Fleet, onze visie voor de toekomst

In het kader van de ‘Week van de Mobiliteit’ hadden we ook een afspraak met Gilberte Vereeken, General Manager ENGIE Fleet en haar collega Eddy Van Dycke, Business Support Manager. ENGIE Fleet ondersteunt de entiteiten van ENGIE bij het beheer van zijn bedrijfswagens en voertuigen binnen de onderneming, van het moment van aankoop tot het einde van de levenscyclus. De dagelijkse ervaring met het beheer van meer dan 7000 personen- en bedrijfswagens, stelt de onderneming in staat om hoogwaardige diensten te verlenen aan zijn externe klanten in België. In een kort interview schetsen zij de evolutie van wat mobiliteit kan zijn in een toekomst die misschien niet meer zo veraf is…
18/09/2018

Waarheen evolueert het beheer van onze vloot?

Vandaag spreken we veel over mobiliteitsbeheer. We stellen ook vast dat er opleidingen bestaan om « mobility manager » te worden omde architectuur van de multimodale mobiliteit in het bedrijfsleven te kunnen definiëren en implementeren. Morgen zal het niet enkel meer over vlootbeheer gaan, maar zal de missie van de « fleet manager » als adviseur en logistiek beheerder van een vloot veel ruimer zijn. Door de uiteenlopende verplaatsingsmogelijkheden zal mobiliteit onoverkomelijk ook raken aan HR en facility management.

In onze visie gaan we nog veel verder! Binnen enkele jaren gaan we naast mobility management ons eveneens verder moeten verdiepen in MaaS management. Een model dat momenteel al wordt toegepast in de Scandinavische landen, dat wordt gekopieerd in Nederland en dat stilaan ook op de Belgische deuren klopt.

 

MaaS management, wat is dat ?

Mobility as a Service ! Je moet je MaaS voorstellen als een breed platform waar je zelf je prepaid mobiliteit op kan organiseren. De bedoeling is om via één smartphone applicatie beroep te doen op verschillende geïntegreerde verplaatsingsmogelijkheden die het traject van de gebruiker uitstippelt en optimaliseert.

Een concreet voorbeeld: met MaaS zal het via een applicatie mogelijk zijn om een taxi te reserveren die je van thuis naar station A brengt. Kom je dan toe op je bestemming in station B dan staat, nog altijd dankzij dezelfde app, een fiets voor je klaar om je traject verder te zetten tot aan je eindbestemming. Dit traject zal door de applicatie geoptimaliseerd worden. Het is te zeggen… het zal rekening houden met jouw voorkeuren qua tijd, kosten, inspanningen enz.

Maar opgelet, dat betekent ook dat al de transportmiddelen die je gebruikt je niet meer toebehoren. De mobiliteits-prepaid-kaart die in je portefeuille zit, vervangt dan de bedrijfswagen die momenteel elke avond voor je deur geparkeerd staat. Tegen die tijd kies jij dus, van dag tot dag, je mobiliteitsmix !

 

Is dit model niet een beetje … utopisch ?

Absoluut niet. De maatschappelijke wijzigingen brengen ons er stap voor stap naartoe. We stellen vandaag vast dat de nieuwe generatie minder waarde hecht aan materieel bezit, zeker wat mobiliteit betreft; ze behalen pas op latere leeftijd hun rijbewijs, ze willen niet persé een wagen bezitten, ze laten zich wegbrengen, ze maken veel meer gebruik van alternatieve vervoersmiddelen. Kortom, meer en meer mensen vragen zich vandaag af of het wel absoluut noodzakelijk is om te investeren in een eigen vervoersmiddel.

Het beste voorbeeld halen we uit de evolutie van festivalparkings. Daar stelde men vast dat de ruimte voor parkeerplaatsen met 30% daalde in het voordeel van fietsenstallingen en dat er akkoorden werden gesloten met het openbaar vervoer, enz.

Dit alles om aan te tonen dat het zeker geen utopie is, maar eerder een reële tendens.

 

Een model projecteerbaar naar bedrijven ?

MaaS zal uiteraard projecteerbaar zijn naar bedrijven. Zij treden toe tot grote spelers van het type Google of Microsoft. Zij zullen ook hun eigen Company MaaS op maat van het bedrijf kunnen uitwerken.

Ook een onderneming als ENGIE zal hiervoor misschien iets voelen. Het is daarom dat bij ENGIE Fleet, zélfs al is dit alles nog een verre toekomst, al meer en meer wordt nagedacht op een manier die ons doet evolueren van fleet managers naar “company MaaS managers”. En eigenlijk heeft ENGIE al heel wat middelen ter beschikking; gedeelde voertuigen, een carpoolplatform, bedrijfswagens, dienstvoertuigen, fiets- en wagenparkings, enz. Dit alles zou op een gegeven moment kun beheerd worden binnen Mobility as a Service.

Het feit dat ENGIE Fleet een lange termijnvisie heeft, zorgt er vandaag voor dat we niet beperkt zijn in de beslissingen die we voor morgen willen nemen.

 

Zijn er voorwaarden om MaaS te implementeren in België en in Belgische bedrijven ?

Ja, er is zonder twijfel nood aan een sterk politiek beleid dat zorgt voor de besluitvorming rond de implementering van MaaS. Een eenvoudig voorbeeld: veen model als MaaS laat o.a. de mogelijkheid toe dat je jouw voertuig eender waar in de straat kan parkeren, en niet enkel in parkings. Vandaag stellen we vast dat er in Belgische steden en gemeenten verschillende parkeerregels gelden: sommige gemeenten laten vrij parkeren toe, zonder een verkeersboete te mogen verwachten, terwijl dat bij anderen onmogelijk blijkt. We zullen dus akkoorden moeten vinden en sluiten, zowel nationaal als lokaal.

Een andere voorwaarde behelst de aspecten die te maken hebben met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. MaaS kan niet werken zonder dat we aanvaarden dat we dan onze verplaatsingstrajecten doorgeven. We moeten dus het verlies van « privacy » terug in vraag stellen op vlak onze eigen mobiliteit.