Actie ondernemen voor de gezondheid

ENGIE en de ENGIE Stichting zijn ook actief op andere maatschappelijke domeinen die de burger raken. Afhankelijk van ernstige omstandigheden (zoals de covid-19-crisis) en terugkerende problemen in onze samenleving, ontwikkelen ENGIE en haar Stichting, in samenwerking met betrouwbare externe belanghebbenden, specifieke projecten op het gebied van gezondheid.

Door betrouwbare infrastructuren en voorzieningen te garanderen aan vele zorginstellingen, dragen de verschillende dochterondernemingen van de ENGIE Group in België bij aan het welzijn van de patiënten en de kwaliteit van de ondersteuning. De ENGIE-groep is via haar Stichting ook betrokken bij de ondersteuning van maatschappelijke projecten ten behoeve van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, zowel financieel als door middel van vrijwilligerswerk.

Stichting tegen Kanker

ENGIE-Fondation-Cancer

ENGIE ondersteunt de Stichting tegen Kanker door middel van 2 concrete acties:

  • de organisatie van een solidaire kerstmarkt in de gebouwen van de hoofdzetel van ENGIE in Brussel, waarvan de winst uit de verkoop volledig wordt geschonken aan verenigingen, waaronder de Stichting tegen Kanker.
  • de organisatie van bewustmakings- en informatiesessies voor ENGIE-medewerkers op de Wereld Kanker Dag, evenals deelname aan programma's om kankerpatiënten te reïntegreren in hun vorige baan. 

 

FAPA

De ENGIE Stichting steunt ook de FAPA. Deze vereniging helpt jonge patiënten met erfelijke darmaandoeningen door hen gepersonaliseerde steun en activiteiten aan te bieden die hun sociale en educatieve inclusie bevorderen, maar ook door bij te dragen aan het universitair onderzoek op dit gebied, dat veel schoolgaande kinderen in België treft.