Le terril du Hénâ - Asbestverwerking

Net als bij het afvoer van de assen wordt er ook bij de verwijdering van potentieel verontreinigde grond veel werk verzet. Alleen al in dit deel van de terril is maar liefst 30.000 ton afgevoerd.

De werf is in meerdere zones ingedeeld

ENGIE-Chantier-Terril-Hena

A, C en C' = behandelde zones

B = analyse- en sorteerzone

D= gesorteerde en gezonde aarde

 

Meetcampagnes

ENGIE-Terril-Hena

De campagnes die de luchtconcentratie van de asbestvezels op en rond de Hénâ meten, worden regelmatig uitgevoerd door het onafhankelijke bedrijf SGS. De voorwaarden die door de vergunning worden opgelegd, zijn tien keer restrictiever dan de voorwaarden die in de Belgische wetgeving worden gesteld. Uit alle tot nu toe uitgevoerde campagnes blijkt dat alle resultaten voldoen aan de opgelegde criteria.