Laarne E17 Zuid

Vier windturbines langs de E17 in Laarne, een samenwerking tussen ENGIE en Luminus.

Het windturbineproject Laarne E17 Zuid betreft een gezamenlijk project van ENGIE en Luminus en omvat vier windturbines ten zuiden van de E17 ter hoogte van afrit 11 (Beervelde), meer bepaald tussen de gehuchten Klein Gent, Fortune en Holeinde. Dit project vervolledigt de aanwezige lijnformatie van bestaande en in vergunningsopmaak zijnde windturbines langsheen de autosnelweg E17 en creëert een nieuwe daaraan evenwijdige lijnformatie.

 

Planning:

 

05/2023Informatiemoment
07/2023Vergunningsaanvraag
12/2023Openbaar Onderzoek
2/2024Beslissing van de Overheid
Q2/2025Start van de werken
Q4/2025Indienstname

 

Kerncijfers:

Aantal turbines4
Vermogen per turbine4.2-6.0 MW
Equivalent verbruik12 000 gezinnen
CO2e-besparing4200 ton/turbine/jaar

 

Overzichtskaart

Elisabeth Deketelaere

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Vergunning toegekend voor één van de vier windturbines

08/05/2024

De minister heeft een vergunning toegekend voor WT1. 

Nieuw openbaar onderzoek

18/12/2023

Naar aanleiding van enkele adviezen werd een wijzigingsverzoek ingediend om bijkomende toelichting te geven. Het openbaar onderzoek zal van start gaan op 18 december en loopt tot 16 januari. Tijdens deze periode, die 30 dagen duurt, hebben de omwonenden de kans om zich uit te spreken over dit project. Het hele dossier is raadpleegbaar via het Omgevingsloket of op het gemeentehuis van Laarne.

Openbaar onderzoek gaat van start op 11 september tot 10 oktober

06/09/2023

De omgevingsvergunningsaanvraag is volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek voor dit windturbineproject in de gemeente Laarne loopt van 11 september tot 10 oktober. Tijdens deze periode, die 30 dagen duurt, hebben de omwonenden de kans om zich uit te spreken over dit project. Het hele dossier is raadpleegbaar via het Omgevingsloket of op het gemeentehuis van Laarne.
 

Omgevingsvergunningsaanvraag ingediend

25/07/2023

De omgevingsvergunningsaanvraag voor het windturbineproject Laarne E17 Zuid werd ingediend. Volgend op de acceptering van dit dossier gaat het openbaar onderzoek van start in september 2023 voor een periode van 30 dagen. Tijdens dit onderzoek is het volledige dossier inclusief studies raadpleegbaar digitaal via het Omgevingsloket of in het gemeentehuis van Laarne. 

Omgevingsvergunningsaanvraag

09/06/2023

De omgevingsvergunningsaanvraag zal ingediend worden in de loop van juli. Zodoende gaat het openbaar onderzoek niet tijdens de zomerperiode van start, maar in de maand september. Tijdens dit onderzoek kan iedereen zijn of haar opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van hun respectievelijke gemeente.

Informatievergadering op 2 mei 2023

06/04/2023

Begin mei 2023 wordt de vergunningsaanvraag voor het windmolenproject Laarne E17 Zuid ingediend. Na de volledigheid- en ontvankelijkheidsverklaring van dit dossier, start het openbaar onderzoek begin juni 2023 voor een periode van 30 dagen. Tijdens dit onderzoek kan iedereen zijn of haar opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van hun respectievelijke gemeente. 

Om omwonenden alvast op een voldoende transparante manier te informeren over deze plannen, organiseren ENGIE en Luminus voorafgaand aan de indiening van de aanvraag een infomarkt op dinsdag 2 mei 2023 in “Skala” (Colmanstraat 51, Kalken). U kan er van 17u00 tot 21u00 doorlopend terecht voor al uw vragen over dit project. Omwonenden van het project ontvangen hiertoe eerstdaags een uitnodiging in de brievenbus.

Mocht u op voorhand of na afloop nog vragen hebben, of als u de infomarkt niet kan bijwonen, neem dan gerust contact op met de projectleider via renewableadministration@engie.com.

Ontdek al onze productieparken

Downloads

Presentatie windturbineproject Laarne E17 Zuid

pdf, 6.95 MB