In 2022 steunt de Stichting ENGIE 12 projecten

Tijdens het selectiecomité van de Stichting ENGIE in juni 2022 werden 12 innovatieve projecten gekozen die zich inzetten voor de toekomst van onze jongeren en onze planeet. Meer dan 30 projectleiders hadden gereageerd op de projectoproep die in maart 2022 werd gelanceerd.
13/10/2022

Meer dan ooit wil de Stichting ENGIE jongeren in België helpen die zich in een precaire situatie bevinden. Het doel is hen vleugels te geven zodat ze zich een betere toekomst kunnen voorstellen en de toekomstige actoren van onze samenleving kunnen zijn. Bijzondere nadruk werd gelegd op projecten die het milieu beschermen.

Het comité dat in juni jongstleden is bijeengekomen, heeft dus na beraadslaging 8 nieuwe projecten geselecteerd, en 4 verlengd:

 

1. Le Vieux Moulin – Een plekje waar de zon tegemoet komt aan de noden van de kinderen

Le Vieux Moulin, gelegen in de provincie Luxemburg, biedt zorg en onderdak aan 18 kinderen van 0 tot 18 jaar van wie de fysieke of psychologische veiligheid in hun oorspronkelijke omgeving ernstig in gevaar is.
Le Vieux Moulin wil de dagelijkse verzorging van de kinderen verbeteren en hen bewust maken van ecologie door zonnepanelen te installeren op het dak van het opvangcentrum.

 

2. Climate Voices - Onze bedrijven zullen duurzaam en ondersteunend zijn

Climate Voices wil de inclusie en burgerparticipatie versterken van jongeren in Brussel die zich niet erg bewust zijn van klimaat- en duurzaamheidskwesties. Dit zal gebeuren in technische en beroepsscholen en in kwalificatiecursussen door middel van verschillende workshops, animaties en digitale instrumenten. In totaal zullen 300 jongeren uit het 5e en 6e jaar van de middelbare school van dit opleidingsprogramma kunnen genieten.

 

3. Farming For Climate - 1000 Farmers for Climate

Farming for Climate ondersteunt boeren in hun overgang naar agro-ecologie in België. Met deze steun kunnen de landbouwers de overstap maken en grote hindernissen overwinnen, zoals toegang tot kennis, investeringen in apparatuur, mogelijke tijdelijke vermindering van de opbrengst. Concreet zal Farming for Climate gedurende 3 jaar het project van een landbouwer in Gierle in de provincie Antwerpen (landbouwbedrijf van 45 hectare) ondersteunen en hem zo in staat stellen zich te laten begeleiden door deskundigen, materiaal aan te schaffen en maatregelen te nemen om de biodiversiteit te bevorderen. 

 

4. Justine Henin Foundation - Gym&Joy 

Justine Henin Foundation wil met haar Gym&Joy-programma sport en/of aangepaste lichaamsbeweging in ziekenhuizen aanbieden om het lichamelijke en geestelijke herstel van kinderen en jongeren met kanker te bevorderen. De Stichting ENGIE zal  bijdragen aan de financiering van een multisportterrein in de directe omgeving van de pediatrische vleugel van het CHC Mont Legia in Luik. Deze afdeling biedt plaats aan meer dan 50 kinderen per week die een oncologische, psychiatrische of gewichtsbehandeling ondergaan.

 

5. SCAN-R – Jeugd in kleur 

Het doel van SCAN-R is om schrijfworkshops te organiseren met een jong en kwetsbaar publiek, hen weer vertrouwen te geven en hen op te nemen in de burgermaatschappij, en hen zo aan te moedigen CRACS te worden, Responsible Active Critical and Solidary Citizens. Dankzij de steun van de Stichting zullen in de Federatie Wallonië-Brussel tussen 300 en 500 jongeren op zoek naar zichzelf deel kunnen nemen aan deze schrijfworkshops. 

 

6. Idrops - Studio waste beats the odds

Idrops in Gent wil een nieuw programma opzetten dat zich richt op de ontwikkeling van circulaire concepten en bedrijven. De vereniging gaat workshops opzetten over technologie en digitale creatietechnieken in relatie tot creativiteit en upcycling. Met Studio Waste werken 20 tot 25 jongeren in precaire situaties tussen 16 en 25 jaar aan het opzetten van een minionderneming op basis van bijvoorbeeld afval of ongebruikte materialen.

