Geavanceerde elektrische installaties en hernieuwbare energie

Le parc photovoltaïque de Bollène.
Hernieuwbaar

Geavanceerde elektrische installaties

Vier elektrische energiebronnen bij Janssen Pharmaceutica

De thermische en elektrische energievoorziening in de opslaggebouwen van de farmareus mag onder geen beding onderbroken worden. Daarom installeerde ENGIE Fabricom vier verschillende elektrische energiebronnen: de klassieke voeding langs het net, noodstroomaggregaten, warmte-krachtkoppelingseenheden en zonnepanelen. Zo wordt de bevoorradingszekerheid gegarandeerd en is de milieu-impact tegelijkertijd een pak minder.

Hoogspanningsonderstation voor offshore

Op de Module Yard van Hoboken bouwde ENGIE Fabricom het hoogspanningsonderstation van het offshore windmolenpark Belwind. In dat onderstation komt de elektriciteit toe die wordt geproduceerd door de windmolens op zee vooraleer ze naar het vasteland wordt gestuurd. Tractebel ENGIE werkte mee aan de ontwikkeling en de aansluiting op het net en beheert de interface met de netbeheerder (Elia).

Inzetten op hernieuwbare energie

Een windmolenpark in je bedrijf

Een droom? Integendeel: realiteit! Op de sites van onze klanten Umicore en Aurubis in Olen en bij ArcelorMittal in het Gentse havengebied bouwde ENGIE Electrabel twee windmolenparken (alles samen 9 turbines met elk een vermogen van 3,45 MW). Onze klanten zullen de groene energie gebruiken in hun industriële proces.

Carports met zonnepanelen aan de Universiteit van Luik

Samen met ENGIE Fabricom installeerde ENGIE Cofely 2.639 m² zonnepanelen op carports op de niet-overdekte parkings van de Universiteit van Luik (ULg). De panelen zullen per jaar  zo’n 400.000 kWh produceren, wat overeenstemt met het elektriciteitsverbruik van 100 gezinnen. De geproduceerde energie is bestemd voor de universiteitsgebouwen. Ze zal twee elektriciteitscabines voeden zonder dat er elektriciteit in het net wordt geïnjecteerd. ENGIE Cofely staat op de universiteitssite ook in voor het technische onderhoud van een warmte-krachtkoppelingsinstallatie op basis van pellets en twee andere warmte-krachtkoppelingsinstallaties op aardgas.

 

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn