Gent Haven – Arcelor Mittal

5 windturbines op de site van Arcelor Mittal

Ten noorden van de site werden 5 windturbines in lijnopstelling gebouwd.

Het windpark werd gerealiseerd en zal worden uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders Projects 3, een partnership tussen ENGIE Electrabel en de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

Buurtbewoners zullen mee kunnen investeren in het windpark via de coöperatieve Electrabel CoGreen (https://www.engie-electrabel.be/nl/cogreen#NL).

De Haven van Gent is een strategisch interessante plaats om nieuwe windcapaciteit te ontwikkelen. Deze projecten laten een directe injectie van groene elektriciteit toe in het industrieel proces van de daar aanwezige industrie en een verhoging van de competitiviteit van de ondernemingen die daar actief zijn.

2017-04-20-Opening-Windmolenpark-@-Arcelor-Gent-075
2017-03-28-Windpark-Gent-in-de-zon-@-Gent-Wind4Flanders-019
2017-03-28-Windpark-Gent-in-de-zon-@-Gent-Wind4Flanders-016
2017-03-28-Windpark-Gent-in-de-zon-@-Gent-Wind4Flanders-Luchtfotos-001
2017-03-28-Windpark-Gent-in-de-zon-@-Gent-Wind4Flanders-Luchtfotos-002
2017-03-28-Windpark-Gent-in-de-zon-@-Gent-Wind4Flanders-Luchtfotos-003
2017-03-28-Windpark-Gent-in-de-zon-@-Gent-Wind4Flanders-Luchtfotos-004-1
2017-04-20-Opening-Windmolenpark-@-Arcelor-Gent-021

Kerncijfers

Aantal turbines: 5

Vermogen per turbine: 3,45 MW

Equiv. verbruik: 12000 gezinnen

CO2 besparing: 19152 ton/jaar

Planning

05/2013 – Vergunningsaanvraag

06/2013 – Informatievergadering

12/2013 – Beslissing van de overheid

01/2016 – Start van de werken

12/2016 – Indienstname

Contact

Projectleider: Mr. Verhoeven

Adres:
John F. Kennedylaan 51
9042 Gent

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

Nieuws

Focus

2444531323

Onze andere projecten


 
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn