22ste offshore hoogspanningsstation van ENGIE Fabricom verlaat de site in Hoboken

Binnen enkele dagen zal het offshore hoogspanningsstation (OHVS) uitvaren, richting het offshore windpark Norther. Het is het 22ste hoogspanningsstation dat gebouwd is op het terrein van ENGIE Fabricom in Hoboken, door de partners van het consortium, met name ENGIE Fabricom, Smulders en CG. Het offshore windpark, een project opgezet door Elicio, Eneco en Diamond Generating Europe, is het belangrijkste windpark langs de Belgische kust en zal energie leveren voor bijna 400.000 gezinnen. Het is gebouwd op 23 kilometer van de kust van Zeebrugge. Op jaarbasis zal het windpark 1,4 miljard kWh hernieuwbare energie produceren.

ENGIE Fabricom Norther jbc sli

Persbericht

Het OHVS vormt de schakel tussen de individuele windturbines. Het hoogspanningsstations converteert de geproduceerde energie (33 kV) naar een spanning van 220 kV en transporteert ze via een exportkabel naar het transmissienetwerk op land.

Norther deed voor de bouw een beroep op twee zeer ervaren leveranciers, MHI Vestas Offshore Wind en Van Oord. Van Oord verzorgt het design, de engineering, de levering en de ingebruikname van de fundamenten van de windturbines en de elektrische infrastructuur (OHVS en bekabeling) en zal verantwoordelijk zijn voor de transport van de windturbines.

Als marktleider inzake de bouw van offshore windparken in het noordoosten van Europa en als belangrijkste leverancier van het project Norther deed Van Oord een beroep op ENGIE Fabricom, Smulders en CG, de partners van het consortium. ENGIE Fabricom was verantwoordelijk voor engineering, aankoop, bouw en ingebruikname van het station. Zij installeren de lagespanningsapparatuur en transporteren en installeren het station. Smulders is verantwoordelijk voor de stalen structuur van het station en de fundamenten van het transitiestuk (TP). CG zorgde voor het design, de productie, de installatie en de ingebruikname van de systemen in hoog- en middelspanning, met name van de veiligheidssystemen en van de controle van het platform.

Met zijn 32 meter lang en 21 meter hoog, zijn 1.300 ton en zijn transformatiecapaciteit van 410 MV, is het OHVS-station van Norther het meest compacte offshore transformatorstation ooit gebouwd in Hoboken. De bouw van offshore transformatorstations is echt een Belgische expertise geworden: het OHVS van Norther is intussen al het 22ste onderstation gebouwd op de site van ENGIE Fabricom in Hoboken. Op deze site werden ook onderstations gebouwd voor andere windparken in het Verenigd Koninkrijk, in België, in Duitsland en in Nederland.

Over Norther

Norther NV is de vennootschap (50% Elicio, 50% Boreas – een joint-venture tussen Eneco en Diamond Generating Europe) die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, installatie en uitbating van het Norther Offshore windpark. Dit park – met zijn geïnstalleerde maximale productiecapaciteit van 370 MW – is België’s grootste offshore windproject. Het project zal worden gebouwd op 23 km van de Belgische kust. Met 44 windturbines van de laatste generatie zal de productie vergeleken kunnen worden met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van bijna 400.000 gezinnen. Norther vat nu de werken aan om operationeel te zijn in het derde kwartaal van 2019.

Over Van Oord

Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer. De focus ligt op baggeren, olie- & gasinfrastructuur en offshore wind. Van Oord realiseerde in 2017 een omzet van ruim EUR 1,5 miljard. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Van Oord telt ongeveer 4.500 medewerkers die in 2017 wereldwijd aan 180 projecten werkten in 42 landen. De vloot bestaat uit meer dan honderd schepen. Marine ingenuity is kenmerkend voor Van Oord. Met vindingrijkheid en slimme, duurzame oplossingen wil het bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties. In 2018 viert de onderneming zijn 150-jarig bestaan.

Over Smulders

Smulders is een internationale groep gespecialiseerd in metalen constructies, met een erkende ervaring in engineering, productie, levering en assemblage van zware structuren en technische complexe structuren. Met 50 jaar ervaring op het terrein, was Smulders een logische keuze voor de offshore structuren sinds de beginjaren van de windmolen energie, meer dan 15 jaar geleden. Smulder is vandaag een erkend marktleider en heeft al 21 onderstations en hun fundamenten geleverd, alsook 1.500 transitiestukken en 100 jacket-fundamenten.

Over CG

CG is een bekend ‘design and build’-leverancier van sleutel-op-de-deur infrastructuren voor het verbinden van netwerken onshore en offshore. CG produceert ook SLIM transformatoren voor windturbines, krachttransformatoren, schakelingsapparatuur, automatisatieproducten en controleproducten, en positioneert zich als marktleider van de omschakelingsdiensten. CG Power Systems Belgium NV maakt integraal deel uit van de Avantha Group Company. De groep is een innovatieve leider op wereldschaal in het beheer en de toepassing van elektrische energie met meer dan 15.000 actieve werknemers in 85 landen.

Over ENGIE Fabricom

ENGIE Fabricom ontwerpt, realiseert en onderhoudt multitechnische installaties voor bedrijven en woongemeenschappen. Veel van hun oplossingen verbeteren de mobiliteit, de veiligheid, het deel hernieuwbare energie en de distributienetwerken, maar ook de operationele- en energieprestaties in een industrieel milieu. ENGIE Fabricom en zijn filialen zijn actief in België en internationaal. In 2017 heeft de groep een omzet van 1,27 miljard euro voortgebracht en had de groep 6.000 werknemers.

Perscontact ENGIE Fabricom:

Brigitte LAGROU
Tel.: +32 495 27 59 94
E-mail: brigitte.lagrou@engie.com

Perscontact Norther:

Mark VAN HAMME
Tel.: +32 473 46 84 99
E-mail: mark.vanhamme@norther.be

Perscontact Van Oord:

Robert DE BRUIN
Tel.: +31 88 82 68 24
E-mail: robert.debruin@vanoord.com

Perscontact Smulders:

Britt WECKX
Tel.: +32 14 67 22 81
E-mail: britt.weckx@smulders.com

Perscontact CG:

Sinéad FRAHER
Tel.: +32 471 80 30 73
E-mail: sinead.fraher@cgglobal.com

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn