Herentals – Plassendonk

Drie windturbines ten zuiden van de E313 in Noorderwijk (Herentals).

ENGIE Electrabel heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van drie windturbines ten zuiden van de E313 en ten oosten van het industrieterrein Klein Gent in Herentals.

 

Kerncijfers:

Aantal turbines3
Vermogen per turbine4,2 MW
Equivalent verbruik5143 gezinnen
CO2-besparing8208 ton/jaar

Planning:

09/2017Vergunningsaanvraag
10/2017Informatievergadering
07/2020Wijzigingsverzoek
08/2020Openbaar onderzoek (28/08/2020 t.e.m. 26/09/2020)
Eind 2020Beslissing Vlaamse Minister van Omgeving
Februari 2025Uitspraak lopende juridische procedure

Elisabeth Deketelaere

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Arrest van de raad voor vergunningstwistingen

31/01/2024

Op 29 juni 2023 werd het verzoekschrift tot vernietiging van de verleende vergunning afgewezen door de raad voor vergunningsbetwistingen. Hiertegen werd een nieuwe juridische procedure bij het Hof van Cassatie opgestart.
 

Vergunning verleend

31/01/2024

Op 23 november 2020 verleende de minister een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van 2 turbines. Tegen deze beslissing werd in januari 2021 een nieuw verzoekschrift tot vernietiging ingediend bij de Raad voor vergunningsbetwistingen.
 

Wijzigingsverzoek en openbaar onderzoek

27/08/2020
Op 2 juli 2020 heeft ENGIE Electrabel een wijzigingsverzoek ingediend, waarbij plannen werden toegevoegd voor de bouw van drie hoogspanningscabines en de bijbehorende hoogspanningskabels. Aan de inhoud van het dossier werd verder niets gewijzigd. De conclusies op vlak van geluid, slagschaduw, veiligheid en natuur blijven geldig.

Om iedereen de kans de te geven de bijkomende plannen te bekijken en eventueel bedenkingen te formuleren op het wijzigingsverzoek, wordt opnieuw een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar onderzoek is van start gegaan op 20 juli 2020 en loopt nog tot en met 18 augustus 2020. Het volledige dossier kan ingekeken worden op het stadhuis van Herentals of op het Publiek Loket via onderstaande link.

Een samenvattende presentatie van het project kan onderaan deze pagina downloaden.

Beslissing minister vernietigd

20/02/2020
Op 18 februari 2020 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de beslissing van de minister, waarbij de vergunning voor het bouwen en exploiteren van drie windturbines, niet toegekend werd, vernietigd. De minister dient nu een nieuwe beslissing te maken.

Zitting Raad voor Vergunningsbetwistingen

11/12/2019
In november 2018 heeft ENGIE Electrabel beslist om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de weigering van de vergunning. De zitting staat ingepland op 21 januari 2020.

Vergunning geweigerd

07/08/2018
De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor ons windturbinepark is helaas afgewezen door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.

Wij onderzoeken nu de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen deze beslissing.

Discover all our production sites

Downloads

Samenvatting project

pdf, 1.51 MB