Nevele – Hansbeke

ENGIE plant de bouw van 5 windturbines langs de E40 in Nevele.

De vergunning voor dit project werd aangevraagd in juli 2019. De laatste week van augustus werd er een infosessie georganiseerd. 

Kerncijfers:

Aantal turbines 5
Vermogen per turbine 5 MW
Equivalent verbruik 12 500 gezinnen
CO2-besparing 15 000 ton/jaar

Planning:

07/2019 Vergunningsaanvraag 
08/2019 Informatievergadering

ENGIE - Nevele - Hansbeke

Reinout Claeys
   
Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Related projects

Aalter Lakeland
Arvesta werkt samen met ENGIE Electrabel aan de ontwikkeling van één windturbine gelegen in de industriezone Aalter Lakeland, ten noorden van Aalter. De turbine komt op de productiesite van AVEVE Veevoeding, een van de sterke merken van Arvesta.
Wondelgem Repowering
ENGIE Electrabel werkt aan de ontwikkeling van twee nieuwe windturbines te Wondelgem langs de Industrieweg.
Gent Haven – Darsen II
Drie bijkomende turbines werden in het zuiden van de haven van Gent gebouwd, de zogenaamde Darsen.
Bedrijventerrein Zwijnaarde
ENGIE Electrabel werkt samen met het bedrijf Amcor aan een windturbine op hun site. Het maakt deel uit van een groter windturbinepark van drie turbines, waar ook ontwikkelaars Energent, Ecopower en Wind Isle aan meewerken.