Waterstof is groene troef voor mobiliteit van de toekomst

Omdat waterstof opgeslagen en vervoerd kan worden, heeft het een toekomst als oplossing in de energietransitie – vooral voor groene mobiliteit. ENGIE speelt een actieve rol in de ontwikkeling van duurzame oplossingen die gebruikmaken van waterstof.

ENGIE Hydrogène jbc

Waterstof zal in de toekomst zonder twijfel een zeer belangrijke bron zijn van duurzame energie. Bij de verbranding ervan komt enkel waterdamp vrij en dus geen broeikasgas. Met waterstof kan energie en elektriciteit opgewekt worden. Het biedt dus uitzicht op een niet-vervuilend voertuig met een grote autonomie.

De meest milieuvriendelijke manier om waterstof te produceren, is door elektrolyse (de ontleding van water in waterstof en zuurstof) met gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare energie. Deze productiewijze is een van de manieren waarop ENGIE de energietransitie wil versnellen. “Waterstof is echt de ontbrekende schakel in een volstrekt CO2-vrij, gedecentraliseerd en gedigitaliseerd systeem”, stelt Thierry Leperc, adjunct-directeur-generaal van de Groep ENGIE. “Wij willen de groene mobiliteit verder ontwikkelen door CNG (samengeperst aardgas), elektriciteit of innoverende oplossingen op basis van waterstof.”

Van elektrische tot waterstofauto

Samen met Michelin heeft ENGIE zich onlangs ingekocht in Symbio FCell, een pionier in brandstofcellen: “Wij bouwen elektrische wagens om tot waterstofwagens door ze uit te rusten met een kit die hun autonomie vergroot. Deze autonomiebooster is uniek want we vertrekken van wagens die reeds op industrieel werden geproduceerd.”

Door deze participatie zal ENGIE een actieve rol kunnen spelen in de ontwikkeling van waterstoftoepassingen. De oplossing van Symbio FCell is een technisch haalbaar, economisch uitgebalanceerd en financieel duurzaam procedé. Naast de autonomiebooster werkt het bedrijf ook aan nieuwe krachtige aandrijfsystemen die volledig gebaseerd zijn op brandstofcellen. Dit met het oog op toepassingen in het weg-, zee- en riviertransport.

Projectoproep ‘Territoires Hydrogènes’

In Frankrijk werden negen projecten van de Groep ENGIE geselecteerd in het kader van een oproep voor waterstofprojecten ‘Territoires Hydrogènes’. Dit initiatief wil op regionale schaal aantonen dat het gebruik van waterstof, in combinatie met energienetten en lokaal energiegebruik, technisch-economisch haalbaar is.

“Waterstof is voor ENGIE van strategisch belang”, verklaart Isabelle Kocher, CEO van ENGIE, “want het stelt ons in staat om, op een gecentraliseerde of gedecentraliseerde manier, sneller de omslag te maken naar een energiesysteem dat minder C02 uitstoot. Omdat het kan worden opgeslagen en vervoerd, kan waterstof een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van intermitterende hernieuwbare energiebronnen. Het kan ook de uitrol van groene mobiliteit bevorderen.”

ENGIE is actief in drie ontwikkelingsdomeinen: industriële toepassingen, waterstof als energiedrager vanwege zijn transport- en opslagvermogen, en mobiliteit. Voor elk van deze domeinen ontwikkelt de Groep oplossingen en verkent hij innovatieve technologieën.

Een van de projecten dat voor ‘Territoires Hydrogènes’ werd geselecteerd, omvat de ontwikkeling van een energieneutrale ecowijk, compleet met waterstoftankstations, oplossingen voor de productie van waterstof voor de industrie, maar ook oplossingen voor energieopslag en ondersteuning van het elektriciteitsnet die waterstof gebruiken.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn