Smart City Block, een universiteitsstudie voor de stad van morgen

ENGIE financierde het ‘Smart City Block’-project van de ULB. Het project past in het academisch beleid van de Groep, dat is gericht op het uitwerken van onderzoeksprojecten naar de energietransitie en de steden van de toekomst.

ENGIE Smart City Block jbc

De Smart City Block-studie van de Université libre de Bruxelles (ULB) vertrok van de vaststelling dat renovatiebehoeften in steden, en meer bepaald in Brussel, heel groot zijn – zowel met het oog op energiebesparingen als in de strijd tegen energiearmoede.

Tweede vaststelling: de initiatieven en beleidsmaatregelen voor innovatie zijn vooral op individuen gericht en niet op gemeenschappen. Hierdoor worden de mogelijkheden voor grootschalige werken beperkt en gaan schaalvoordelen en besparingen verloren die met dergelijke werken gepaard gaan.

Een studie in verscheidene fasen

Meerdere faculteiten van de universiteit waren betrokken bij de opeenvolgende fasen van de studie. De problematiek van de stad heeft immers veel dimensies: technische, economische, sociale, stedenbouwkundige en juridische.

In de eerste fase analyseerden aardrijkskundigen en sociologen de structuur van Brussel en beschreven ze de kenmerken van types huizenblokken. De verschillen bleken groot, zowel sociaal als inzake densiteit, economie en energie. Na een enquête en interviews werden een huizenblok in Ukkel en de Cudell-gebouwen geselecteerd.

Het huizenblok in Ukkel werd gekozen omdat er al een sociale dynamiek aanwezig was. Bij het Cudell-huizenblok, met veel meer bewoners en talrijke culturen, lag dat anders. De vraag om dit huizenblok mee te nemen in het project kwam van de overheden. Hier lag de nadruk vooral op de strijd tegen de energiearmoede.

Een renovatiecatalogus

“Er werd een catalogus met een vijftigtal energiemaatregelen samengesteld, met verschillende renovatiemogelijkheden. De meest voor de hand liggende zijn zonnepanelen en isolatie, maar het ging veel verder: een warmtenet met warmte-krachtkoppeling bijvoorbeeld, of gemeenschappelijk gebruikte keukens en garages, naast minder technische elementen zoals een moestuin of een compostinstallatie”, zegt projectcoördinator Frédéric Klopfert.

In Ukkel werden verscheidene thema’s bestudeerd, zoals een warmtenet, zonnepanelen en gedeelde mobiliteit. Er werd een uitgebreid rapport opgesteld voor de bewoners (die meestal ook eigenaar zijn), met alle technische, juridische en economische aspecten. Er werden werkgroepen opgericht en hoewel de studie nu afgesloten is, geeft de ULB nog advies om de deelnemers te helpen met de verdere uitvoering van het project.

Belangrijkste lessen

De studie geeft een voorsmaakje van de stad van morgen en wijst enkele mogelijkheden aan om de steden van nu te verbeteren. Professor Jean-Claude Maun van de Ecole polytechnique de Bruxelles (ULB): “De studie schetst misschien nog niet de droomstad van morgen, maar biedt wel de mogelijkheid om de bestaande stad te laten evolueren naar een oplossing voor de grote maatschappelijke problemen op energiegebied.”

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn