Hoogspanning rond het Stevinproject

Op dinsdag 21 november hebben de autoriteiten en verantwoordelijken van Elia de nieuwe hoogspanningslijn van Stevin ingehuldigd. Deze lijn streeft naar een versterking van het elektriciteitsnet tussen Zomergem en Zeebrugge. De specialisten van ENGIE Fabricom stonden in voor de installatie van de masten en kabels. Hierbij moesten ze rekening houden met de beperkingen van de werf, waarbij ze voor het hoogtewerk soms zelfs hun toevlucht moesten nemen tot helikopters.

ENGIE Fabricom Stevin jbc sli

Wie in de buurt van Eeklo woont, moet de afgelopen twee jaar zeker de helikopters gezien hebben, die meer dan 100 meter boven de grond cirkelden, dichtbij de hoogspanningsmasten… “Indrukwekkend” voor sommige toeschouwers, “gewaagd” voor anderen, maar het was de beste manier voor de teams van ENGIE Fabricom om de elektrische kabels aan de hoogspanningsmasten te bevestigen, rekening houdend met de veiligheidsinstructies, de dichtbebouwde omgeving en de drukke verkeersaders tussen Eeklo en Zomergem.

Een antwoord op de behoeften van het netwerk

Het Stevinproject biedt een antwoord op vier belangrijke behoeften van ons Belgisch elektriciteitsnet:

  • energie van offshore windparken aan land brengen en naar het binnenland transporteren;
  • de internationale, onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk realiseren;
  • het verbeteren van de elektriciteitsbevoorrading naar het westen van het land;
  • de aansluiting van bijkomende hernieuwbare productie-eenheden uit de kuststreek op het elektriciteitsnet.

Drie fases tijdens de werken

Om deze hoogspanningslijn te versterken, hebben onze teams in drie fases gewerkt:

  • Fase 1: Aanleg van een dubbele hoogspanningsverbinding van 380 kV
  • Fase 2: Bouw van drie hoogspanningsstations
  • Fase 3: Afbraak en ondergronds leggen van de bestaande 150 kV-verbindingen

Veiligheid boven alles

Denis Janssens-Petit, projectleider bij ENGIE Fabricom, legt ons uit dat « helikopterwerkzaamheden niet alleen spectaculair zijn, maar ook risicovol. Aan de werken gaat een hele voorbereiding en verkenning van de locatie vooraf. Het weer speelt sowieso altijd een cruciale rol. De nodige hulpdiensten worden ook op de hoogte gebracht en er is een permanente radiocommunicatie tussen de helikopterpiloot en copiloot enerzijds, en de ploegen aan de grond anderzijds. In geval van nood kan tijdens de vlucht de trekkoord losgekoppeld worden van de helikopter. Dat verhindert dat de helikopter bij pech mensen en machines zou meesleuren, of dat bij machinepech de helikopter onbestuurbaar wordt door een te grote weerstand.”

En hij gaat verder : “Onze monteurs zijn tijdens deze operaties permanent vastgemaakt aan de mast via hun veiligheidsharnas. Tot slot worden langsheen het traject ook houten beschermportieken geplaatst ter hoogte van kruisingen met wegen en gebouwen. Dit om laaghangende koorden op veilige hoogte boven deze gebouwen en het verkeer te houden”. Voor de kruising van een onderliggende hoogspanningslijn heeft ENGIE Fabricom zelfs een speciale en unieke bescherming voorzien met gekoppelde telescoopkranen.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn