Experten

In België kan ENGIE rekenen op 280 deskundigen en hooggekwalificeerde onderzoekers om de uitdagingen van de koolstofarme transitie aan te gaan. Ze denken na over oplossingen die het mogelijk maken om energie op de meest efficiënte manier en respectvol naar het milieu toe te produceren en verbruiken. Voor een koolstofarme wereld.
 
Energieverbruikers als sleutel tot meer flexibiliteit op het net
 
Vandaag is de werking van de elektriciteitsmarkt grotendeels afhankelijk van grote productie-eenheden die hun elektriciteitsproductie aanpassen op basis van een inflexibele vraag. Daarnaast vraagt de opkomst van hernieuwbare energie steeds meer om flexibiliteit van het net.
Veiligheid, comfort en energie-efficiëntie voor de ziekenhuizen
 
Ziekenhuizen moeten aan steeds strengere eisen voldoen op het vlak van comfort, hygiëne, veiligheid en milieu. Ze worden met heel wat vragen geconfronteerd. Vragen waarop de experten van ENGIE een antwoord bieden.
Maximale dienstverlening aan bedrijven dankzij geïntegreerd Facility Management
 
Zorgen voor betrouwbare en energie-efficiënte technische installaties, slimme en milieuvriendelijke gebouwen met aandacht voor de veiligheid en het comfort van de bewoners: dankzij de oplossingen voor geïntegreerd Facility Management van ENGIE Cofely kunnen bedrijven zich toeleggen op hun core business. Maar wat is dat, geïntegreerd Facility Management?
Gebouwenbeheer uitbesteden? Daarmee bespaar je tot 20%
 
Integrated Facility Management (IFM) zorgt ervoor dat ondernemingen zich niet langer druk moeten maken over gebouwenbeheer en gebruikersdiensten. Blijft over: hun core business! Een tijdwinst die bijzonder naar waarde wordt geschat en ook flink wat besparingen (tot 20%) mogelijk maakt. ENGIE Cofely heeft zich in deze discipline gespecialiseerd met een aanbod van ‘hard’ en ‘soft’ services.