Integratie in 3 thema’s

ENGIE en haar Stichting dragen bij aan een meer solidaire, duurzame, respectvolle en geintegreerde samenleving. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is niet enkel terug te vinden in de koolstofneutraliteit van onze industriële activiteiten, maar ook in onze bijdrage voor een rechtvaardige en duurzame ontwikkeling van elkeen !

Daartoe ontwikkelen ENGIE en de ENGIE Stichting dagelijks initiatieven gericht op de jeugd; de toekomst van de jeugd en meer bepaald de verbetering van het welzijn van iedereen. Drie hoofdthema's vertalen deze bereidheid in concrete acties...

1. Integratie via onderwijs

Motiveren om te leren. Om kinderen, ongeacht hun sociaal-economische achtergrond, in staat te stellen te slagen, zich bewust te worden van hun mogelijkheden, zich open te stellen voor de wereld door middel van onderwijs. Elke jongere de kans geven om zonder discriminatie op te groeien en nuttige vaardigheden te ontwikkelen voor de maatschappij van morgen. ENGIE en de ENGIE Stichting werken hieraan - naast andere voorbeelden - via TADA en Teach for Belgium.

 

TADA

De Stichting ENGIE steunt ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) sinds 2013. TADA is 100% tweetalig en verwelkomt elke zaterdag 150 kinderen van 10 tot 14 jaar uit kansarme wijken in verschillende Brusselse scholen. Op het programma: workshops waarin professionals hun beroep voorstellen (advocaten, verpleegkundigen, kunstenaars, politieagenten, bedrijfsleiders, ingenieurs...). Het doel is om tieners te motiveren om betrokken te raken bij het leven en om de maatschappij en de werkwereld met vertrouwen te benaderen. Met een boodschap: "Ook jij kan het”. Ontdek de samenleving. Weet wie je bent. Bloei open. Ontwikkel je kritische denkvermogen. Durf je grenzen te verleggen. »


Elk jaar engageren ongeveer 40 ENGIE medewerkers zich vrijwillig om tijdens 4 zaterdagen bij TADA jongeren vertrouwd te maken met de energiesector en -banen en met energie-efficiëntie. Tot nu toe heeft de vereniging meer dan 1000 kinderen kunnen verwelkomen!


Teach for Belgium

Deze vzw is van mening dat onderwijs op scholen met een lage sociaal-economische index specifieke tools vereist. Daarom ondersteunt de ENGIE Stichting haar bij de uitvoering van haar activiteiten, met name de projecten "Lerarenopleiding" en "Zomeracademie". Het doel van dit laatste is de studenten voor te bereiden op het begin van het schooljaar en meer in het bijzonder op de belangrijkste delen van het onderwijs en de voorbereiding van de toelatingsexamens. Daarbij wordt de bijscholing van toekomstige leerkrachten die aan het programma deelnemen en niet noodzakelijkerwijs voor het onderwijsberoep bestemd zijn, gegarandeerd. 

 

2. Integratie door middel van cultuur

De ENGIE Stichting besloot sinds haar oprichting in België in 2013, de ontwikkeling van sociale inclusie te ondersteunen door middel van cultuurprogramma's, specifiek gericht op jongeren voor wie de toegang tot cultuur (in al haar vormen) vaak een uitdaging is. In de loop der jaren zijn vele projecten ondersteund door verschillende instellingen zoals het Kindermuseum, BOZAR, Een brug tussen twee werelden (de Munt), BPS22 en vele andere. 

 

Magritte – SESAME

Fondation-ENGIE-Magritte

De ENGIE Stichting is betrokken bij de projecten ‘Museum op Maat’, bestemd voor bezoekers die moeilijker de weg vinden naar cultuur (studenten speciaal onderwijs, nieuwkomers, mensen met een handicap,...) en het  ‘Sesam’-project voor jongeren uit achtergestelde wijken in Brussel. Deze twee projecten worden ontwikkeld door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en krijgen al jaren financiële en educatieve steun van de ENGIE Stichting.

Het Magritte Museum werd in 2009 ook opgericht dankzij de uitzonderlijke samenwerking tussen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, de Stichting Magritte en de ENGIE Stichting. Elk jaar biedt het Magritte Museum activiteiten aan die speciaal gericht zijn op een jong publiek die hen in staat stelt de wereld van de cultuur zonder angst te benaderen met de nodige duiding.

 

3. Integratie door middel van sport

Het aanmoedigen van de beoefening van sport als een instrument voor integratie heeft al vele jaren zijn waarde bewezen bij een jong publiek. De sociale mix, de diversiteit van jonge sporters en spelers, de leerdiscipline en -training, het uithoudingsvermogen en het doorzettingsvermogen zijn allemaal troeven die een betere sociale, educatieve en menselijke integratie van alle jongeren kunnen garanderen, ongeacht hun afkomst en/of sociale status. De ENGIE Stichting steunt actief vele bewegingen zoals het Belgisch Paralympisch Comité (BPC) en talrijke initiatieven zoals de Koninklijke Europa-voetbalbond (FC Kraainem) die met voortreffelijke resultaten kunnen uitpakken.

 

Bx Brussels

De door Vincent Kompany opgerichte sociale voetbalclub helpt jaarlijks meer dan 1200 jongeren. Ze voetballen, begeleid en opgevolgd door meer dan 175 vrijwilligers. Bx Brussel, actief op voetbalvelden in de gemeente Anderlecht, bevordert de sociale cohesie, de toegang tot cultuur, de meertaligheid, de beroepsopleiding en de toegang tot een eerste baan voor deze jongeren van 8 tot 18 jaar, die een minder dan gemiddelde sociale en economische status hebben. De ENGIE Stichting heeft dit initiatief sinds haar oprichting gesteund, omdat het deze jongeren in staat stelt om uit hun gebruikelijke omgeving te komen en zich in het echte leven te mengen, door middel van de beoefening van hun favoriete sport.