11 bijkomende projecten gesteund door de Stichting ENGIE in 2023-2024

Op 14 juni hebben de Stichting ENGIE en haar Selectiecomité 11 innoverende en duurzame projecten geselecteerd. Ze lanceert dus 11 nieuwe partnerschappen. Deze projecten liggen in de lijn van de 2 missies van de ENGIE Stichting in België, namelijk de integratie van jongeren via onderwijs, cultuur en sport en de bescherming van het milieu.
03/07/2023

Overzicht van de 11 projecten: 9 nieuwe projecten en 2 verlengingen.

 

1.    River Cleanup School Program 

 

River Cleanup

 

Een educatief programma in 20 scholen (10 in Vlaanderen, 5 in Wallonië en 5 in Brussel) gericht op hun hoofddoel: plasticvrije rivieren en oceanen. Het programma wil jongeren bewust maken van het probleem en de oplossingen voor plasticvervuiling en kinderen (en dus hun families) aanmoedigen om hun gedrag ten opzichte van plastic te veranderen (verminderen, vervangen, stoppen met zwerfvuil, enz.). Het doel van de non-profitorganisatie is om hun educatieve model te leren kennen en te testen met het oog op een bredere verspreiding ervan als onderdeel van hun "Ripple Model, incl. de Educate-pijler"-strategie tegen 2025.
Het doel van dit project is om 2.000 jongeren direct en 4.000 familieleden indirect te bereiken.

www.river-cleanup.org/en 

 

2.    Een duurzame circuskerk met lage CO2-uitstoot voor Circusplaneet vzw 

 

Circusplaneet

 

In 2015 kocht Circusplaneet de kerk in Malem, een wijk in Gent die bijna volledig uit sociale woningen bestaat. Hun doel: er een ontmoetingsplaats van maken voor buurtbewoners, een plek om samen te werken rond circuskunst. Het publiek dat ze bereiken is voornamelijk kansarm, waarvan 80% jongeren.
De renovatie en isolatie is al achter de rug en nu willen ze hun gebouw energiezuiniger maken (als onderdeel van hun duurzame strategie om hun ecologische voetafdruk te verkleinen) door nieuwe ramen te installeren en nieuwe goten om regenwater op te vangen voor de sanitaire voorzieningen. Om het effect van deze maatregelen te meten, zullen ze hun energie- en waterverbruik regelmatig bijhouden.
Dit project, dat al goed op weg is wat betreft de impact op het milieu, is een zeer lokaal project dat goed past in de 2 doelstellingen van de Stichting ENGIE. Het circus is een goed middel voor inclusie omdat het geen specifieke taal vereist. Ze bereiken 800 jongeren per jaar.

www.circusplaneet.be

 

3.    Aankoop van een nieuwe professionele wasmachine voor Domaine des Enfants Les Cailloux  

 

Dit tehuis in Ukkel voor kinderen met ernstige gedragsproblemen, waarvan de meesten door de jeugdrechter zijn geplaatst, vraagt de hulp van de Stichting ENGIE voor de vervanging van een van de 3 machines (wasmachine, droogkast en vaatwasser) die onontbeerlijk zijn voor de hygiëne van de 30 kinderen tussen 6 en 18 jaar die er verblijven.  Deze machines zijn al vele jaren in gebruik en de wasmachine, die al meer dan 20 jaar in gebruik is, gaat soms kapot, ook al wordt hij 8 keer per dag gebruikt om het beddengoed en de kleding van de kinderen, die niet allemaal met hun familie mee naar huis gaan, te wassen. Gezien het intensieve gebruik moet het een professioneel apparaat worden, met korte, efficiënte programma’s. Dit nieuwe apparaat zal minder elektriciteit en water verbruiken, wat ook geld bespaart.


www.lescailloux.be

 

4.    l'Atelier Marin bouwt replica van de 'Canot Royal' van Leopold I  

 

