Om technische beroepen te promoten lanceert ENGIE zijn ENGIE Academy, die op termijn 300 werkzoekenden per jaar zal opleiden

06/10/2020
Vandaag, dinsdag 6 oktober, lanceerde Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux, de ENGIE Academy in Desteldonk (Gent). Het idee voor ENGIE Academy is gegroeid uit de onontkoombare vaststelling dat het steeds moeilijker wordt om technische profielen te rekruteren in België. En dat terwijl ENGIE, om aan de behoeften van zijn klanten te kunnen voldoen, jaarlijks tot 800 nieuwe technici moet aanwerven.

Om een antwoord te bieden op deze uitdaging en om een actieve bijdrage te kunnen leveren tot de transitie naar een koolstofneutrale wereld, lanceert ENGIE zijn “ENGIE Academy”. Via sterke partnerschappen met regionale opleidings- en arbeidsbemiddelingsorganisaties zoals VDAB, Actiris en Forem wil ENGIE Academy mensen warm maken voor en omscholen tot technische beroepen. Verder zal ENGIE Academy ook de interne opleidingen voor de huidige en toekomstige medewerkers van ENGIE versterken.

De transitie naar een koolstofneutrale wereld stelt ons voor enorme technische en menselijke uitdagingen. Er is nood aan technische profielen die moeilijk te vinden zijn op de arbeidsmarkt. Het is dan ook essentieel dat ENGIE investeert in het opleiden van zijn medewerkers en hen in staat stelt zich te ontwikkelen en deze toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Te weinig jongeren kiezen voor technische opleidingen, hoewel die garantie bieden op een job. Daarnaast beantwoorden sommige technische opleidingen niet meer voldoende aan de behoeften van bedrijven. 
En dat terwijl een groot deel van de tienduizenden vacatures die momenteel openstaan in ons land gericht is op technische profielen, en er meer dan 300 000 werkzoekenden zijn in België. 
ENGIE Academy wil daar iets aan doen. Ter herinnering: volgens Agoria zullen er, indien er niets verandert, tegen 2030 in ons land 630 000 openstaande vacatures zijn. 

ENGIE Academy heeft 4 belangrijke doelstellingen:

1° Op weg naar een job

 ENGIE Academy heeft de ambitie om mensen zonder werk en met of zonder technische achtergrond op te leiden. Daarvoor bundelt de nieuwe organisatie haar krachten met VDAB, Forem, Actiris en beroepsverenigingen om opleidingen in domeinen als elektriciteit, HVAC en mechanica aan te bieden. Deze opleidingen worden decentraal georganiseerd en worden gegeven door medewerkers van ENGIE en door erkende lesgevers. Het programma combineert theorie met praktijk en strekt zich uit over een periode van 1 tot 4 maanden. De kandidaten die het opleidingsparcours met succes afwerken, ontvangen een jobaanbod bij ENGIE. ENGIE wil via zijn Academy op korte termijn 150 nieuwe medewerkers per jaar opleiden en rekruteren, om te evolueren naar 200 tot 300 medewerkers op middellange termijn, en dat op een totaal van 800 technische profielen die jaarlijks gerekruteerd worden. 

 

2° Link met de scholen

ENGIE Academy wil technische scholen ondersteunen op twee manieren: 
1.    ENGIE Academy zal meer dan 400 studenten per jaar verwelkomen voor bezoeken, stages en duale opleidingen. De stages dekken alle historische specialisaties van ENGIE, hoofdzakelijk in de domeinen elektriciteit en elektromechanica. 
2.    ENGIE Academy zal ca. 10 technische opleidingen en stages aanbieden voor leerkrachten. Ze kunnen ervoor kiezen om een expert te vergezellen op een specifieke missie of om deel te nemen aan een technische opleidingsmodule. 

 

3° Jongeren helpen om hun roeping te vinden

Te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Nochtans openen deze opleidingen de deur naar de beroepen van morgen en bieden ze garantie op een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt. ENGIE Academy zal naar scholen trekken en zal scholieren verwelkomen om hun interesse voor technische beroepen aan te wakkeren. Vanaf het zesde leerjaar van de basisschool zullen leerlingen kunnen deelnemen aan speelse initiatiesessies rond technische beroepen. Op deze manier wil ENGIE jaarlijks meer dan 200 jongeren en hun ouders bereiken.

 

4° Medewerkers voortdurend opleiden

Kiezen voor ENGIE betekent blijven bijleren doorheen je volledige carrière. ENGIE Academy richt zich ook op de medewerkers van ENGIE en zal hun professionele ontwikkeling waarborgen en hun competentieniveau hoog houden. 

ENGIE Academy biedt een heel gamma aan opleidingsmodules in 11 verschillende technische domeinen, gaande van elektriciteit, mechanica en instrumentatie tot HVAC, hernieuwbare energie, waterbehandeling, etc. Elk jaar zullen 5200 elektriciteits- en dienstenexperts van ENGIE een technische opleiding volgen bij ENGIE Academy. 

Kerncijfers:

•    Technische profielen die jaarlijks door ENGIE in België worden aangeworven 800 •    Opleidingsmodules voor leerkrachten 10
•    Werkzoekenden die jaarlijks opgeleid en gerekruteerd worden  200 tot 300 •    Interne opleidingsmodules 47
•    Scholieren opgeleid via stages, bezoeken en duale opleidingen per jaar  400 •    Jongeren die gesensibiliseerd worden over technische beroepen per jaar 200
•    Externe partnerschappen 16 •    ENGIE-medewerkers die een technische opleiding volgen per jaar 5200
•    Opleidingscentra 8 •    Inschrijvingen voor technische en veiligheidsopleidingen per jaar  8300

Meer info: www.engie-academy.be    

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: “Jongeren kiezen nog te weinig uit eigen beweging voor technische vakken. Deze opleidingen openen nochtans de deur naar de beroepen van morgen en bieden garantie op onmiddellijke toegang tot de arbeidsmarkt. De lancering van ENGIE Academy is dan ook een belangrijke stap in het leven van ons bedrijf. Dankzij partnerschappen met opleidings- en arbeidsbemiddelingsorganisaties zal ENGIE Academy ons in staat stellen om de professionals op te leiden die vorm zullen geven aan de koolstofneutrale wereld die wij willen bouwen. ENGIE Academy zal een sociaal geëngageerde lokale speler zijn, met aandacht voor de verwachtingen van werkzoekenden en mensen die zich vandaag in een kwetsbare positie bevinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat ENGIE via zijn “Academy” een positieve impact zal hebben.”