Nog meer elektriciteit door windturbines in 2020

ENGIE Electrabel, een dochter van ENGIE, wilde tegen 2020 een vermogen hebben van 400 MW windenergie op het land. Dit doel zal het al in 2018 halen! De onderneming streeft tegen 2020 naar 100 MW meer. De nieuwe uitdaging: een vermogen van meer dan 500 MW. Dit beantwoordt perfect aan de ambitie van de Groep ENGIE die voorop wil gaan in de energietransitie.

ENGIE windenergie énergie éolienne jbc sli

Midden 2015 besliste ENGIE Electrabel om zijn productievermogen aan windenergie op het land tegen 2020 te verhogen tot 400 MW. Vijftien maanden later waren al 40 parken en 144 windturbines in gebruik of in aanbouw, goed voor 300 MW. Voor de dochteronderneming van ENGIE was het dan ook vanzelfsprekend om haar ambities bij te stellen. De doelstelling van 400 MW moet al in 2018 worden bereikt en in 2020 moet de kaap van de 500 MW worden gerond!

Samen met gemeenten, bedrijven, omwonenden

Hoe wil ENGIE Electrabel die doelstelling halen? Door duurzame partnerschappen met Belgische gemeenten en intercommunales (50-50 publiek-private partnerschappen), maar ook met bedrijven. Dat is nu al het geval met Infrabel voor het park Greensky, langs de hogesnelheidsspoorlijn Leuven-Luik. Of met ondernemingen die tot het klantenbestand behoren. Zo bouwden Umicore en Aurubis vier windturbines op hun bedrijfsterreinen.

Ook omwonenden nemen deel aan de uitbreiding van het windpark op het land. Sinds de oprichting van Electrabel CoGreen, de coöperatieve die mensen de kans biedt om te investeren in een windturbinepark bij hen in de buurt, werden bijna 1.600 omwonenden aandeelhouder van een windpark. Het laatste park dat door Vlaams minister van Energie Bart Tommelein werd ingehuldigd, bevindt zich in Wielsbeke – in de industriezone Wielsbeke d’Hooie.

Om zijn doelstelling te bereiken en zijn inspanningen voor de productie van nog meer elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen voort te zetten, kan ENGIE Electrabel eveneens rekenen op de onderzoekscentra van ENGIE en op de samenwerking van de Groep met de belangrijkste Belgische universiteiten. Zo onderzoekt de academische wereld onder andere het potentieel van kleinere windturbines.

1 miljard kWh duurzame elektriciteit

Door de capaciteit van 500 MW windenergie op het land, goed voor een productie van ongeveer 1 miljard kWh, kunnen 300.000 gezinnen genieten van duurzame elektriciteit. Bovendien wordt per jaar de uitstoot van 440.000 ton CO2 vermeden! Die cijfers tonen duidelijk aan dat ENGIE en haar dochterbedrijven in België de impact van de energieproductie op onze planeet willen verminderen en dat ze voorop willen lopen in de energietransitie.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn