Terug naar school voor ENGIE in 27 Luikse onderwijsinstellingen

De vakantie zit er bijna op en dat geldt niet alleen voor de scholieren… ook ENGIE Cofely mag terug naar school en krijgt meteen een eerste taak: de energieprestatie verbeteren van 27 gemeentelijke en provinciale scholen in de regio Luik. In totaal gaat het om 50 gebouwen! Een primeur voor België.

ENGIE Cofely energieprestatiecontract contrat de performance énergétique jbc sli

In scholen betekenen verwarming en elektriciteit een grote hap uit het budget. Het verbruik beter beheren is geen optie, maar een noodzaak. Om financiële redenen, voor het comfort, maar ook om te beantwoorden aan de energie-uitdagingen van vandaag en om de directie en de leerlingen hiervoor te sensibiliseren.

Vandaar dat in de regio Luik een pilootproject voor energetische renovatie van openbare gebouwen opgestart werd: RenoWatt. Door in het project te stappen, verbinden gemeentelijke en provinciale scholen zich ertoe om hun energiefactuur en dus hun verbruik terug te dringen en hun CO2-afdruk te verkleinen. Om hen daarbij te helpen, ondertekende ENGIE Cofely, leider van de energietransitie en oplossingen voor efficiënter energiegebruik, een energieprestatiecontract (EPC) voor de renovatie en het onderhoud van 50 gebouwen verdeeld over 27 onderwijsinstellingen. Dit EPC is een primeur in de scholen in België.

Intelligente verwarming en verlichting

De tussenkomst van ENGIE Cofely moet leiden tot een vermindering met 12 tot 53% van het energieverbruik van de scholen. De werken beginnen in de zomer van 2018, tijdens de schoolvakantie.

Het zal onder meer gaan om de installatie van warmtepompen, de vervanging van de ramen door hoogrendement dubbel glas, de isolatie van daken en buitenmuren, de plaatsing van zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Voorts zullen een aantal scholen een slimme verlichting krijgen. Lampen die ’s avonds of tijdens het weekend blijven branden, zullen tot het verleden behoren. De verlichting zal geprogrammeerd worden in functie van de lesuren. Het systeem wordt uitgerust met aanwezigheidsdetectoren en lichtsensoren die ervoor zullen zorgen dat de verlichting wordt aan- of uitgeschakeld in functie van deze indicatoren.

Tot slot zullen er systemen voor de sturing van de technische installaties worden geplaatst. Daarmee zal de verwarming uiterst nauwkeurig in functie van de behoeften geregeld kunnen worden. Bij voorbeeld afhankelijk van de benutting van de gebouwen en de buitentemperatuur. Een ouderraad gepland ’s avonds? De directie zal het systeem kunnen programmeren opdat de verwarming functioneert tijdens de vergadering, maar alleen dan.

Oppassen voor een slecht rapport

Met het oog op energiezuinigheid wordt steeds meer gebruik gemaakt van een energieprestatiecontract. Daarbij stelt ENGIE Cofely zijn expertise ter beschikking en staat het van a tot z in voor het beheer van het project. Gedurende 15 jaar neemt het ook het onderhoud van de installaties op zich. Het staat verder in voor het preventief onderhoud en zal gedurende de volledige duur van het contract pistes voor verbetering voorstellen. ENGIE heeft zich ook geëngageerd om plaatselijk personeel aan te trekken en op te leiden en om in geval van panne binnen het uur tussen te komen.

ENGIE Cofely garandeert bovendien een lager energieverbruik voor de 27 Luikse scholen. Op basis van een voorafgaande energieaudit wordt een energiebesparing van gemiddeld 30% vooropgesteld. Indien het die doelstelling niet haalt, krijgt ENGIE Cofely een boete. Indien er meer wordt bespaard, wordt de winst verdeeld. Een mooi rapport voor iedereen!

 

ENGIE Cofely energieprestatiecontract jbc ar

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn