De toekomst is CO2-neutraal

Zowat iedereen is het erover eens: we moeten af van het gebruik van fossiele brandstoffen. Wereldwijd zijn er dan ook steeds meer bedrijven en overheden die initiatieven opstarten om de transitie naar duurzame energiebronnen waar te maken. Daarbij lijkt zonne-energie de best haalbare optie voor een toekomst CO2-neutraal.

ENGIE zonne-energie énergie solaire jbc sli

De energie van de toekomst zal nog CO2-armer, groener, efficiënter, lokaler, decentraler en schoner zijn. ENGIE Electrabel bereidt zich voor en begeleidt zijn klanten naar deze energietransitie waarin ze het voortouw wil nemen. Deze ambitie gaat hand in hand met een sterk maatschappelijk engagement voor de samenleving, de klanten, de medewerkers en het milieu.

Economisch rendabel

In de energietransmissie is zonne-energie de meest voor de hand liggende oplossing: ze is immers over de hele planeet beschikbaar en wordt door de nieuwe technologische ontwikkelingen steeds goedkoper. De beslissing om op zonne-energie over te schakelen, is dan wel ingegeven vanuit een bekommernis om het milieu, tegenwoordig zijn economische overwegingen in toenemende mate de belangrijkste motivatie om te investeren in fotovoltaïsche zonnepanelen (PV-technologie) en zonneparken.

Extreem goedkope energie

Zonne-energie is tegenwoordig al een extreem goedkoop alternatief voor energiewinning uit fossiele brandstoffen. Uit een studie van het World Economic Forum (WEF) blijkt dat in meer dan 30 landen over de hele wereld fotovoltaïsche technologie al zo goedkoop is dat het winstgevend kan zijn zonder overheidssteun. En in een toenemend aantal landen is het voordeliger om te investeren in PV-installaties dan in kolencentrales.

De beste optie

In navolging van het International Solar Alliance (ISA) uit 2015, waarbij meer dan 50 regeringen van over de hele wereld hebben besloten om massief in zonne-energie te investeren, hebben een aantal energiebedrijven, financiële instellingen en industriëlen op initiatief van ENGIE het project Terrawatt opgestart. Dat ijvert voor een toenemende modernisering van elektriciteitsproductie door in te zetten op zonnetechnologie.

Het streefdoel is om tegen 2030 2,5 terawatt aan zonne-energie te produceren, wat gelijk staat aan de productie van 2.500 kerncentrales. “Zonne-energie stoot geen CO2 uit en is onuitputtelijk”, vertelt Isabelle Kocher, CEO van ENGIE en voorzitster van Terrawatt. “Met de energie van de zon kunnen we 20 keer het huidige energieverbruik wereldwijd dekken. Zonne-energie is de beste optie waarover we vandaag beschikken om op grote schaal de ‘decarbonisering’ van ons energiesysteem te starten en de bevolking te helpen om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.”

Lees ook: Een onuitputtelijk energiebron.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn