Gent Haven – Arcelor Mittal

Gent Haven 17,25 MW
5 windturbines op de site van Arcelor Mittal.

Ten noorden van de site van Arcelor Mittal werden 5 windturbines in lijnopstelling gebouwd. 

Het windpark wordt uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders Projects 3, een partnership tussen ENGIE Electrabel en de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE). 

Buurtbewoners konden mee kunnen investeren in het windpark via de coöperatieve Electrabel CoGreen.

De Haven van Gent is een strategisch interessante plaats om nieuwe windcapaciteit te ontwikkelen. Deze projecten laten een directe injectie van groene elektriciteit toe in het industrieel proces van de daar aanwezige industrie en een verhoging van de competitiviteit van de ondernemingen die daar actief zijn.

Kerncijfers:

Aantal turbines 5
Vermogen per turbine 3,4 MW
Equivalent verbruik 12 000 gezinnen
CO2-besparing 19 152 ton/jaar

Planning:

05/2013 Vergunningsaanvraag 
06/2013 Informatievergadering
12/2013 Beslissing van de overheid
01/2016 Start v/d werken
12/2016 Indienstname

 

Mr. Verhoeven
   
Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Related projects

Moervaart-noord
ENGIE en recyclagebedrijf Renewi hebben een vergunning verkregen voor de bouw van een windturbine op het terrein van Renewi in de Haven van Gent.
Gent Haven – Moervaart Zuid
1 turbine op de site van SITA en 1 turbine op de site van ENVISAN.
Rodenhuize Repowering
ENGIE bouwt in de loop van 2021 drie grote windturbines van 4,1 MW op het terrein van zijn biomassacentrale in Rodenhuize. De nieuwe turbines komen in de plaats van de twee bestaande exemplaren van 2 MW. Dankzij de vervanging wordt het volle potentieel van het terrein benut en kan ENGIE ca. 10 900 gezinnen voorzien van lokale, groene stroom. De oude turbines krijgen een nieuwe bestemming elders in Europa.
Gent Haven – Ghent Coal
2 windturbines in de Haven van Gent ter hoogte van Desteldonk.