Reactie van Electrabel op het bericht van Belga “ENGIE zorgt voor insolvabiliteit van Electrabel” (J.M. Nollet):

275164

Electrabel is verrast door de interpretatie die de heer Nollet geeft aan de uitkering van een dividend in natura van de dochteronderneming aan haar moederbedrijf.

Electrabel NV bevestigt dat het haar participatie in Electrabel France heeft overgedragen aan ENGIE SA. Electrabel France houdt aandelen aan in Société Hydro-électrique du Midi (SHEM) en Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

Het doel van de overdracht van deze Franse activa binnen de Groep is om de activiteiten van hernieuwbare elektriciteitsproductie (hydro-elektrisch, wind- en zonne-energie) coherenter te beheren. Deze transactie gebeurt op een belangrijk moment voor de Groep ENGIE, omdat de concessies van SHEM en CNR hernieuwd moeten worden. De overdracht van de participatie werd gerealiseerd door de uitkering van een dividend in natura aan ENGIE SA op 30.06.2017, bestaande uit 100% van de aandelen van Electrabel France.

Aangezien het om een uitkering van een dividend in natura gaat, is er geen sprake van insolvabiliteit van Electrabel, waarvan het eigen vermogen wordt gewaardeerd aan meer dan 32 miljard euro in de rekeningen van ENGIE SA van eind 2017.

 

De ENGIE Groep, een van de grootste private werkgevers in het land die een belangrijke bijdrage levert aan de overheidsfinanciën, is al meer dan 100 jaar actief in België en heeft altijd zijn verantwoordelijkheid genomen. De Groep herinnert eraan dat het vanzelfsprekend aan al zijn verplichtingen zal voldoen om de kosten van de ontmanteling en het beheer van de stroomafwaartse kerncyclus te dekken. Deze verplichtingen worden opgelegd in de wet van april 2003 betreffende de voorzieningen voor de ontmanteling van kerncentrales en voor het beheer van bestraalde splijtstoffen in zijn energiecentrales. Het is de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen die controleert of deze voorzieningen toereikend en beschikbaar zijn.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn