Primeur in België! ENGIE installeert innovatieve lokale productieinstallatie op de Albatros-Poteaupré boerderij in Chimay

15/09/2020
Stichting Chimay-Wartoise en vzw De Albatros hebben besloten de abdijboerderij om te vormen tot een complex van enkele hectaren om er activiteiten voor volwassenen met een handicap aan te bieden. Deze site heeft een grote energiebehoefte, maar bevindt zich aan de rand van een plattelandsgemeente en heeft geen toegang tot aardgasinfrastructuur (een ‘witte zone’). Om aan deze moeilijkheid tegemoet te komen, heeft ENGIE een unieke totaaloplossing voor autoproductie ontwikkeld door de installatie van een LNG-station (Liquefied Natural Gas) dat de gebouwen van de site bedient. Deze oplossing wordt aangevuld met de installatie van twee warmtekrachtkoppelingseenheden voor de hoofdverwarming.

Een unieke totaaloplossing 

De voorgestelde oplossing bestaat uit de installatie van een Liquefied Natural Gas (LNG) station dat de verschillende gebouwen van het complex bedient om ze te verwarmen. Dit gas heeft het voordeel dat het tot 600 keer minder volume inneemt dan aardgas. Het systeem is dus gemakkelijk te integreren in het landschap en maakt het mogelijk om een grote hoeveelheid energie op te slaan in een kleine ruimte en met een kleine voetafdruk. 

Naast het distributienetwerk is de hoofdverwarming uitgerust met twee warmtekrachtkoppelingseenheden. Deze installatie maakt het mogelijk om warmte en elektriciteit te produceren zonder dat er veel vloerruimte nodig is.

De door ENGIE geïnstalleerde en geëxploiteerde warmtekrachtkoppelingseenheden zullen ongeveer 200 MWh/jaar produceren, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van bijna 70 huishoudens, en tegelijkertijd warm water en warmte produceren, wat overeenkomt met het verbruik van 125 huishoudens. Dit type oplossing biedt een uitstekend globaal rendement (> 96%). 

Aangezien vzw De Albatros uit verschillende vestigingen bestaat, wordt er gebruik gemaakt van bussen. De tientallen voertuigen van de vereniging leggen meer dan 75 000 km per jaar af. Op termijn zouden deze, na de aankoop van CNG-voertuigen, bijgetankt kunnen worden via een mini-CNG-station, wat de CO2-uitstoot van de vloot met 16% zou verminderen. 

Op termijn zou de faciliteit kunnen worden voorzien van bioLNG met garanties van oorsprong uit onze biomethaan productiesite, die zich op termijn in dezelfde provincie zal bevinden.

 

Een echt voordeel voor de Albatros-Poteaupré boerderij en voor de omgeving

ENGIE-Chimay-production-locale

Dankzij deze installaties van ENGIE zal de boerderij Albatros-Poteaupré 50% van haar energieverbruik besparen ten opzichte van de referentiesituatie (stookolie en elektriciteit). 

De combinatie van deze verschillende oplossingen zal in eerste instantie de CO2-uitstoot met 19% (64t/jaar) verminderen om tot 328t/jaar te gaan (-92%), wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 164 persoonlijke dieselauto's, wanneer de site wordt voorzien van bioLNG. Het door ENGIE geïnstalleerde systeem zal ook de uitstoot van fijne deeltjes en andere verontreinigende stoffen aanzienlijk verminderen.

Deze oplossing voor LNG-installaties, die de productie van warmte, de autoproductie van elektriciteit (warmtekrachtkoppeling) en het bijtanken van CNG mogelijk maakt, is een primeur in België. Deze ruimtebesparende oplossing kan worden ingezet om economische activiteitzones, dorpskernen of grote verbruikers (bedrijven, rusthuizen, sportcentra, geïsoleerde groepswoningen, etc.) in witte zones te bevoorraden.

Natalie Dewulf - CEO ENGIE Solutions Properties: "Het is de ambitie van ENGIE om de overgang naar een koolstofneutrale toekomst te versnellen. Wij maken dit mogelijk door onze klanten, bedrijven en lokale overheden de middelen te bieden om hun eigen energietransitie eenvoudig en tegen de laagst mogelijke kosten te maken. Het project van boerderij De Albatros - Poteaupré laat zien hoe ENGIE zich inzet om op maat gemaakte en innovatieve oplossingen aan te bieden, zelfs in witte zones. We zijn bijzonder trots op deze primeur, die ook zal bijdragen aan het welzijn van mensen met een handicap.”

Alain Dambroise - Algemeen Directeur van vzw De Albatros: "Het project van het Albatros Instituut werkt volledig vanuit een ecologische en maatschappelijke benadering. Zo gaan ze in hun projecten volop voor de sortering en recyclage van afval (karton, plastic doppen), maken ze gebruik van een moerasfilter ter ondersteuning van het waterzuiveringsstation, doen ze aan compostering door middel van wormen, hebben ze gezorgd voor de transformatie van de boerderij tot een biologisch label en gebruiken ze serres die verwarmd worden dankzij biomethanisering (aan de grens in Eteignières-Frankrijk). De productie wordt gevaloriseerd door het interne verbruik en via de korte keten. Ook is het energieverbruik van de gebouwen onder controle gehouden door middel van renovaties en een optimalisatie van de isolatie.”

Philippe Dumont - Algemeen Secretaris van de Stichting Chimay-Wartoise: "De Stichting Chimay-Wartoise richt haar globale strategie op de uitvoering of de ondersteuning van acties die het grondgebied in staat stellen om een transitie te maken, of het nu gaat om economische, sociale, klimatologische of energetische acties. Vanaf het begin werd het partnerschap op de boerderij in een organisch gebied overwogen; de energiekeuze moest coherent zijn; de door ENGIE voorgestelde oplossing maakte het mogelijk om deze doelstelling te bereiken.”