Atelier Marin Atelier Marin 2

Sinds 2012 is de non-profitorganisatie Atelier Marin actief op het gebied van sociale inclusie rond varen en meer bepaald de bouw van houten historische boten. Zo heeft Atelier Marin meer dan 12.500 mandagen zeilen kunnen aanbieden aan jongeren in Brussel of projecten in de vorm van participatieve werven die voor iedereen toegankelijk zijn. Het project waarvoor ze de hulp van de Stichting vragen, is de bouw van een replica van de ceremoniële kano die in 1835 voor ZM Leopold I werd gebouwd en tot 1911 voor ceremoniële doeleinden werd gebruikt. De 12 meter lange boot werd vervolgens gesloopt en de decoraties werden bewaard in het Musée Royal de l'Armée in het Jubelpark. Het project wordt uitgevoerd met de steun van het Koninklijk Legermuseum, de Marinecomponent en het Paleis. Het gezamenlijke doel is om de boot tentoon te stellen en te gebruiken voor ceremoniële doeleinden. 
Dit project heeft een inclusieve en educatieve waarde, omdat jongeren (psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking, kankerpatiënten en andere kansarme doelgroepen, studenten van de sectie timmeren/houtbewerken) actief bijdragen aan de bouw van de boot, terwijl ze technieken leren van meer ervaren mensen. Ze leren ook hoe ze met de boten moeten varen. In totaal zijn 62 mensen bij het project betrokken. 

https://www.ateliermarin.be/

 

 
5.    Verbetering van de kinderopvang bij de vzw Racynes


In het kader van hun "groene" sociale activiteiten om kansarme groepen in de regio Haccourt (provincie Luik) op te nemen, wil Racynes lokalen bouwen die speciaal bestemd zijn voor de 120 jongeren die ze opvangen (kinderen via de huiswerkschool, vroegtijdige schoolverlaters en jongeren die opnieuw in beweging zijn gekomen nadat ze een opleiding of job gestopt waren - NEET). Als onderdeel van het project zullen de jongeren zelf, met de hulp van de timmerman, bijdragen aan de bouw en inrichting van de lokalen die ze nadien zelf kunnen gebruiken.

www.racynes.be

 

6.    Habbekrats bouwt een educatieve daktuin voor de jeugd in Antwerpen 

 

Habbekrats

 


Habbekrats is een non-profitorganisatie die 15 centra voor naschoolse activiteiten voor kwetsbare jongeren beheert. Deze instellingen zijn verspreid over Vlaanderen en Brussel. Voor het centrum in Antwerpen willen ze een daktuin aanleggen en 6 praktische educatieve modules ontwikkelen om proefondervindelijk te leren en de ongeveer 750 jongeren bewust te maken van het belang van respect voor het milieu (weerstation, luchtkwaliteit, bijenhotel, arboretum, energieproductiestation, regenwaterrecuperatie).

http://www.habbekrats.be/

 

7.    Allofone kinderen in Le Laveu: uitsluiting van school verminderen door op een andere manier Frans te leren! 

 

Eclosia, een huiswerkschool in Luik die werkt aan niet-discriminerende integratie in de Belgische samenleving, wil 20 kinderen (6-10 jaar) van wie de moedertaal niet het Frans is, wekelijks gratis buitenschoolse activiteiten aanbieden. Deze ludieke, interactieve en reizende activiteiten zullen hen helpen hun kennis van de Franse taal te verbeteren en zich te integreren in een wijk en, ruimer gezien, in een stad. Om dit alles in de praktijk te brengen en zichtbaar te maken, willen ze in juni 2024 een tentoonstelling organiseren die alle sociaal-culturele activiteiten van het jaar weerspiegelt. Deze zal van A tot Z door de kinderen worden georganiseerd (van ontwerp tot presentatie in juni 2024).

https://www.facebook.com/people/%C3%89closia-ASBL/100063910248184/

 

