Moervaart-noord

ENGIE en recyclagebedrijf Renewi hebben een vergunning verkregen voor de bouw van een windturbine op het terrein van Renewi in de Haven van Gent.

De vergunning is geldig voor een windturbine met een maximale tiphoogte van 242,5 meter – de hoogste tot nu toe op het Belgische vasteland. Dankzij deze turbine zal Renewi ongeveer 75% van zijn elektriciteitsbehoefte kunnen dekken met lokaal geproduceerde hernieuwbare stroom. Lees het persbericht.

Kerncijfers:

Aantal turbines 1
Vermogen per turbine 4,5 MW
Equivalent verbruik 3700 gezinnen
CO₂-besparing 5690 ton/jaar

Planning:

Q3/2019 Vergunningsaanvraag
Q1/2020 Beslissing van de overheid
Q3/2022 Start v/d werken
Q1/2023 Indienstname

 

Audrey Thom
   
Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Related projects

Gent Haven – Moervaart Zuid
1 turbine op de site van SITA en 1 turbine op de site van ENVISAN.
Rodenhuize Repowering
ENGIE bouwt in de loop van 2021 drie grote windturbines van 4,1 MW op het terrein van zijn biomassacentrale in Rodenhuize. De nieuwe turbines komen in de plaats van de twee bestaande exemplaren van 2 MW. Dankzij de vervanging wordt het volle potentieel van het terrein benut en kan ENGIE ca. 10 900 gezinnen voorzien van lokale, groene stroom. De oude turbines krijgen een nieuwe bestemming elders in Europa.
Gent Haven – Ghent Coal
2 windturbines in de Haven van Gent ter hoogte van Desteldonk.
Gent haven – Tower Automotive
Een windturbine, in rechte lijn met de windturbines bij Ghent Coal Terminal en centrale Rodenhuize.