Bevoorradingszekerheid: ENGIE koopt de site van Vilvoorde voor de bouw van een nieuwe gascentrale van 870 MW

09/04/2020
ENGIE en EMGB hebben een overeenkomst gesloten over de verkoop van de site en de bestaande gascentrale van Vilvoorde. ENGIE heeft de ambitie om daar een nieuwe stoom- en gascentrale te bouwen met een capaciteit tot 870 MW. Daarmee zal deze nieuwe gascentrale een essentiële schakel zijn in de toekomstige bevoorradingszekerheid van het land.

De site van Vilvoorde beslaat in totaal 30 hectare en huisvest al sinds de jaren ’60 installaties voor elektriciteitsproductie. ENGIE koopt nu de bestaande gascentrale en voegt die bij zijn eigen deel van het terrein, met de ambitie om daar een nieuwe stoom- en gascentrale van 870 MW te bouwen indien een capaciteitsvergoedingsmechanisme in werking treedt. De aanvraag voor een verbinding met het hoogspanningsnet is al ingediend bij Elia. 

De nieuwe stoom- en gascentrale van de nieuwste generatie zal aan alle emissienormen voldoen en een rendement van meer dan 63% behalen. De bestaande gascentrale van 255 MW blijft beschikbaar voor inzet in periodes van piekverbruik totdat de nieuwe eenheid operationeel is. 

Deze overeenkomst sluit aan bij de strategie van ENGIE om een leidersrol te spelen in de zero carbon-transitie. Cedric Osterrieth, CEO van de thermische productie-eenheden van ENGIE in Europa“ENGIE is al meer dan 100 jaar verankerd in België. Met ons lokale en gediversifieerde productiepark willen wij een voortrekkersrol spelen in de energietransitie en op termijn evolueren naar een 100 % CO2-neutrale energieopwekking. In elk toekomstscenario is daarbij behoefte aan de bouw van nieuwe, efficiënte gascentrales voor flexibele capaciteit die op elk moment beschikbaar is en die kan bijdragen tot de bevoorradingszekerheid van het land. Ons project in Vilvoorde is dan ook volledig in lijn met onze lokale ambities in België.”

De overeenkomst zal naar verwachting nog voor de zomer volledig rond zijn. Samen met de installaties neemt ENGIE ook het personeel van de centrale over van EMGB.