8.    MJ BANNEUX en het project "Allemaal dezelfde kans!” 


Het project van dit jeugdcentrum in Theux is "Tutoring" om jongeren samen te brengen en solidariteit tussen jongeren te creëren rond hulp op school. Jongeren die verder staan in hun studies ondersteunen andere jongeren met moeilijkheden in verschillende vakken door in duo's te werken. Naast deze wekelijkse hulp willen ze één keer per week gesprekstafels opzetten met een tutor voor het leren van een vreemde taal (Engels-Nederlands-Duits-Spaans). Na een bepaalde periode zal een citytrip naar een Engels-, Nederlands-, Duits- of Spaanstalige stad culturele ontdekking combineren met sociale cohesie voor een kwetsbare groep. In totaal ontvangt de vereniging 32 jongeren, maar ze hoopt haar project uit te breiden naar meer jongeren.

https://www.facebook.com/MdjBanneux/ 

 

9.    Magritte Slam door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten MRBA

 

Magritte Slam

Na Magritte se prête au jeu willen de MRBA's zich blijven inzetten voor jongeren die de school hebben verlaten en lijden aan schoolfobie, en zich openstellen voor andere jongeren die zich in de 'benaderingsfase' van onze maatschappij bevinden via het DASPA/ OKAN-circuit. 


Het project Magritte Slam zal heel België bestrijken en zich dus niet beperken tot het Franstalige landsgedeelte. De beoogde opvangcentra zullen worden uitgenodigd om een namiddag door te brengen met een verkenning van de Magritte-collectie, gevolgd door een workshop slam schrijven (met geluidsopname van de resultaten indien de jongere ermee instemt). "Slam is een vorm van urban poetry die persoonlijk schrijven combineert met - als de persoon dat wil! - het delen van deze tekst op een openbare plaats, zonder decor of muziek", legt Julie Lombe uit, van het L-SLAM collectief - een partner in het project. Aan Nederlandse zijde zal Filip Meersman, performance dichter, voorzitter van de World Poetry Slam Organisation en vriend van het L-Slam collectief, de workshops leiden.

https://fine-arts-museum.be/fr/education/musee-sur-mesure 

 

10.    Verzoek tot verlenging: SCAN-R en 'Jeunesse en couleur 

 

Scan-R


Wat ons aantrok in het Scan-R project tijdens de vergadering van het comité van juni 2022 was het feit dat ze jongeren trainden in schrijfvaardigheid, met als doel hen in staat te stellen hun onbehagen en hun standpunt over sociale kwesties zoals discriminatie, klimaatverandering en gender onder woorden te brengen. Ze hadden 3 specifieke doelgroepen geïdentificeerd (handicap, LGBTQIA+, nieuwkomers) die ze met onze steun als prioriteit wilden benaderen. Scan-R is in beweging. Ze hebben 113 schrijfworkshops gehouden, waarmee ze 1.366 mensen hebben bereikt. Voor elke doelgroep bezoeken ze scholen, centra voor vroegtijdige schoolverlaters, partners zoals Solidarcité, scholen voor doven en slechtzienden, regenbooghuizen en opvangcentra voor jonge migranten. Als ze ermee instemmen, wordt het werk van de jongeren getoond in thema-items of in hun boek. 

https://scan-r.be  


 
11.    Aanvraag tot verlenging: TAJO - ontwikkelingskansen bieden aan 90 jongeren met een kwetsbare achtergrond in Gent 

 

Tajo

TAJO is een reeks beroepsateliers die gedurende 3 jaar elke zaterdag wordt aangeboden aan jongeren in Gent en Kortrijk, met als doel hen te helpen hun eigen talenten en mogelijke beroepen op basis van die talenten te ontdekken. De coördinatoren van de lessen nodigen professionele sprekers uit om hun beroep uit te leggen aan de hand van praktijkervaringen. Medewerkers van ENGIE zijn betrokken bij deze samenwerking en komen workshops geven over energie en communicatie. Dit jaar hebben we ook de deuren van de centrale van Rodenhuize voor hen geopend. TAJO bereikt jaarlijks 290 jongeren en 35 alumni. In het kader van de uitbreiding van het partnerschap willen ze nog eens 90 jongeren verwelkomen, d.w.z. 3 klassen van 30 kinderen. 

https://tajo.be/ 

Meer info over de Stichting ENGIE in België