Herentals – Plassendonk

Herentals 12,6 MW
Drie windturbines ten zuiden van de E313 in Noorderwijk (Herentals).

ENGIE Electrabel heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van drie windturbines ten zuiden van de E313 en ten oosten van het industrieterrein Klein Gent in Herentals.

Kerncijfers:

Aantal turbines 3
Vermogen per turbine 4,2 MW
Equivalent verbruik 5143 gezinnen
CO2-besparing 8208 ton/jaar

Planning:

09/2017 Vergunningsaanvraag
10/2017 Informatievergadering
07/2020 Wijzigingsverzoek
08/2020 Openbaar onderzoek (28/08/2020 t.e.m. 26/09/2020)
Eind 2020 Beslissing Vlaamse Minister van Omgeving
Louise Van Isterdael
   
Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Wijzigingsverzoek en openbaar onderzoek

27/08/2020

Op 2 juli 2020 heeft ENGIE Electrabel een wijzigingsverzoek ingediend, waarbij plannen werden toegevoegd voor de bouw van drie hoogspanningscabines en de bijbehorende hoogspanningskabels. Aan de inhoud van het dossier werd verder niets gewijzigd. De conclusies op vlak van geluid, slagschaduw, veiligheid en natuur blijven geldig.

Om iedereen de kans de te geven de bijkomende plannen te bekijken en eventueel bedenkingen te formuleren op het wijzigingsverzoek, wordt opnieuw een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar onderzoek is van start gegaan op 20 juli 2020 en loopt nog tot en met 18 augustus 2020. Het volledige dossier kan ingekeken worden op het stadhuis van Herentals of op het Publiek Loket via onderstaande link.

Een samenvattende presentatie van het project kan onderaan deze pagina downloaden.

Beslissing minister vernietigd

20/02/2020

Op 18 februari 2020 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de beslissing van de minister, waarbij de vergunning voor het bouwen en exploiteren van drie windturbines, niet toegekend werd, vernietigd. De minister dient nu een nieuwe beslissing te maken.

Zitting Raad voor Vergunningsbetwistingen

11/12/2019

In november 2018 heeft ENGIE Electrabel beslist om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de weigering van de vergunning. De zitting staat ingepland op 21 januari 2020.

Vergunning geweigerd

07/08/2018

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor ons windturbinepark is helaas afgewezen door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.

Wij onderzoeken nu de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen deze beslissing.

Downloads

Samenvatting project (pdf,1.51 MB)

Related projects

Olen Umicore
4 windturbines langsheen het kanaal in Olen.
Westerlo E313 Extensie
Twee windturbines als extensie op het bestaande windturbinepark in Oevel.
Westerlo E313
Twee windturbines langsheen de E313 in Westerlo.
Turnhout – Brouwerij Corsendonk
Eén windturbine op de site van Brouwerij Corsendonk.