Stekene

Stekene 8 MW
ENGIE Electrabel (2 turbines) en Wase Wind (4 turbines) hebben een dossier lopen voor de bouw van 6 turbines langs de E34 in Stekene en Moerbeke-Waas.

ENGIE en Fortech/Wase Wind organiseerden een digitale infosessie op 16 februari 2022. Bekijk hieronder de opname:

 

 

Kerncijfers:

Aantal turbines 2
Vermogen per turbine 4 MW
Equivalent verbruik 10 286 gezinnen
CO2-besparing 16 416 ton/jaar

Planning:

12/2017 Vergunningsaanvraag
06/2018 Beslissing van de overheid
05/2022 Start v/d werken
10/2022 Indienstname

Stekene

M. Deneckere
   
Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Nieuwe vergunningsaanvraag 2022

10/01/2022

In 2017 dienden Electrabel NV en Fortech reeds een vergunningsaanvraag in voor zes windturbines met een maximaal vermogen van 3,4 MW in de projectzone Stekene Moerbeke-Waas. In 2018 werd hiervoor een omgevingsvergunning toegekend voor zes windturbines zowel in eerste aanleg door de provincie Oost-Vlaanderen als in laatste aanleg door de Vlaamse Overheid.

Hierop werd beroep ingediend bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Deze zaak is thans lopende.

De lange doorlooptijd van voormelde beroepsprocedures creëert niet enkel grote juridische onzekerheden maar maakt het voor ons moeilijker om het vergund project ook praktisch en financieel nog tot realisatie te brengen. Gezien de windenergiemarkt razendsnel evolueert, moeten we hiermee rekening houden en moeten we de windprojecten aanpassen aan de snel wijzigende marktomstandigheden.

Om die reden hebben Electrabel en Fortech/Wase Wind een nieuw dossier aangevraagd. Het gaat om drie windturbines met een maximaal vermogen van 6,8 MW. Indien dit nieuwe project een definitieve en uitvoerbare omgevingsvergunning zou verkrijgen, dan wordt er afstand gedaan van het oude dossier uit 2017.

ENGIE en Fortech/Wase Wind organiseren een digitale infosessie op 16 februari vanaf 19h30. Deelnemen kan via deze link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdhYjcyYmEtODZmOS00ZTI0LWI1MDctZTQ0MmY1NzEwMWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2224139d14-c62c-4c47-8bdd-ce71ea1d50cf%22%2c%22Oid%22%3a%22ca1bedda-ae10-43b7-a613-1c2fcae60f21%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Status van het project

23/07/2020

De Raad van Vergunningsbetwistingen heeft het dossier van Wase Wind en ENGIE Electrabel vernietigd. Het windproject heeft hierdoor vertraging opgelopen.

De Vlaamse Overheid heeft de voorbije maanden de uitspraak van de raad bestudeerd. Op basis van de bestaande vergunningsaanvraag zal de Vlaamse Overheid opnieuw een beslissing nemen. Hiervoor wordt een tweede openbaar onderzoek georganiseerd. Dit loopt van 20 juli tot eind augustus.

De vergunning werd afgeleverd, voorbereiding van de bouw

08/05/2018

De vergunning voor dit dossier werd afgeleverd aan ENGIE Electrabel en Wase Wind voor de bouw van de zes windturbines langs de E34 in Stekene. Twee van de turbines zullen worden uitgebaat door ENGIE Electrabel.

We zijn bezig met de voorbereiding van de bouw van deze twee turbines, die groene elektriciteit zullen voorzien voor bijna 4000 gezinnen.

Omgevingsvergunning ingediend.

01/01/2018

ENGIE Electrabel en Fortech/Wase Wind hebben gezamenlijk voor hun windprojecten in de zone Stekene – E34 de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.

Related projects

Sint-Gillis-Waas
Drie windturbines langsheen de Expressweg in Sint-Gillis-Waas.
Beveren E34
3 windturbines langsheen de E34 ter hoogte van Muidam in Beveren.
Temse – Kruibeke E17
Het project Temse-Kruibeke E17 omvat 2 turbines met een vermogen van 3.9 MW en is gelegen ten noorden van de snelweg E17 ter hoogte van afrit 15a ‘Haasdonk – Steendorp’ op grondgebied van Temse en Kruibeke. De turbines hebben een tiphoogte van 200m en een rotordiameter van 131m.