De Stichting ENGIE selecteert 6 nieuwe projecten en ondersteunt zo al meer dan 67 000 kinderen en jongeren

Het selectiecomité van Stichting ENGIE heeft beraadslaagd over de steun aan nieuwe projecten in 2019. 240 projectverantwoordelijken reageerden op de oproep. Meer dan 67.000 jongeren worden vandaag in België ondersteund door de Stichting ENGIE.

Visuels-fondation-engie-nl-desktop-1300x520px

Persbericht

ENGIE is al meer dan 100 jaar actief onder verschillende vormen in België. Sinds 2013 heeft het ook een lokale stichting opgericht: de Stichting ENGIE zet zich in voor de integratie van kinderen en jongeren door middel van sport, onderwijs en cultuur. Tot op heden werden 50 projecten en 67.000 kinderen al rechtstreeks ondersteund in de drie regio’s van het land.

Naast financiële steun biedt de Stichting ENGIE ook de vaardigheden aan van 17.000 energie- en dienstenexperts, meer bepaald hun expertise op het vlak van energie-efficiëntie en -audits. De Stichting ENGIE creëert ook een netwerk tussen klanten en begunstigde organisaties om lokaal de impact van projecten te vergroten en de emancipatie van jongeren aan te moedigen.

Het selectiecomité van de Stichting komt tweemaal per jaar samen en bestaat uit medewerkers van de ENGIE Groep en externe personen zoals Eric Van Cutsem, professor Interne Geneeskunde aan de KU Leuven, Pierre Kroll, cartoonist, Jacques Borlée, sportcoach, Marianne Wagner, filantropisch adviseur, Sihame El Kaouakibi, oprichtster en coördinatrice van Let’s Go Urban en Philippe Van Cauteren, artistiek directeur van het S.M.A.K. Dankzij deze grote verscheidenheid aan expertise in het Selectiecomité kunnen de projecten op een dynamische en professionele manier worden begeleid, opgevolgd en geëvalueerd.

Het selectiecomité kwam op vrijdag 14 juni bijeen en heeft in alle objectiviteit beraadslaagd over de ingediende projecten, aan de hand van 8 ontvankelijkheidscriteria. Een intens werk, aangezien maar liefst 240 projectverantwoordelijken hebben gereageerd op de oproep die begin dit jaar werd gelanceerd via de website http://www.projets.fondation-engie.com/nl/.

De 6 nieuwe projecten die gesteund worden door de Stichting ENGIE : 

Be Maker

Be Maker is een vzw die opleidingen aanbiedt rond nieuwe technologieën en technische richtingen (STEM) aan kwetsbare jongeren. Dit gebeurt via bewustmaking en bijscholing op en buiten de school. Be Maker is een mobiel initiatief dat met een Tech-Truck of ‘FabLab Mobiel’ langs verschillende middelbare scholen van Brussel (FR + NL) gaat. Het project bereikt 4.000 Brusselse middelbare scholieren (12-18 jaar) met een moeilijke socio-economische achtergrond. Met dit initiatief wekt Be Maker de nieuwsgierigheid van jonge mensen voor de verschillende technologische opleidingen.

 

Centrum Ganspoel

Deze vereniging wil een zintuigentuin oprichten voor jonge kinderen met een beperking in de gemeente Huldenberg. Het doel is om kinderen en jongeren met meervoudige visuele beperkingen enerzijds en kinderen die in de buurt wonen anderzijds, op een gedeelde plek samen te brengen. In deze speciaal aangelegde tuin kan iedereen zintuigelijke ervaringen opdoen onder begeleiding van specialisten. Dit project combineert biodiversiteit, inclusie, ontdekking van de andere en levenslange educatie en versterkt ook de sociale banden binnen een wijk van deze Vlaams-Brabantse gemeente. Het bereikt 500 kinderen.