 

7. Code N Play - Oh My Code 

Code N Play, zal via zijn project "Oh my code" digitaal onderwijs aanbieden aan 110 jongeren die niet gemotiveerd zijn op school of uit een kansarm milieu komen, door naschoolse activiteiten op te zetten in 5 tot 10 scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bijzondere aandacht gaat uit naar de doelgroep van jonge meisjes, die zich over het algemeen minder aangetrokken voelen tot dit soort activiteiten.

 

8. Escalpade - Escalpade CAP 30 

Escalpade gaat zonnepanelen installeren op de daken van twee van haar vestigingen in Louvain-La-Neuve en Limal, die onderdak bieden aan 150 ernstig gehandicapte leerlingen en een dagcentrum voor 30 volwassenen met een ernstige lichamelijke handicap. Op die manier hoopt zij de zeer hoge energiekosten van deze entiteiten te verminderen en de besparingen te gebruiken voor andere projecten die altijd verband houden met mensen met een motorische handicap in de provincie Waals-Brabant.

 

Daarnaast heeft het Comité 4 projecten verlengd:

 

1. TADA - Partnerschappen met het bedrijfsleven op verschillende niveaus uitbreiden 

TADA, Toekomst Atelier De l'Avenir, laat kinderen van 10 tot 14 jaar uit sociaal-economisch achtergestelde wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kennismaken met beroepen en de wereld van het werk. De medewerkers van ENGIE nemen deel aan de praktische initiatieworkshops. De Stichting zal TADA helpen het beheer van haar partnerschappen te verbeteren en te structureren om tijd en efficiëntie te winnen, waardoor zij een grotere impact op jongeren kan hebben en een meer inclusieve samenleving kan bevorderen. Elk jaar krijgen meer dan 1000 jongeren in Brussel kansen in hun toekomstige leven.

 

2. TAJO - Uitbreiding van het opleidingsprogramma tot 90 extra jongeren in Gent

TAJO wil 90 jongeren in kwetsbare situaties de kans bieden om deel te nemen aan het TAJO-programma. Het doel van TAJO is jongeren te motiveren en in staat te stellen een stap in de maatschappij te zetten door hun toekomstperspectieven te bieden door ervaringsgericht leren via een netwerk van professionals. Inhoudelijk worden onderwerpen als duurzaamheid en energie op een innovatieve en ervaringsgerichte manier aangeboden. De "innerlijke" energie wordt versterkt door intensief te werken aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Meer dan 300 kinderen worden momenteel begeleid door TAJO in Gent en Kortrijk.

 

3. Réseau Solidarcité - De projectsubsidie om uw toekomstige project voor te bereiden

Solidarcité biedt een jaar lang een kader voor jongeren van 16 tot 25 jaar met verschillende achtergronden, die echter allemaal op de een of andere manier buiten de maatschappij staan. Het doel van dit burgerschapsjaar is deze jongeren sociale en educatieve steun te bieden door hen te betrekken bij concrete gemeenschapsprojecten, maar ook door hen in staat te stellen zich op de toekomst te richten. De steun van de Stichting is gericht op de financiering van individuele of groepsprojecten voor de ongeveer 100 jongeren die bij het burgerschapsjaar betrokken zijn. 


4. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Magritte se prête au jeu 2 

Dit jaar zet de Stichting haar steun aan dit creatieve project van het Magritte Museum voort. Een honderdtal jongeren die de school hebben verlaten en worden opgevangen in jeugdzorgstructuren (AMO - service Action en Milieu Ouvert, bijvoorbeeld) bezoeken 's ochtends de collecties van het Magritte Museum. Ze doen een eerste reeks opwarmingsoefeningen (automatisch schrijven, enz.) en kiezen een favoriet schilderij tijdens de rondleiding. Dan begint de persoonlijke schrijffase, die vaak een diepe malaise en schrijfklompjes blootlegt.


Banner Stichting