3 tips om je steunaanvraag op te stellen

Hoe maak je een steunaanvraag op? Hoe structureer je je dossier? Hoe zorg je ervoor dat het de Stichting en haar besluitvormers aanspreekt? Deze 3 tips helpen je alvast op weg ...

1. Personaliseer uw steunaanvraag

Uw aanvraag voor steun moet worden aangepast aan de filosofie van de Stichting en haar actielijnen. Om in aanmerking te komen moet uw dossier voldoen aan bepaalde ontvankelijkheidscriteria die specifiek zijn voor de Stichting ENGIE (zie: "Criteria"). Pas uw document hieraan aan. Het zou jammer zijn dat je steun misloopt louter en alleen om ‘administratieve redenen’. 

Extra tip: stuur uw aanvraag alleen op als u zeker weet dat deze voldoet aan de verwachtingen van de Stichting. Zorg ervoor dat u voldoet aan de selectiecriteria van de Stichting. Door te reageren op een projectoproep kan u de zaken beter kaderen en kan u nadenken over de manier waarop uw vereniging zal werken.

Op de website van de Stichting worden duidelijk de verwachtingen en voorwaarden opgesomd waaraan moet worden voldaan om steun te kunnen krijgen. Het is ook belangrijk dat elk project de realiteit weerspiegelt en dat het haalbaar is gezien de tijd, het budget en de beschikbare middelen.

 

2. Verzorg de presentatie en de structuur van uw dossier

Vul uw dossier online in en volg nauwgezet de instructies die op het vooraf ingevulde formulier staan.

Dit kader laat de jury toe om objectiever en efficiënter te werken, vooral wanneer er tientallen aanvragen tegelijk worden ontvangen.

Uw dossier moet alle nuttige elementen bevatten die de beoordelaars in staat stellen zich enerzijds een duidelijk beeld te vormen van de aard en de impact van het voorgestelde project en anderzijds rechtstreeks contact op te nemen met de projectleider voor meer informatie.

Je dossier moet tegelijkertijd volledig en beknopt zijn. Welke informatie moet er absoluut in vermeld worden?

 

  • Een voorstelling van de vereniging, van de coördinator van het project en van eventuele peters binnen ENGIE. Doel: de geloofwaardigheid staven van je project en van de personen die het project dragen.
  • De beschrijving van het project. Hoe is het ontstaan? Wat zijn de doelstellingen en perspectieven ervan? Waarom is het anders? Licht de essentie toe en verzorg je argumentering. 
  • Een overzicht van uw promotiekanalen. Heb je communicatiecampagnes voorzien? Beschrijf ze dan meer in detail. Wordt je project gesteund door een bekende ambassadeur? De Stichting moet op zichtbaarheid kunnen rekenen in ruil voor zijn steun.
  • Een raming van het budget. Wees transparant. Geef de som aan die nodig is om het project van uw vereniging te verwezenlijken. Preciseer uw kosten en uw inkomsten. Geniet u nog andere subsidies? Welk deel van uw project zou u graag laten financieren? Uw aanvraag moet realistisch zijn. Toon aan dat u niet al uw eieren in dezelfde mand legt. Houd de rekeningen van de vereniging ook ter beschikking van de Sticjting indien hij dat wenst of voeg ze toe.
  • Een schets van het beoogde partnerschap en van de gevolgen ervan. Bent u op zoek naar een exclusieve, eenmalige sponsor? Een partnerschap in natura (transport, materialen, ...)? Hoe zit het met de zichtbaarheid van de geldschieter? Logo, aanwezigheid, medewerking aan evenementen? Mag hij het over u hebben in zijn interne en/of externe communicatie?

 

3. Speel in je uiteenzetting in op het gevoel, de menselijke kant

Geef in je dossier voorrang aan de emotionele, menselijke kant van je project.
Een ontroerend, gevoelig, menselijk dossier zal altijd meer impact hebben dan een eenvoudige feitelijke beschrijving. Maar zonder in pathos te vervallen! Deel uw verbondenheid met het project en leg kort uit welke impact uw project heeft op de solidariteit, de mensheid en/of het samenleven. 

Aarzel niet om bewijsstukken, aangrijpende getuigenissen en/of persartikels toe te voegen die de impact van uw project in maatschappelijk opzicht aantonen.
Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail: cr-belgium@engie.com. Een medewerker van de afdeling Corporate Responsibility Benelux zal u zo snel mogelijk antwoorden.

ENGIE - oproep - verenigingen

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

De Urban Youth Games gaan naar Parijs

In de aanloop naar de Olympische Spelen in Paris 2024, zullen de Urban Youth Games op 31 mei, 2000 jongeren de kans geven om de magie van de Olympische Spelen te ervaren.
Een groep van 1000 Belgische kinderen, met een mooie vertegenwoordiging uit Molenbeek, en 1000 kinderen uit Frankrijk, waaronder een groep uit Seine-St-Denis, zullen symbolisch samenkomen rond inclusieve sportactiviteiten.
Sinds 2019 steunt de Stichting ENGIE de Urban Youth Games, een tastbaar voorbeeld van ons engagement voor sociale inclusie en de ontwikkeling van jongeren.
22/04/2024
Card image cap
Artikel

Drie jaar samenwerking met SOS Kinderdorpen

Het verhaal van de samenwerking tussen ENGIE en SOS Kinderdorpen is werkelijk inspirerend. Het begin van deze samenwerking was het verbeteren van de energie-efficiëntie van de studio's van het Maison L’Olivier in Hollogne, die worden aangeboden aan jongeren van 16-jarigen die hun opvangcentrum verlaten en willen leren om stilletjes aan op eigen benen te staan. Deze jongeren leren alleen te leven, zelfstandig, en hun budget, huisvesting te beheren voordat ze de stap naar volwassenheid zetten.
11/04/2024
Card image cap
Artikel

Stéphanie Huang speelt klassiek concert voor de gevangenen in Haren

Al 3 jaar is de Stichting ENGIE de trotse meter van de celliste Stéphanie Huang, die in de Muziekkapel Koningin Elisabeth verblijft. In het kader van de community projecten van de Kapel, gericht op het bereiken van kwetsbare groepen, kwamen we op het idee om een concert met Stéphanie te organiseren in de vrouwengevangenis van Haren. Neem een kijkje achter de schermen van dit concert.
06/03/2024
Card image cap
Artikel

‘ENGIE Talent van het jaar’ 2023 uitgereikt aan atlete Kiara Maene

Sinds 2012 wordt elk jaar de ‘ENGIE Talent van het jaar’ uitgereikt aan een beloftevolle jonge paralympische atle(e)t(e) op basis van zijn of haar uitzonderlijke prestaties van het afgelopen jaar. Ook dit jaar werd van deze goede gewoonte niet afgeweken en werd Kiara Maene, de jonge sprintster, met trots uitgeroepen tot winnares.
28/02/2024