Wondelgem Extensie

De oprichting van één windturbine in de industriezone Wondelgem, op het terrein van Nebim.

Kerncijfers:

Aantal turbines 1
Vermogen per turbine 4,2 MW
Equivalent verbruik 2400 gezinnen
CO₂-besparing 3850 ton/jaar

Planning:

09/2021 Vergunningsaanvraag
10/2020 Informatievergadering
Q1/2022 Beslissing van de overheid
Q1/2023 Start v/d werken
Q4/2022 Indienstname

 

Reinout Claeys
   
Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Informatiesessie

20/10/2021

Op zaterdag 9 oktober startte het openbaar onderzoek voor de vergunningsaanvraag voor het windturbineproject Wondelgem Extensie. Tijdens dit onderzoek kan iedereen zijn of haar opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. Om omwonenden alvast op een voldoende transparante manier te informeren over deze plannen, organiseerde ENGIE Electrabel naar aanleiding hiervan een digitale infosessie.

Deze vond plaats op maandag 18 oktober om 19u00 en bestond uit een presentatie van de projectleider. Achteraf werden bijkomende vragen gesteld en beantwoord tijdens een vraag-en-antwoordsessie.

De presentatie die tijdens deze infosessie werd gegeven, kan u hieronder (meer info) (her)bekijken via een video.

Mochten er nog vragen zijn die de infosessie niet beantwoord heeft, kan u zich hiervoor richten tot projectleider Reinout Claeys op het mailadres renewableadministration@engie.com.

Laattijdige bezorging uitnodigingen

20/10/2021

Voor de infosessie van 18 oktober 2021 werden uitnodigingen verstuurd en bezorgd op initiatief van ENGIE Electrabel bij de omwoners in de ruime omgeving (straal ca 1km).

Deze uitnodigingen hadden moeten bezorgd worden uiterlijk op 14 oktober 2021. We kregen echter de melding dat bij enkelen de uitnodiging pas op 19 oktober 2021 ontvangen werd, dus na de infosessie.

We wensen ons hiervoor te verontschuldigen en zullen nagaan wat hier is fout gelopen.

De informatiesessie zoals toegelicht is integraal te herbekijken via deze site – zie bericht informatiesessie – of via de site van Stad Gent.

Mochten nog vragen zijn over het project, dan kunnen deze steeds gesteld worden via renewableadministration@engie.com. Deze vragen zullen zo snel mogelijk beantwoord worden en indien nodig of nuttig kan een telefonisch overleg ingepland worden om het project bijkomend toe te lichten.

Nogmaals onze excuses.

Informatievergadering

14/10/2021

Op maandag 18 oktober 2021 om 19u organiseren we een informatievergadering.

Wij willen graag ons project Wondelgem-Extensie voorstellen. Hiervoor organiseren we een digitale informatiesessie. De projectleider van ENGIE Electrabel zal op de informatievergadering een presentatie geven. Achteraf kunnen bijkomende vragen beantwoord worden via Q&A. Uw opmerkingen of suggesties in verband met het project zijn hartelijk welkom.

Onderaan deze pagina kan u de handleiding voor de infosessie terugvinden.

Link informatievergadering

14/10/2021

Via onderstaande link (meer info) kan u de informatievergadering op dinsdag 18 oktober 2021 om 19u live volgen.

Deze informatievergadering wordt opgenomen en zal nadien gepubliceerd worden op deze projectpagina.
Mochten zich tijdens de informatievergadering technische problemen voordoen, dan zal via deze site verder gecommuniceerd worden.

Vragen kunnen ook steeds gesteld worden via renewableadministration@engie.com.

Downloads

Handleiding om deel te nemen aan de infosessie (pdf,722.85 KB)

Related projects

Wondelgem Repowering
ENGIE Electrabel werkt aan de ontwikkeling van twee nieuwe windturbines te Wondelgem langs de Industrieweg.
Gent Haven – Darsen I
3 Windturbines in het zuidelijk deel van de Haven van Gent.
Gent Haven – Stora Enso
Drie turbines langs de Wondelgemkaai op de site van Stora Enso.
Gent Haven – Darsen II
Drie bijkomende turbines werden in het zuiden van de haven van Gent gebouwd, de zogenaamde Darsen.