Gebouwenbeheer uitbesteden? Daarmee bespaar je tot 20%

Integrated Facility Management (IFM) zorgt ervoor dat ondernemingen zich niet langer druk moeten maken over gebouwenbeheer en gebruikersdiensten. Blijft over: hun core business! Een tijdwinst die bijzonder naar waarde wordt geschat en ook flink wat besparingen (tot 20%) mogelijk maakt. ENGIE Cofely heeft zich in deze discipline gespecialiseerd met een aanbod van ‘hard’ en ‘soft’ services.

Je gebouwen goed beheren. Dat is een essentiële taak voor alle ondernemingen en organisaties. Ervoor zorgen dat infrastructuren aan de meest recente veiligheidsnormen voldoen of over de beste energie-installaties beschikken, vergt echter aanzienlijke investeringen in tijd en geld. Met als resultaat dat ondernemingen vaak geneigd zijn om dit aspect – nochtans cruciaal voor hun goede werking – te verwaarlozen.

Om het leven van overbevraagde ondernemingen en overheidsinstellingen te vergemakkelijken, heeft ENGIE Cofely dan ook een compleet Integrated Facility Management (IFM) aanbod ontwikkeld. Dit laat ondernemingen toe om hun gebouwenbeheer integraal uit te besteden: technisch onderhoud maar ook dienstverleningen aan gebruikers.

 

Van technisch beheer tot en met reiniging

Het dienstenpakket dat ENGIE Cofely aanbiedt, omvat twee luiken: de ‘hard’ en de ‘soft’ services, gebundeld in één contract.

'Hard’ services zijn gericht op de goede technische werking van het gebouw. Ze omvatten het beheer van essentiële installaties zoals verwarming, elektriciteit en liften. Ook streven ze naar een optimale energiebenutting.

'Soft’ services, van hun kant, beogen meer comfort en veiligheid in de werkomgeving en richten zich dan ook specifiek op de gebruikers van het gebouw. Onthaal, reiniging, bewaking, afvalbeheer, onderhoud van groenruimtes, mailroom… het zijn slechts enkele voorbeelden uit het dienstenaanbod.

Een compleet aanbod staat uiteraard voor een vereenvoudigd en efficiënter beheer. Maar Integrated Facility Management heeft nog andere troeven. “Wie al die diensten aan ons uitbesteedt, kan tot en met 20% aan kosten besparen”, bevestigt Kris Michiels, BU Manager IFM bij ENGIE Cofely. “Met onze knowhow kunnen we op verschillende niveaus een toegevoegde waarde bieden: reporting, centrale aansturing, innoverende diensten, aanbiedingen op maat, schaalbare en vernieuwende oplossingen…”. Integrated Facility Management verzekert bovendien de duurzaamheid van installaties en verbetert het leven en welzijn van hun gebruikers. Het draagt ook bij tot meer energie-efficiëntie waarvoor een resultaatsverbintenis wordt aangegaan. Kortom, een krachtige aanzet voor verandering waarmee ondernemingen zich in een positieve en groenere dynamiek lanceren.

 

Een unieke meerwaarde

ENGIE Cofely is al langer dan 25 jaar actief in de IFM-sector en geldt als één van de referenties op de Belgische markt. Zij kan een klantenportfolio voorleggen met klinkende namen zoals IBM, De Lijn, Johnson & Johnson en Alstom Charleroi.

Om die ondernemingen over de streep te halen, kon de dochteronderneming van ENGIE uitpakken met een unieke meerwaarde. “In België zijn de grootste marktspelers aanbieders van ‘soft’ services (reiniging, onthaal, catering, beheer van groenruimtes…) die hun aanbod met ‘hard’ services trachten uit te breiden. Bij ENGIE Cofely is het andersom gegaan. Wij hebben onze technische diensten uitgebreid met ‘soft’ services om een compleet dienstenaanbod voor gebouwen en hun gebruikers te kunnen aanbieden. Daarin schuilt onze kracht”, besluit Kris Michiels.