Passendale – Jonckvansteen

2 turbines op de site van weverij Jonckvansteen in Passendale – kom mee Wind-delen

Klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, energietransitie, CO2 vermindering, energiebevoorradings­zekerheid, … zijn de grote uitdagingen en doelstellingen voor onze toekomst waarin elk zijn verantwoor­delijk zal moeten opnemen.

Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen en een voorbeeld te stellen, wenst Jockvansteen NV, in samenwerking met ENGIE Electrabel, eigen groene energie op te wekken door middel van 2 windturbi­nes op haar bedrijfsterreinen.

Via het wind-delen model bieden Jonckvansteen en ENGIE Electrabel de mogelijkheid aan de omwonenden om aandeelhouder te worden van een coöperatie. Zo kunnen ze zelf hun groene energie opwekken.

Interesse in wind-delen, stuur dan een email.

Kerncijfers

Aantal turbines: 2

Vermogen per turbine: 3,2 MW

Equiv. verbruik: 3100 gezinnen

CO2 besparing: 4730 ton per jaar

Planning

01/2020 – Vergunningsaanvraag

01/2019 – Infosessie

Contact

Projectleider: Reinout Claeys

Adres:
Zonnebeke

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

Nieuws

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn