Mercatordok

ENGIE Electrabel heeft een project in ontwikkeling bestaande uit één windturbine in de Gentse Haven op het terrein van DFDS Seaways.

Kerncijfers:

Aantal turbines1
Vermogen per turbine6 MW
Equivalent verbruik3 700 gezinnen
CO2e-besparing5 690 ton/jaar

Planning:

11/2021Indiening vergunningsaanvraag en milieueffectrapport
12/2021 - 01/2022Openbaar onderzoek
16/12/2021Informatievergadering
24/03/2022Uiterste beslissingsdatum bevoegd bestuur
03/2024Start van de werken
12/2024Indienstname

Weergave van de inplanting:

Weergave van de inplanting

Card image cap

Audrey Thom

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Openbaar onderzoek & Informatie vergadering

08/12/2021
Vanaf 8 december 2021 start het openbaar onderzoek voor de vergunningsaanvraag. Tijdens dit onderzoek kan iedereen zijn of haar opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen.

Op 16 december 2021 om 19:30 uur organiseert Stad Gent een digitale informatie vergadering. Door de maatregelen rond het coronavirus is een klassieke infovergadering, waarbij een presentatie gegeven wordt en vragen kunnen gesteld worden op locatie, helaas niet mogelijk.
Op de website van Stad Gent (https://stad.gent/infovergadering-vergunningsaanvraag) kunt u de digitale informatie vergadering volgen.
Lukt dit niet digitaal, neem dan contact op met de Balie Bouwen van de Stad Gent.

Ontdek al onze productieparken