Umicore Hoboken

ENGIE diende in maart een vergunningsaanvraag in voor de bouw van vier windmolens langs de Schelde op de site van Umicore.

Groene energie door windmolens, ook op de site van Umicore te Hoboken

Ons land heeft te maken met uitdagende klimaatdoelstellingen voor de komende jaren. CO₂-neutrale energie lijkt daarbij één van de belangrijkste bouwstenen te zijn. ENGIE wil overheden, steden en gemeenten hierin begeleiden en hen de mogelijkheid bieden om zelf lokale, groene stroom te produceren.

ENGIE diende in maart een vergunningsaanvraag in voor de bouw van vier windmolens langs de Schelde met een tiphoogte van 180 meter op de site van Umicore. De windmolens zijn goed voor een jaarlijkse energievoorziening van ongeveer 8.500 gezinnen. Umicore hecht veel belang aan duurzame energie en zet daarom haar schouders mee onder dit project. Verschillende onafhankelijke bureaus hebben de nodige studies uitgevoerd in verband met slagschaduw, geluid, natuur…. Hieruit blijkt dat we de windturbines conform de wetgeving kunnen uitbaten. Als bijzondere maatregel voor dit project zal Engie de slagschaduw voor omwonenden tot nul herleiden (technisch minimum).

Eind april organiseert ENGIE twee infosessies over dit windturbineproject. Hier krijgt u een woordje uitleg over dit project, aan de hand van kaarten en infopanelen. U kan dan ook al uw vragen stellen. De infosessies zullen plaatsvinden op volgende momenten:

Woensdag 24 april 2019 tussen 17u en 21u (doorlopend) in het Administratief Centrum, gelegen in de Sint-Bernardusabdij 1 te Hemiksem.
Dinsdag 30 april 2019 tussen 17u en 21u (doorlopend) in het Gildenhuis Moretusburg, gelegen in de Kapelstraat 296 in Hoboken.

Kerncijfers:

Aantal turbines 4
Vermogen per turbine 4,5 MW
Equivalent verbruik 8500 gezinnen
CO2-besparing 13 200 ton/jaar

Planning:

04/2019 Informatievergaderingen
01/2020 Beslissing deputatie provincie Antwerpen

Implanting

Siegfried Vanhevel
   
Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Related projects

Zwijndrecht - Burcht
Twee windturbines op het bedrijventerrein Oeverkant in Zwijndrecht (Burcht).
Temse – Kruibeke E17
Het project Temse-Kruibeke E17 omvat 2 turbines met een vermogen van 3.9 MW en is gelegen ten noorden van de snelweg E17 ter hoogte van afrit 15a ‘Haasdonk – Steendorp’ op grondgebied van Temse en Kruibeke. De turbines hebben een tiphoogte van 200m en een rotordiameter van 131m.
Beveren E34
3 windturbines langsheen de E34 ter hoogte van Muidam in Beveren.
Sint-Gillis-Waas
Drie windturbines langsheen de Expressweg in Sint-Gillis-Waas.