Sint-Pieters-Leeuw

2 windturbines op de site van Nexans.

Samen voor minder CO2 in Sint-Pieters-Leeuw

Met twee windturbines op de site van Nexans wil Electrabel haar plan om 1 miljoen gezinnen van Belgische groene stroom te voorzien waarmaken tegen 2016. Het project is één van de drie projecten in de zone. Het windpark werd gerealiseerd en wordt uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders Projects 2 cvba, een partnership tussen Electrabel, de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

Kerncijfers:

Aantal turbines 2
Vermogen per turbine 2 MW
Equivalent verbruik 2429 gezinnen
CO2-besparing 3876 ton/jaar

Planning:

11/01/2013 Vergunningsaanvraag 
29/01/2013 Informatievergadering
11/07/2013 Beslissing van de overheid
02/2016 Start v/d werken
11/2016 Indienstname

 

Mr. Verhoeven
   
Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Related projects

Beersel - Amarco
Op 19/12/2017 heeft ENGIE de milieuvergunning bekomen voor de uitbating van 2 windturbines van 4,5MW met een maximum tiphoogte van 150m op de terreinen van Amacro te Beersel. De Stedenbouwkundige vergunning voor het project werd reeds eerder dat jaar bekomen.
Rebecq E429
Un projet de 2 éoliennes qui se situe le long de l’autoroute E429, au sud de la ligne de chemin de fer à grande vitesse.
Ternat Redevco
Twee windturbines op het bedrijventerrein aan de Vitseroelstraat langsheen de E40.
Nivelles Sud
Un projet de 3 éoliennes à Nivelles.