 

Het koor ‘The Circle of Silence’ van Flagey

Het project ‘The Circle of Silence Choir’, voorgesteld door Flagey, is de oprichting van een koor dat elk jaar (gedurende een periode van 10 jaar) gevormd wordt door 30 Brusselse kinderen uit kansarme buurten en met zeer diverse socio-culturele achtergronden (leeftijd 10 tot 18 jaar). De initiatiefnemers van het project zijn ervan overtuigd dat een muzikaal kader en een streng onderwijs jongeren kunnen helpen bij hun ontwikkeling als persoon en als burger. Flagey zal gedurende tien jaar een thuis bieden voor deze jongeren, waar ze enkele uren per week zullen doorbrengen voor repetities, workshops en plaatselijke optredens. De bedoeling is ook om hun scholen, hun ouders en hun omgeving bij het project te betrekken.

 

De Stichting Papillon

De Stichting Papillon ondersteunt (onder andere) een opvangcentrum in Montigny-le-Tilleul voor kinderen van wie de ouders hun rechten zijn ontnomen. Dankzij het project ‘Spelen voor Allen’ willen de initiatiefnemers een nieuwe buitenspeeltuin en een voetbalveld aanleggen, voortgaand op het idee dat spelen essentieel is in het dagelijks leven van kinderen die in instellingen verblijven. Spelen heeft een grote invloed op hun motorische, zintuiglijke, intellectuele, sociale en taalkundige ontwikkeling. Het stelt hen ook in staat om zich het hele jaar door te concentreren op gezonde en waardevolle activiteiten. 36 jongeren (van 6 tot 17 jaar) zijn betrokken in dit project.

 

De kinderen van Saive aux Champs

De vereniging zal in de gespecialiseerde school van Saive een zintuigentuin aanleggen voor de gehandicapte kinderen die er naar school gaan en die te weinig in direct contact met de natuur komen. Het is wetenschappelijk bewezen dat een natuurlijke en groene omgeving positieve effecten heeft op de emoties, de stemming, het welzijn en het gedrag van jonge kinderen, doordat het hen een kader biedt van serene zelfontplooiing. De tuin bestaat uit 4 zones: Rust, Vijf zintuigen, Moestuin en Bomen. De plek wordt verfraaid met veilige paden die de passage van kinderen, vaak met meervoudige beperkingen, mogelijk maken. Het project is bedoeld voor 70 kinderen van 2 tot 14 jaar met fysische en/of mentale beperkingen en vertrekt vanuit een persoonlijke ondersteuning die zich richt op biodiversiteit en zintuiglijke gewaarwording.

 

SODA Plus

Het doel van het project ‘Motivatie Boost’ van deze vereniging is dat alle leerlingen van het secundair onderwijs, ongeacht hun socio-economische achtergrond en opleiding, dezelfde slaagkansen krijgen op school en op sociaal vlak, en op gelijke manier in het dagelijks leven staan. De leerlingen van scholen waar SODA-cursussen worden gegeven (op basis van gedragsvaardigheden), behalen gemiddeld betere resultaten in ‘soft skills’ (punctualiteit, discipline, orde, beleefdheid, respect en professionele houding). Ze ontvangen een SODA-attest, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Hiervoor moet er onder andere een online platform gecreëerd worden waarmee deze jongeren (soms met gedragsproblemen) gemakkelijker een bedrijfsstage, opleiding of job kunnen vinden. Dit project bereikt 20.000 leerlingen in Vlaanderen.

5 reeds ondersteunde projecten worden door de Stichting ENGIE verlengd in 2019-2020

Het Project ‘Cantania’ van BOZAR

Het project ‘Cantania’ brengt elk jaar tientallen jonge kinderen samen om in een koor te zingen en heeft als hoogtepunt enkele optredens in de grote zaal van het Paleis voor Schone Kunsten. De  jaarlijkse ‘Family Day’ verwelkomt honderden kinderen en hun ouders die de kunstwereld en hun eigen talenten komen ontdekken. Dit programma wordt met veel enthousiasme samengesteld door het team van BOZAR en is bedoeld om de maatschappelijke en burgerlijke integratie van kinderen en jongeren uit kansarme milieus te bevorderen.

