt gecommuniceerd. Zoals elk groot industrieel project kan de einddatum wijzigen in de loop van het project.
  • In Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 zijn inspecties uitgevoerd van het beton in de niet-nucleaire gebouwen waarin de noodinstallaties staan opgesteld. Het is een bijgebouw dat enkel wordt gebruikt wanneer er een extern ongeval is (bvb. bij een vliegtuigval). We moeten dit gebouw herstellen omwille van afwijkingen in de stalen armaturen die zich onder een zeer dik plafond bevinden. De betonaantasting varieert van gebouw tot gebouw maar de beste specialisten zijn aan het werk om de analyses te beëindigen en de best mogelijke omstandigheden voor de werken te bekijken. Zodra de werken uitgevoerd zullen zijn, moet het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) uiteraard zijn akkoord geven voor de veilige heropstart van de eenheden.”

Waarom werd het probleem van de betonaantasting niet vroeger ontdekt? Werd het onderschat?

T.S.: “Electrabel heeft de staat van het beton altijd zeer zorgvuldig opgevolgd. De inspectierapporten kunnen dit ook aantonen.

In het geval van degradatie werden de nodige herstellingswerken onmiddellijk uitgevoerd of, indien er geen risico was voor de nucleaire veiligheid, werden deze ingepland in overeenstemming met ons onderhoudsbeleid. Nucleaire veiligheid heeft binnen onze onderneming de hoogste prioriteit. Electrabel heeft de staat van het beton altijd meegedeeld aan het FANC. De nodige interventies zijn ook telkens in overleg met hen uitgevoerd. Wij onderhouden onze centrales voortdurend en daarvoor investeren we enorme bedragen van ongeveer 200 miljoen euro per jaar (exclusief de investeringen voor de levensduurverlenging van 1,3 miljard euro). Het is dus zeer belangrijk om te weten dat onze centrales niet defect zijn. De vraag die zich stelt is gelinkt aan nucleaire veiligheid en op dit punt hebben we nooit geschipperd en zullen we dat ook nooit doen.”

Zijn de centrales vandaag niet te oud? Zijn er geen risico’s op vlak van nucleaire veiligheid?

T.S.: “Onze centrales zijn uiteraard niet meer dezelfde als veertig jaar geleden. Ze werden voortdurend vernieuwd en gemoderniseerd in de loop der jaren en meer bepaald tijdens de tienjaarlijkse herzieningen. Ze beantwoorden aan de huidige, zeer strikte veiligheidsnormen. De waargenomen betonaantastingen treden op in de niet-nucleaire bijgebouwen en er is nooit een risico geweest voor de bevolking of het milieu. We gaan de waargenomen schade uiteraard herstellen om de nucleaire veiligheid te kunnen garanderen.

Het is belangrijk om opnieuw te benadrukken dat onze onderneming enorm investeert in jaarlijks onderhoud van de centrales: ongeveer 200 miljoen euro per jaar. Bovendien is de levensduurverlenging van onze centrales helemaal niet uitzonderlijk. Van de 438 actieve kernreactoren wereldwijd hebben er 63 de leeftijd van 40 jaar of meer. Dat is onder andere zo voor de centrale van Borsele in Nederland, Beznau in Zwitserland, Ringhals in Zweden en van meer dan dertig kerncentrales in de Verenigde Staten. Wereldwijd is de levensduur voor uitbating van verschillende kerncentrales verlengd tot zestig jaar en er zijn projecten om eventueel zelfs te verlengen tot 80 jaar in de Verenigde Staten. Het geeft geen goed gevoel om onze productie-eenheden vandaag stil te moeten leggen maar nucleaire veiligheid primeert boven alles.”

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Artikel

ENGIE zoekt 200 extra hoofdrolspelers voor het grootste energieverhaal ooit in België

ENGIE staat voor grote uitdagingen, de grootste uitdagingen ooit in de energiesector in België.
19/12/2023
Card image cap
Pers

ENGIE ondertekent een definitief akkoord met de Belgische regering over de verlenging van de kerncentrales Tihange 3 en Doel 4

Op 13 december ondertekenden ENGIE en de Belgische regering de definitieve overeenkomst over de verlenging van de kerncentrales Tihange 3 en Doel 4 en over alle verplichtingen met betrekking tot nucleair afval.
13/12/2023
Card image cap
Pers

Minister Tinne Van der Straeten bezoekt Laborelec, het groeiende internationale R&D-centrum van ENGIE in België

Laborelec, het R&D-centrum voor elektrische technologieën van de ENGIE Groep, verwelkomt vandaag federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten voor een ontmoeting met de experts die mee vorm geven aan de toekomst van de energietransitie in België. Laborelec rekruteerde het afgelopen 1,5 jaar niet minder dan 64 nieuwe wetenschappers en onderzoekers om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar onderzoek en operationele ondersteuning rond de nieuwste energietechnologieën, vooral op het vlak van hernieuwbare energie. Daarmee tekent het expertisecentrum in Linkebeek al zijn zevende opeenvolgende jaar van forse groei op.
18/10/2023