Thierry Saegeman wordt benoemd tot Executive Vice President Transformation & Geographies van de ENGIE Groep

ENGIE kondigt de benoeming van Thierry Saegeman tot Executive Vice President Transformation & Geographies van de Groep aan, met ingang van 1 januari 2024.
13/11/2023

Hij zal rapporteren aan Catherine MacGregor, CEO van ENGIE, en wordt lid van het Uitvoerend Comité van de Groep. Hij volgt Frank Demaille op, die besloten heeft zijn carrière buiten de Groep voort te zetten en zich aan een nieuw professioneel project te wijden.

Thierry Saegeman blijft verantwoordelijk voor de nucleaire activiteiten van de Groep, en in het bijzonder voor de afronding van het LTO-project in België. 
Thierry is een erkend en gerespecteerd leider in de energiesector. Hij kwam in 1995 bij de Groep en bracht het grootste deel van zijn carrière door in België en Frankrijk.

Cedric Osterrieth wordt benoemd tot CEO van de nucleaire activiteiten in België, met ingang van 1 januari 2024. Hij zal zijn operationele functies opnemen na voltooiing van zijn opleiding en accreditatie door de Belgische nucleaire veiligheidsautoriteiten. Thierry Saegeman zal de continuïteit van deze verantwoordelijkheid verzekeren tijdens die periode. Cedric Osterrieth wordt ook benoemd tot CEO van Electrabel.

Vincent Verbeke wordt benoemd tot Country Manager van ENGIE België, met ingang van 1 januari 2024, naast zijn huidige verantwoordelijkheden in de energy management-activiteiten en als lid van het Uitvoerend Comité van Global Energy Management & Supply.

Catherine MacGregor: "Ik ben zeer verheugd dat Thierry deel gaat uitmaken van ons Uitvoerend Comité. Zijn strategische en operationele ervaring, zijn uitzonderlijke kwaliteiten als onderhandelaar in complexe contexten en omgevingen, zijn vermogen om institutionele relaties op het hoogste niveau op te bouwen en zijn uitstekende kennis van onze activiteiten in Europa zullen belangrijke troeven zijn voor onze organisatie. Ik wil Frank ook hartelijk bedanken voor zijn betrokkenheid en persoonlijke bijdrage aan de transformatie van ENGIE. Ik wens hem het allerbeste voor de toekomst."

 

Thierry Saegeman

Thierry Saegeman studeerde af aan de Universiteit van Gent in 1994 met een Master in Elektromechanische Ingenieurswetenschappen en vervolgens met een MBA van de Vlerick Business School in 1995. Hij begon zijn carrière bij ENGIE Electrabel in 1995, initieel als Projectmanager Warmtekrachtkoppeling en vervolgens als Projectontwikkelaar Hernieuwbare Energie. Daarna verhuisde hij naar Frankrijk om zijn carrière voort te zetten, eerst bij de ENGIE Groep als Managing Director van ENGIE Thermal France en vervolgens als CEO van Compagnie Nationale du Rhône, verantwoordelijk voor de exploitatie van waterkrachtcentrales, energiebeheer en de ontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten. In 2016 keerde hij terug naar België als Chief Nuclear Officer. In 2021 werd hij ook Country Manager van ENGIE België.

 

Cedric Osterrieth


Cedric Osterrieth heeft een Master en postgraduaat in Toegepaste Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven en het General Management Programme van CEDEP. Cedric heeft 28 jaar ervaring in de energiesector, verdeeld over de elektriciteitssector en de olie- en gassector. Sinds 2018 is Cedric Managing Director van Flexible Generation Europe en geeft hij leiding aan meer dan 1400 werknemers in een transformerende industrie in 8 Europese landen. De FlexGen-teams concentreren hun inspanningen elke dag op de waardevolle inzet van de bestaande gasgestookte en spaarbekkencentrales van ENGIE voor het elektriciteitsnet en de klanten, en werken tegelijk ook aan de reductie van de CO2-uitstoot van deze activiteiten. Onder zijn leiding introduceert Flexible Generation Europe momenteel grootschalige batterijopslagsystemen in het net en ontwikkelt het waterstofproductieprojecten in verschillende Europese landen. Cedric is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Vincent Verbeke


Vincent Verbeke studeerde af aan de Ecole Polytechnique de Louvain als Ingenieur Toegepaste Wiskunde, aan de Business School van Leuven en aan CEDEP. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de elektriciteits- en gassector. In 2000 begon hij bij Tractebel Engineering als nucleair ingenieur en in 2001 ging hij de internationale bedrijfsontwikkelingsactiviteiten van Tractebel International ondersteunen. In 2005 trad hij in dienst bij Electrabel als Chief Analyst, verantwoordelijk voor de economische analyse van de langlopende verbintenissendossiers in Europa. Sinds 2009 bekleedde hij verschillende leidinggevende functies in de Trading & Portfolio Management-activiteiten en in 2016 werd hij hoofd van de Short-Term Power & Energy Transition Services binnen de Global Energy Management business unit. In 2020 trad hij toe tot het Uitvoerend Comité van Global Energy Management & Sales (GEMS). Hij is verkozen lid van de European Power Exchanges Councils sinds 2013. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.