 

BX Brussels

Deze voetbalclub in Anderlecht wordt geleid door Vincent Kompany en is bestemd voor een jong publiek (jongens en meisjes) met een migratie-achtergrond, uit kansarme buurten in Brussel. Naast het feit dat voetbal een uitstekend middel voor maatschappelijke integratie is, ontwikkelt de club ook programma’s rond het aanleren van de noodzakelijke gedragingen en vaardigheden om beter te scoren op het vlak van “employability’.

 

Het Victor Fonds

Het Victor Fonds ontwikkelt drie specifieke acties: het lanceert een oproep voor projecten in middelbare scholen (1ste graad) die jongeren aansporen om meer te gaan lezen. Na analyse van de projecten kiest het Fonds ten minste drie laureaten. In samenwerking met de Farniente Prijs zal het Victor Fonds ieder jaar een ‘Victor Prijs’ uitreiken. Een jury zal 5 boeken selecteren van Franstalige schrijvers. Schoolklassen en jeugdverenigingen kunnen zich inschrijven om deze vijf boeken te lezen en ontwikkelen dan in hun school of groep verschillende activiteiten die hiermee te maken hebben (ludieke activiteiten, aanwezigheid van de schrijvers in de klas). Om die initiatieven tot een goed einde te brengen zal het Fonds de aankoop van boeken financieren die aan de deelnemende klassen en verenigingen worden uitgedeeld.

 

‘Een brug tussen twee werelden’ van De Munt

Naast zijn muzikale en artistieke producties ontwikkelt De Munt ook projecten met een maatschappelijke inslag zoals ‘Een Brug tussen twee Werelden’. Mensen die nog niet eerder in aanraking zijn gekomen met cultuur, kunnen hierbij hun eerste ervaringen en ontdekkingen opdoen door deel te nemen aan initiatieven die maatschappelijke integratie bevorderen door middel van kunst en cultuur. Elk jaar organiseert De Munt ook een dag rond een gemeenschapsproject samen met verschillende stakeholders uit Brussel. ENGIE ondersteunt dit programma sinds een twaalftal jaren.

 

Teach For Belgium

Deze vereniging rekruteert en selecteert afgestudeerden met een masterdiploma die sterk gemotiveerd zijn om les te geven in scholen met een lagere socio-economische samenstelling, waar de leerlingen meer moeilijkheden ondervinden. De kandidaat-leerkrachten willen een aanzienlijke impact uitoefenen op deze leerlingen. Teach for Belgium traint deze toekomstige leraren op een concrete, praktische en veeleisende manier, begeleidt hen bij hun taak, door middel van een systeem van tutoraat en permanente opleiding, zodat ze nadien ten minste 2 jaar kunnen lesgeven op scholen met een gedifferentieerde omkadering. De nadruk ligt op vakken waar het tekort aan leraren het meest wordt gevoeld (wiskunde, wetenschappen, Nederlands en Frans).

 

Philippe Van Troeye, CEO  van ENGIE Benelux en Voorzitter van de Stichting ENGIE: “Ik ben er bijzonder trots op dat dankzij de verenigingen en vrijwilligers die worden gesteund door de Stichting ENGIE, zoveel jongeren vol vertrouwen kunnen uitkijken naar hun toekomst. Het ondersteunen van deze projecten is volgens mij een inherent onderdeel van de rol van een bedrijf dat zo historisch verankerd is als ENGIE. We hebben de ambitie om ons in te zetten voor een harmonieuze vooruitgang. Deze vooruitgang staat niet alleen voor de manier waarop we ons werk doen, maar ook voor de actieve steun die we lokaal aan kinderen en jongeren willen bieden door middel van sport, onderwijs en cultuur.”

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn