Een groenere start voor de studenten van ULg

ENGIE Cofely heeft in samenwerking met ENGIE Fabricom 2.639 m² fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd op de carports van de niet-overdekte parkings van de Luikse universiteit.

ENGIE Cofely fotovoltaïsche carports solaires ULg jbcDeze panelen zullen ongeveer 400.000 kWh per jaar produceren, wat overeenkomt met het verbruik van 100 huishoudens. De opgewekte energie zal rechtstreeks twee elektrische cabines bevoorraden en dus niet in het elektriciteitsnet geïnjecteerd worden maar wel bestemd zijn voor universiteitsgebouwen.

Het project kadert in de doelstelling van de universiteit om haar ecologische voetafdruk te beperken. Op de universiteitscampus is ENGIE Cofely ook verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie die gevoed wordt met pellets alsook twee andere WKK’s met motor/gas. In totaal zal elk jaar 12.000 ton CO2 uitgespaard worden door deze installaties.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn