Energieproductie

ENGIE beschikt in België over een lokaal, gediversifieerd en flexibel productiepark met één van de laagste CO2-uitstoot waarden in Europa. Daarnaast is ENGIE vandaag ook een innovatieve groene stroomproducent in België met een geïnstalleerde capaciteit van 720 MW. De elektriciteit wordt in België geproduceerd, dicht bij de eindverbruiker, op ±85 locaties en met ongeveer 200 grote en kleine productie-eenheden. Die diversificatie maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de complementariteit tussen technologieën, hun troeven maximaal uit te spelen en hun nadelen af te zwakken met het oog op een verzekerde en ononderbroken elektriciteitsbevoorrading van onze klanten, ongeacht de omstandigheden.

De evenwichtige energiemix is een sleutelelement van onze strategie. Hij is voor ons een vanzelfsprekend antwoord op de verschillende uitdagingen op het vlak van milieu, economie en energie: 

  • Energie tegen competitieve prijzen produceren en leveren 
  • Instaan voor een stabiele elektriciteitsvoorziening, ongeacht de weersomstandigheden 
  • De CO2-uitstoot beperken 
  • Compenseren van de wisselende beschikbaarheid van sommige groene technologieën (windturbines draaien alleen wanneer het waait, zonnepanelen leveren enkel stroom wanneer de zon schijnt).  

ENGIE heeft de ambitie om zijn positie als innovatieve groene stroomproducent te bestendigen en blijft investeren in hernieuwbare energie. Zo wil ENGIE windcapaciteit bijbouwen en 1000 MW bereiken in 2030. Ook op vlak van zonne-energie wil ENGIE tegen 2030 300 MW geïnstalleerd hebben. 

ENGIE beschikt in België over een lokaal, gediversifieerd en flexibel productiepark met één van de laagste CO2-uitstootwaarden in Europa. Ontdek hier onze productie-eenheden.

 

Bedrijfsbezoeken aan onze productiesites 

Sinds begin 2017 worden er geen bedrijfsbezoeken meer georganiseerd. Klik hier voor meer informatie of breng een virtueel bezoek aan een van onze centrales

 

Renewable energy

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is de sleutel om de energie-uitdagingen van de toekomst aan te gaan met respect voor onze planeet. Daarom ontwikkelt ENGIE duurzame en innovatieve oplossingen om schone en hernieuwbare energie te leveren.

Flexible generation

Flexibele productie

Flexibele productie omvat het gebruik van innovatieve technologieën zoals gasgestookte centrales, energieopslagsystemen zoals batterijen en technologieën voor de productie van waterstof. Deze technologieën kunnen worden gebruikt om schommelingen in de vraag naar energie op te vangen, de intermittentie van hernieuwbare energiebronnen te compenseren en de stabiliteit van het elektriciteitsnet te garanderen.

Nuclear energy

Kernenergie

Ons land telt 7 kerncentrales: 4 in Doel en 3 in Tihange. De 5 operationele Belgische kerncentrales produceren samen ongeveer een derde van het totale elektriciteitsverbruik van het land - en dit zonder CO₂. Kernenergie is belangrijk voor België, voor het garanderen van de elektriciteitsvoorziening, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24, voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, voor de competitiviteit van de elektriciteitsprijzen én voor de lokale werkgelegenheid.