Internet of Things-netwerk van ENGIE dekt nu heel België

Dit is een primeur in België. ENGIE verwacht dat in de komende vijf jaar 10 miljoen objecten in ons land met haar netwerk zullen communiceren.

ENGIE M2M Internet of Things IoT jbc sli

Persbericht

De Groep ENGIE wil haar transformatie versneld doorvoeren om de leider te worden van de energietransitie. ENGIE wil in dat kader een belangrijke rol spelen in het Internet of Things (IoT) en de digitalisering van energietoepassingen. Daarom heeft ENGIE in juni 2015 beslist om zich te lanceren in het Internet of Things in België. Anderhalf jaar later dekt het ‘Low Power Wide Area Network’ (LPWAN) van ENGIE heel het Belgische grondgebied. ENGIE baat als exclusieve operator in België het wereldwijde IoT-netwerk uit gebaseerd op de Sigfox technologie, via haar filiaal ENGIE M2M.

De sterkte van het ENGIE netwerk is dat ENGIE M2M aan een zeer lage kost, nationale en internationale projecten kan ondersteunen voor haar klanten. Het Sigfox netwerk is inderdaad reeds operationeel in meer dan 20 landen. Het voordeel van deze technologie is ook het feit dat er geen roaming bestaat binnen het Sigfox netwerk, waardoor er ook geen extra kosten verbonden zijn voor de klant voor het versturen van datapakketen. Het vereist ook geen extra technische manipulaties om te communiceren.

De objecten die via het ENGIE M2M netwerk communiceren, hebben geen SIM-kaart of Gateway nodig. Ten slotte verbruikt een connectie via Sigfox 200 tot 600 keer minder energie dan traditionele mobiele netwerken waardoor objecten die op batterijen functioneren tot 20 jaar autonoom kunnen blijven!

De toepassingen zijn eindeloos en de believers talrijk

Het internet der dingen is reeds een realiteit voor vele bedrijven. Denk bijvoorbeeld maar aan het pilootproject van Waterlink in Antwerpen met intelligente watermeters die de opvolging van het waterverbruik vereenvoudigen, waterlekken kunnen detecteren, en eveneens het onderhoud van de installaties en een duurzaam gebruik van water vergemakkelijken. Indien de piloot succesvol is, zullen ongeveer 205.000 watermeters dit jaar met deze toepassing uitgerust worden.

Andere klanten (bedrijven en autoriteiten) testen vandaag verschillende toepassingen: slimme parkeermeters, slimme energiemeters, slimme watermeters, ‘track and trace’ oplossingen om goederen op te volgen doorheen de logistieke ketting of om waardevolle assets te volgen, slimme parkeerborden, toepassingen voor toegangscontrole, slimme vuilbakken, luchtkwaliteitssensoren, lekdetectiessytemen, vullingsgraadsensoren voor stookolietanks en watertanks, rookdetectors, alarmsystemen, bewegingsmelders, enz.

TankU: IoT-toepassing gaat live

In 2016 besloot ENGIE Cofely, in samenwerking met ENGIE Lab en ENGIE Electrabel, een IoT-toepassing te ontwikkelen die de inhoud van stookoliereservoirs kan meten zonder manuele interventie: de TankU IoT-toepassing die gebruik maakt van het Sigfox netwerk. Er werden slimme oliepeilmeters ontwikkeld die uitgerust zijn met een Sigfox netwerkkaart en die het niveau in de tank ultrasoon opmeten. Deze metingen worden via het Sigfox netwerk doorgestuurd naar een door ENGIE Lab ontwikkeld platform. Daar worden de gegevens omgerekend naar het aantal liter in het reservoir.

De IoT-toepassing biedt meerdere voordelen: door de automatische, dagelijkse meting van het niveau is er een betere opvolging mogelijk en kan er veel sneller ingegrepen worden in geval van afwijkingen. De tankdeksels moeten voor de metingen niet meer worden opengelegd en de technicus komt niet meer in aanraking met stookolie. De applicatie maakt ook mogelijk om automatische alarmen in te bouwen, bijvoorbeeld wanneer een tank een kritisch peil bereikt heeft. De toepassing laat ook toe om automatisch rapporten te genereren, waardoor de klant uiteindelijk een beter zicht krijgt op zijn maandelijks verbruik.

De toepassing werd getest op de Luchtmachtbasis in Koksijde en wordt nu ook in gebruik genomen op de legerbasis in Lombardsijde. Ze wordt eveneens reeds gebruikt in chemicaliën tanks van sommige zwembaden om het niveau te monitoren. Op deze succesvolle toepassing zal worden voortgebouwd voor het meten van volumes in andere type opslagtanks, zoals ook bijvoorbeeld citernes voor water.

Andere toepassingen

ENGIE Electrabel lanceerde recent ook de Nexxtender Mobile – een mobiel oplaadsysteem voor elektrische wagens. Een unieke mobiele en slimme laadoplossing die gebruik maakt van de draadloze Sigfox technologie om te communiceren met een beheerplatform waarop de gebruiker alle informatie over het verbruik en het opladen van zijn voertuig kan raadplegen. Door het gebruik van de Sigfox technologie kunnen alle gegevens opgeslagen en doorgegeven worden, ook als het gaat om moeilijke plaatsen zoals een parking of kelderverdieping, waar er vaak geen internetverbinding is.

ENGIE M2M bekijkt ook toepassingen zoals autonome en draadloze rookdetectors die communiceren met het Sigfox netwerk. Dankzij het signaal dat de rookdetector naar Sigfox stuurt, wordt de gebruiker in real time gewaarschuwd wanneer er zich een eerste rookontwikkeling voordoet. Dit kan via het kanaal dat hij wenst – via een telefonische oproep, sms, email of melding en allemaal zonder gsm-abonnement. Mede door de sterke technische karakteristieken van het Sigfox netwerk kan dit zelfs op plaatsen waar er geen Wi-Fi, Bluetooth of GSM-bereik is, en zelfs wanneer er een elektriciteitspanne is.

Ook Blue maakt gebruik van de Sigfox technologie. Het is een Belgisch product dat streeft naar een optimale waterkwaliteit van zwembadwater: de temperatuur, de pH-waarde, het zoutgehalte of de chloorwaarden kunnen gemonitord worden. Via een app op de smartphone kunnen deze gegevens in real-time opgevolgd worden of oplossingen voorgesteld worden indien de waarden zouden afwijken.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar de toepassingen zijn talrijk. ENGIE M2M mikt in eerste instantie op grote bedrijven, steden en gemeenten, maar ontwikkelt ook parallel applicaties voor particulier gebruik.

Ze verwacht dat in de komende vijf jaar 10 miljoen objecten met het ENGIE M2M netwerk zullen communiceren.

Perscontacten ENGIE:

Geetha KEYAERT (nl)
Tel.: +32 2 518 65 04
E-mail: geetha.keyaert@engie.com

Anne-Sophie HUGE (fr)
Tel.: +32 2 518 60 20
E-mail: anne-sophie.huge@engie.com

Brigitte LAGROU (ENGIE Services)
Tel.: +32 478 82 35 02
E-mail: brigitte.lagrou@external.engie.com

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn