Raad van bestuur van Electrabel

De raad van bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de vennootschap, behalve voor aangelegenheden die bij wet of volgens de statuten aan de aandeelhouders zijn voorbehouden.

De raad van bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de Vennootschap, behalve voor aangelegenheden die door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

Het hoofddoel van de Raad is het succes van de Vennootschap op lange termijn te verzekeren met inachtneming van de belangen van alle belanghebbenden die essentieel zijn voor de verwezenlijking van deze doelstelling, namelijk de aandeelhouders, de werknemers, de klanten, de leveranciers en andere schuldeisers, en de openbare dienstverplichtingen die de Vennootschap op zich moet nemen.

De Raad bepaalt de waarden van de onderneming, haar strategie, het risiconiveau dat zij bereid is te aanvaarden en haar voornaamste beleidslijnen.
 
Deze principes worden in detail uiteengezet in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

Voor de samenstelling van de Raad van Bestuur, klik hier.

 

De gedelegeerd bestuurder (CEO)

De Raad van Bestuur vertrouwt het operationele beheer (met inbegrip van het dagelijkse bestuur) van de Vennootschap en de vertegenwoordiging in verband met dit bestuur toe aan de geledegeerd bestuurder (CEO).

Dit operationele beheer omvat het beheer van de nucleaire activiteiten van de Vennootschap in België als "nucleaire mandataris".

Thierry Saegeman is sinds 1 mei 2021 gedelegeerd bestuurder (CEO) van Electrabel NV.
 

Bestuurscomités

De Raad van Bestuur heeft in haar schoot twee comités opgericht: het Comité inzake Nucleaire Veiligheid en het Auditcomité.

 

Commissaris

De Commissaris certificeert de jaarrekening van Electrabel n.v. De gewone algemene vergadering van 25 april 2017 heeft beslist zijn jaarlijkse vergoeding vast te leggen op een bedrag van 1 069 000 euro. Zijn mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023.

Deloitte Bedrijsrevisoren

Verantwoordelijke vertegenwoordiger: Laurent BOXUS, Bedrijfsrevisor

 

Publicaties

ENGIE zorgt ervoor dat de beste corporate governance praktijken uitgevoerd worden binnen Electrabel. Haar Charter weerspiegelt de toegepaste governance principes.

Corporate Governance Charter

Gecoördineerde statuten

Samenstelling van de raad van bestuur van Electrabel

Johnny Thijs

Voorzitter van de raad van bestuur

Johnny Thijs is sinds oktober 2019 voorzitter van de raad van bestuur van Electrabel nv. Hij is tevens voorzitter van de raad van bestuur van Recticel, Corealis, Golazo en Hospital Logistics en bestuurder van H. Essers. Hij is ook adviseur van CVC. Hij is een handelsingenieur van de Universiteit van Hasselt.

Thierry Saegeman

Gedelegeerd Bestuurder van Electrabel

Thierry Saegeman begon zijn carrière bij Electrabel in 1995, waar hij verschillende functies bekleedde in o.a. de ontwikkeling van on- en offshore windprojecten, het onderhoud en de thermische en waterkrachtproductie in Frankrijk. In oktober 2016 nam hij de leiding over van de nucleaire productieactiviteiten in België, waarna hij in 2020 werd benoemd tot CEO van de BU Nuclear. Sinds 1 mei 2021 is Thierry Saegeman Gedelegeerd Bestuurder (CEO) van Electrabel nv. Hij is eveneens Country Manager van ENGIE in België.

Philippe Van Troeye

Bestuurder

Philippe Van Troeye trad in 1988 in dienst bij Electrabel, waar hij verschillende functies bekleedde binnen de Productie-afdeling. In 2006 werd hij Algemeen Directeur Productie voor België en Luxemburg. Van 2016 tot 2021 was hij Gedelegeerd Bestuurder (CEO) van Electrabel nv. Vanaf 1 mei 2021 is Philippe Van Troeye Gedelegeerd Bestuurder (CEO) van Tractebel. Hij blijft ook zetelen in de raad van bestuur van Electrabel nv.

Pierre-François Riolacci

Adjunct-directeur van de ENGIE Groep

Pierre-François Riolacci begon zijn loopbaan bij ELF Aquitaine, waar hij gedurende 11 jaar verschillende functies bekleedde op het gebied van beheerscontrole, financiering en relaties met investeerders in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Congo. Daarna trad hij toe tot de VEOLIA-groep, waar hij van 2010 tot 2013 CFO was. Pierre-François Riolacci werd vervolgens in 2013 benoemd tot CFO van de Air France KLM groep. In 2016 trad hij in dienst bij ISS als CFO, gevestigd in Denemarken, en momenteel is hij Managing Director Europe van ISS. Pierre-François Riolacci is lid van de Raad van Bestuur sinds 1 februari 2022 en lid van het Auditcomité.

Paulo Almirante

Adjunct-directeur van de ENGIE Groep

Paulo Almirante is sinds 2016 adjunct adjunct-directeur van ENGIE. Sinds 2021 is hij verantwoordelijk voor de activiteiten in hernieuwbare energie. Hij is ook verantwoordelijk voor de BU Nuclear en de Business Unit Global Energy Management.

Sébastien Arbola

Adjunct-directeur van de ENGIE Groep

Sébastien Arbola is sinds 2021 adjunct-directeur, verantwoordelijk voor de thermische productie- en energieleveringsactiviteiten. Hij is ook verantwoordelijk voor de Global Business Line Thermal en de BU's Generation Europe, France BtoC en Hydrogen.

Cedric Osterrieth

Algemeen Directeur Thermal Europe

Cedric Osterrieth heeft meer dan 24 jaar professionele ervaring in de energiesector, zowel in de elektriciteits- als in de olie- en gassector. Hij staat sinds 2018 aan het hoofd van de Europese thermische productie.

Etienne Denoël

Externe Bestuurder van Electrabel

Etienne Denoël is Emeritus-directeur van het adviesbureau McKinsey, waarvoor hij van 1987 tot 2018 werkte als adviseur van particuliere bedrijven en overheidsinstellingen. Hij heeft verschillende missies geleid in de energie-, industrie- en dienstensector in Europa en Noord-Amerika. In 2000 richtte hij het McKinsey Solutions, Research and Knowledge Center in België (Louvain-la-Neuve) op.

Patrick van der Beken

Bestuurder en Secretaris van de Raad van Bestuur van ENGIE

Patrick van der Beken is al 26 jaar actief binnen de Groep in governance-functies van de bestuursorganen. Secretaris van de Raad van Bestuur van ENGIE SA van 2008 tot 2021, is hij nu belast met de rationalisering van de juridische structuren van de Groep.