Laarne E17

Na een uitspraak van de Raad van State eind december 2016 over onze vergunningsaanvraag van 2012 heeft ENGIE op 8/5/2017 uiteindelijk de milieuvergunning bekomen voor de uitbating van 2 windturbines van 2,5MW met een maximum tiphoogte van 146,5m te Laarne, aan de zuidkant van de E17. De stedenbouwkundige vergunning voor het project werd reeds in 2013 bekomen.

De 2 turbines zullen gebouwd worden in 2020, en zullen energie verzorgen voor meer dan 2400 gezinnen.

Fotosimulatie-LaarneE17-1
Simulatie
Fotosimulatie-LaarneE17-2
Simulatie
Fotosimulatie-LaarneE17-3
Simulatie
Fotosimulatie-LaarneE17-4
Simulatie

Kerncijfers

Aantal turbines: 2

Vermogen per turbine: 2,5 MW

Equiv. verbruik: 2400 gezinnen

CO2 besparing: 8870 ton/jaar

Planning

2012 – Vergunningsaanvraag

05/2017 – Beslissing van de overheid

2020 – Start van de werken

Contact

Projectleider: Reinout Claeys

Adres:
Husseveldestraat
Laarne

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

Nieuws

Focus

2444531323

Onze andere projecten


 
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn