Drie nieuwe projecten wisten de ENGIE Stichting te bekoren

De ENGIE Stichting, in 2010 opgericht in Frankrijk, steunt sinds 2013 ook in België educatieve, sportieve en culturele projecten voor kinderen en jongeren. Tot dusver mochten al 37 Belgische verenigingen rekenen op de steun van de Stichting. Eind 2017 zullen er dat 40 zijn, met nieuwkomers YouthStart, Sun Child en Fonds Victor.

Sun Child
Sun Child
YouthStart jbc sli
YouthStart
ENGIE Stichting Fondation ENGIE jbc sli
Fonds Victor

Elk jaar trekt de ENGIE Stichting 500.000 euro uit voor de begeleiding en ondersteuning van projecten die een impact hebben op tienduizenden kinderen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. ENGIE stelt ook haar knowhow en die van haar 17.000 Belgische medewerkers ter beschikking van de verenigingen die door de Stichting worden gesteund. Het gaat dus niet om louter financiële steun.

Eind dit jaar heeft het Selectiecomité de steun aan vijf projecten hernieuwd: TADA, BX Brussels, Teach for Belgium, Playing for Success en Zonder Handen. Maar het heeft ook besloten om drie nieuwe projecten te helpen…

YouthStart prikkelt de ondernemingszin

Belgen krijgen vaak het verwijt te horen dat ze weinig ondernemend zijn. YouthStart wil jongeren – de ondernemers van morgen – de nodige ondernemingszin bijbrengen. Hoe? Door hen te helpen bij het ontdekken van hun talenten, hun zelfvertrouwen op te krikken en hen ondernemings- en informaticavaardigheden bij te brengen waarmee ze in de toekomst de sprong naar een eigen zaak kunnen wagen. Dankzij de steun van de ENGIE Stichting zal YouthStart 10 opleidingen kunnen organiseren in het kader van haar ‘Entrepreneurial Classes’. Vorig jaar konden 922 jongeren worden opgeleid, van wie 85% het einddiploma behaalde. Sinds 1998 hebben al meer dan 7.000 jongeren een YouthStart opleiding gevolgd.

Sun Child legt zieke kinderen in de watten

Sun Child wil een zonnestraaltje brengen in het leven van zieke kinderen en hun gezin. Hen troosten en een helpende hand reiken. Met sociale of financiële steun. Zo biedt de vereniging bijvoorbeeld een chauffeursdienst om de kleine patiëntjes naar hun zorginstelling te rijden en te begeleiden. Sun Child steunt zieke kinderen ook in hun onderwijstraject door hun terugkeer naar school te vergemakkelijken of een brug tussen school en ziekenhuis te slaan. De ENGIE Stichting koos ervoor om Sun Child te ondersteunen om er mee voor te zorgen dat alle kinderen onderwijs blijven krijgen, ondanks hun ziekte.

Fonds Victor stimuleert lezen

Het Fonds Victor wil aan leesbevordering doen bij jongeren van 12 tot 15 jaar. Want “een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt”. Met het oog daarop organiseert het Fonds concrete acties zoals de Victor Dag in het park van Chevetogne waar adolescenten hun geliefkoosde tekstfragmenten met de bezoekers kunnen delen. Het Fonds Victor beloont ook scholen die leesbevorderingsprojecten voor kinderen opzetten. Tot slot reikt het Fonds ook een jaarlijkse Victor Prijs uit aan een (door jongeren gekozen) Franstalige auteur maar ook aan de school die de meest ludieke of verbeeldingsrijke actie heeft georganiseerd rond de boeken die naar de prijs meedingen.

Bent u betrokken bij een project dat u na aan het hart ligt? En komt dit project in aanmerking voor een tussenkomst door de ENGIE Stichting? Aarzel dan niet om ons uw dossier voor te leggen.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn