Raad van bestuur van Electrabel

De raad van bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de vennootschap, behalve voor aangelegenheden die bij wet of krachtens de statuten aan de aandeelhouders zijn voorbehouden.

Het Uitvoerend Comité

Het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dat bestuur betreft, worden waargenomen door de Gedelegeerd Bestuurder die door de raad aangeduid wordt.

Sinds 26 april 2016 is Philippe VAN TROEYE de Gedelegeerd Bestuurder van Electrabel. Het Uitvoerend Comité heeft als taak de Gedelegeerd Bestuurder bij te staan in de operationele leiding van de onderneming in het kader van de organisatieprincipes zoals beschreven in het Corporate Governance Charter.

Bekijk de samenstelling van de raad van bestuur

 

Commissaris

De Commissaris certificeert de jaarrekening van Electrabel n.v. De gewone algemene vergadering van 25 april 2017 heeft beslist zijn jaarlijkse vergoeding vast te leggen op een bedrag van 1 125 000 euro. Zijn mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020.

Deloitte Bedrijsrevisoren

Verantwoordelijke vertegenwoordiger: Laurent BOXUS, Bedrijfsrevisor

 

Publicaties

ENGIE zorgt ervoor dat de beste corporate governance praktijken uitgevoerd worden binnen Electrabel. Haar Charter weerspiegelt de toegepaste governance principes.

Corporate Governance Charter

Gecoördineerde statuten

De Raad van bestuur

Johnny Thijs

Voorzitter van de raad van bestuur

Johnny Thijs is sinds oktober 2019 voorzitter van de raad van bestuur van Electrabel nv. Hij is tevens voorzitter van de raad van bestuur van Recticel, Corealis, Golazo en Hospital Logistics en bestuurder van H. Essers. Hij is ook adviseur van CVC en Lazard Benelux. Hij is een handelsingenieur van de Universiteit van Hasselt.

Philippe Van Troeye

Gedelegeerd Bestuurder van Electrabel

Philippe Van Troeye trad in 1988 in dienst bij Electrabel waar hij verschillende functies bekleedt binnen Productie. In 2006 werd hij General Manager van Productie in België en Luxemburg. In juli 2008 werd hij benoemd tot Executive Vice President Generation BeLux. Philippe Van Troeye is vicevoorzitter van Laborelec en lid van de raad van bestuur van Synatom en Tractebel Engineering. Hij is afgestudeerd aan de Polytechnische Faculteit van Bergen, waar hij een opleiding tot elektrotechnisch burgerlijk ingenieur heeft gevolgd.

Paulo Almirante

Executive Vice President en Chief Operating Officer van de ENGIE Groep

Paulo Almirante is sinds 2016 adjunct algemeen directeur van ENGIE, en sinds 2018 General Manager Operations. Hij houdt toezicht op de business units Brazilië, NECST (Noord-, Zuid- en Oost-Europa) en MESCAT (Midden-Oosten, Zuid- en Centraal-Azië en Turkije).

Pierre Chareyre

Executive Vice President van de ENGIE Groep

Pierre Chareyre is sinds 2016 Executive Vice President. Sinds 2019 houdt hij toezicht op de business units GEM (Global Energy Management), Generation Europe, B2C France en Benelux. Hij is verantwoordelijk voor de wereldwijde thermische business line.

Etienne Denoël

Externe Bestuurder van Electrabel

Etienne Denoël is Emeritus-directeur van het adviesbureau McKinsey, waarvoor hij van 1987 tot 2018 werkte als adviseur van particuliere bedrijven en overheidsinstellingen. Hij heeft verschillende missies geleid in de energie-, industrie- en dienstensector in Europa en Noord-Amerika. In 2000 richtte hij het McKinsey Solutions, Research and Knowledge Center in België (Louvain-la-Neuve) op.

Judith Hartmann

Adjunct-directeur, Chief Financial Officer van de ENGIE Groep

Judith Hartmann is sinds 2015 adjunct-directeur en Chief Financial Officer van ENGIE. Daarnaast is zij sinds 2019 verantwoordelijk voor MVO en voor het toezicht op de activiteiten van de Groep in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika.

Cedric Osterrieth

CEO Business Unit Generation Europe

Cédric Osterrieth heeft meer dan 24 jaar professionele ervaring in de energiesector, zowel in de elektriciteits- als in de olie- en gassector. Hij staat sinds 2018 aan het hoofd van de Generation Europe Business Unit.

Thierry Saegeman

CEO Business Unit Nuclear

Thierry Saegeman leidt sinds oktober 2016 de nucleair activiteiten en is sinds januari 2020 Chief Executive Officer van de nieuwe Business Unit Nuclear bij ENGIE Electrabel. Hij is verantwoordelijk voor het algemene beheer van de Belgische nucleaire vloot, zijnde de kerncentrales van Doel en Tihange en de centraal beheerde diensten.

Patrick van der Beken

Secretaris van de Raad van Bestuur van ENGIE

Patrick Van der Beken is al 24 jaar actief binnen de Groep als secretaris van verschillende van haar bedrijfsorganen. Sinds 2008 is hij secretaris van de raad van bestuur van ENGIE, evenals van het Algemeen Beheerscomité en het Uitvoerend Comité van ENGIE.