Gent Haven – Darsen I

Gent Haven 6,15 MW
3 Windturbines in het zuidelijk deel van de Haven van Gent.

In het zuidelijk deel van de haven van Gent, de zogenaamde Darsen, zijn 3 windturbines gebouwd. Deze turbines staan aan het Sifferdok.

Het windpark wordt uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders, een partnership tussen ENGIE Electrabel en de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE). 

Buurtbewoners konden mee investeren in het windpark via de coöperatieve Electrabel CoGreen.

De Haven van Gent is een strategisch interessante plaats om nieuwe windcapaciteit te ontwikkelen. Deze projecten laten een directe injectie van groene elektriciteit toe in het industrieel proces van de daar aanwezige industrie en een verhoging van de competitiviteit van de ondernemingen die daar actief zijn.

Kerncijfers:

Aantal turbines 3
Vermogen per turbine 2,05 MW
Equivalent verbruik 4171 gezinnen
CO2-besparing 6658 ton/jaar

Planning:

06/2011 Vergunningsaanvraag
01/2012 Beslissing van de overheid
08/2014 Start v/d werken
09/2015 Indienstname

 

Mr. Verhoeven
   
Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Related projects

Gent Haven – Darsen II
Drie bijkomende turbines werden in het zuiden van de haven van Gent gebouwd, de zogenaamde Darsen.
Gent Haven – Volvo Cars
Bij Volvo Cars in de haven van Gent staan drie turbines.
Gent Haven – Stora Enso
Drie turbines langs de Wondelgemkaai op de site van Stora Enso.
Wondelgem Repowering
ENGIE Electrabel werkt aan de ontwikkeling van twee nieuwe windturbines te Wondelgem langs de Industrieweg.