Columbus

ENGIE, Carmeuse en John Cockerill hebben hun krachten gebundeld om het Columbus-project te ontwikkelen. Columbus is een innovatief ‘Carbon Capture and Utilisation (CCU)’ project in Wallonië op de site van de ENGIE centrale van Amercoeur.

Het zal CO2 uit een nieuw type kalkoven concentreren en combineren met groene waterstof om synthetisch methaan te produceren. Dit is een hernieuwbaar gas dat in het gasnet zal worden geïnjecteerd en zal worden gebruikt in de transportsector of de industrie.

Synthetisch methaan of e-methaan wordt geproduceerd door koolstof op te vangen en te laten reageren met groene waterstof. De groene waterstof zal worden geproduceerd door een elektrolyse-eenheid van 100 MW, aangedreven door hernieuwbare elektriciteit. Dit project is een van de grootste in zijn soort ter wereld. Het opent de deur voor een aanzienlijke vermindering van de koolstofuitstoot in Europa en de wereld.  Kerngegevens

 

  • Op de site van de ENGIE elektriciteitscentrale van Amercoeur 
  • Electrolyse: 100 MW 
  • Tot 187 000 ton CO2 emissies vermeden per jaar 
  • E-methaan productie per jaar: 330 GWh 

 

Meer info op columbus-project.com 
 

Ontdek al onze productieparken