ENGIE test op een windmolen een ultrasoon beschermingssysteem voor vleermuizen

ENGIE wil graag het voortouw nemen op het gebied van koolstofvrije transitie. Als grootste producent van groene energie in België wil het bedrijf haar activiteiten innoveren en ontwikkelen, maar de hinder daarvan op de bewoners en het milieu zoveel mogelijk beperken. Deze test, een primeur in Europa, gericht op het optimaliseren van de bescherming van vleermuizen, wordt gezamenlijk uitgevoerd door ENGIE Laborelec en ENGIE Lab CRIGEN.

ENGIE_Wind_ChauveSouris_D

Persbericht

Vleermuizen zijn een beschermde diersoort en hebben een groot biologisch belang. Ze worden aangetrokken door windmolens, die door de warmte die ze uitstralen op hun beurt insecten aantrekken, waardoor ze een interessant jachtterrein voor vleermuizen zijn. Daarbij kunnen vleermuizen geraakt worden door de rotorbladen of het slachtoffer worden van de turbulentie die door de rotorbladen veroorzaakt wordt.

De huidige normen voorzien een preventieve stilstand van de windmolens tijdens bepaalde periodes in het jaar, op bepaalde uren en bij bepaalde wind- en temperatuursomstandigheden. Het seizoensgebonden gedrag en de gevoeligheid voor windsnelheid en temperatuur verschillen echter van soort tot soort en soms van plaats tot plaats, waardoor de normen onvolmaakt zijn. Er blijken overigens vleermuizen aanwezig te zijn buiten deze periodes van stilstand en afwezig te zijn tijdens deze preventieve periodes van stilstand. Die situatie is niet ideaal, zowel wat de bescherming van vleermuizen als wat de productie van groene energie betreft.

In het verlengde van reeds in de Verenigde Staten uitgevoerde testen heeft ENGIE vijf ultrasone luidsprekers op een windmolen van haar windpark in Modave geïnstalleerd. Dat systeem werd ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf NRG Systems en zorgt voor een geluidsscherm in de gevarenzone van de rotorbladen van de windmolen en schrikt zo de vleermuizen uit die zone af. Dat systeem zal aangevuld worden met infraroodcamera’s die de aanwezigheid van vleermuizen detecteren, waardoor de windmolen eventueel tot stilstand gebracht kan worden.  Met deze camera’s kan ook het gedrag van vleermuizen geobserveerd worden, zodat het verschil in activiteit gemeten kan worden tussen de periodes waarin de ultrasone luidsprekers wel en niet functioneren. Dankzij een extra microfoonsysteem kan de aanwezigheid van vleermuizen gedetecteerd worden en kunnen de aanwezige soorten geteld en geïdentificeerd worden om zo de observaties van de camera’s te vervolledigen.  Er dient opgemerkt te worden dat de huidige preventieve periodes van stilstand nog steeds van toepassing zullen zijn tijdens de testperiode.

Bij een succesvolle test wil ENGIE die oplossing testen op meerdere windmolens met het oog op een verdere uitbreiding.

 

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: «Ik ben bijzonder trots op deze Europese primeur. Hiermee tonen we onze wil om op een harmonieuse manier te groeien door verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling toe te passen. Om leider op het gebied van koolstofvrije transitie te willen worden, moeten we voortdurend innoveren, zowel in de manier waarop we de burgers betrekken bij de ontwikkeling van onze hernieuwbare projecten als in de manier waarop we hun impact op het milieu beperken.»

______

Over ENGIE Laborelec:

Met zijn hoofdzetel in Belgïe, is ENGIE Laborelec, een entiteit van de ENGIE-groep, een belangrijk expertise- en onderzoekscentrum op het gebied van elektrische energie. Het centrum, dat gebruikmaakt van de competenties van haar 280 ingenieurs en gespecialiseerde technici, biedt operationele ondersteuning, technische consultancy en toegepaste R&D-diensten en is actief in de volledige elektriciteitswaardeketen. Die diensten worden aangeboden aan een brede waaier van klanten op het gebied van elektriciteitsproductie, vervoer en distributie, opslag en eindgebruik, met bijzondere nadruk op de energietransitie en haar 3 kernbegrippen:  Decentralisatie, Uitstootvermindering, Digitalisering. ENGIE Laborelec, onderdeel van de Business Unit Tractebel, is een wereldspeler met activiteiten in meer dan 60 landen en met kantoren in België, Nederland, Duitsland, Chili, Thailand en Abu Dhabi. Meer info : www.laborelec.com

 

ENGIE Lab Crigen :

Gevestigd in Frankrijs, is ENGIE Lab CRIGEN het corporate onderzoeks-, ontwikkelings- en kenniscentrum van de ENGIE Groep dat zich toelegt op nieuwe energiebronnen (waterstof, biogas), vloeibaarmaking, nieuwe energietoepassingen in de stad, gebouwen en industriesectoren van morgen en, tot slot, opkomende technologieën (informatiewetenschap en artificiële intelligentie, drones en robots, nanotechnologieën en sondes). ENGIE Lab CRIGEN leidt operationele projecten in R&D en werkt pilootprojecten uit voor de operationele eenheden en entiteiten van ENGIE of voor externe klanten met het oog op de beheersing en verdere vervolmaking van toekomsttechnologieën en de voorbereiding van de energietransitie.

 

NRG Systems :

NRG Systems Inc., een dochteronderneming van ESCO Technologies Inc. (NYSE: ESE), heeft meer dan 36 jaar geleden een revolutie teweeggebracht in de manier waarop windenergiebronnen worden beoordeeld. Vandaag de dag is deze traditie van innovatie de leidraad voor al haar acties. Het bedrijf wil slimme technologieën ontwerpen en produceren voor een duurzamere planeet – dat wil zeggen meer hernieuwbare energie, schonere lucht en een veiliger milieu voor iedereen. De meetsystemen, turbinebedieningssensoren, vleermuisverstuivingssystemen en Lidar-sensoren op afstand zijn te vinden in meer dan 170 landen. Meer informatie: nrgsystems.com

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn