ENGIE start met kleine windturbines

ENGIE Electrabel en Fairwind, pionier in de bouw van kleine windturbines, hebben zopas een partnerschap gesloten met het oog op de exploitatie en de commercialisering van kleine windturbines met verticale as. Zo bevestigt ENGIE haar streven om leider te zijn van de energietransitie in België.

ENGIE Electrabel Fairwind jbc sli
Oplossingen voor gedecentraliseerde en groene energieproductie voor kmo’s ...
ENGIE Electrabel Fairwind jbc sli
... en voor landbouwers

Fairwind is de Belgische referentiespeler voor de bouw, de installatie en de exploitatie van kleine windturbines met verticale as. In vergelijking met hun grote broers hebben deze turbines horizontaal draaiende rotorbladen. Het in Seneffe gevestigde Waalse bedrijf heeft er bij ons al een twintigtal geïnstalleerd.

ENGIE Electrabel is de grootste groene producent met een geïnstalleerde capaciteit van 614 MW. Een geschikte partner dus voor Fairwind, met als resultaat een samenwerking voor een meer doorgedreven commercialisering. Zo zal ENGIE Electrabel haar productieaanbod van gedecentraliseerde hernieuwbare energie kunnen uitbreiden. François Boisseleau, Product Manager B2B & Green Mobility bij ENGIE Benelux, geeft ons uitleg over deze overeenkomst en de implicaties ervan.

Vorig jaar publiceerde ENGIE Electrabel de resultaten van een door haar gefinancierde universiteitsstudie over het potentieel van deze kleine windturbines en hun belang voor kmo’s. Is dit partnerschap een gevolg hiervan?

François Boisseleau: “Inderdaad. Dit is een typisch voorbeeld van onderzoek en ontwikkeling die tot concrete acties leiden. We hadden onze twijfels over de maturiteit van de technologie. De universiteitsstudie heeft ons overtuigd en vandaag kunnen we deze kleine windturbines samen met Fairwind op de markt brengen. Onze twee bedrijven zijn in elk geval in de wolken met dit partnerschap.”

Wat betekent een kleine windturbine op het vlak van elektriciteitsproductie?

F.B.: “Fairwind stelt twee modellen voor: een klein model dat ongeveer 30 MWh per jaar produceert en een groter dat iets meer dan 100 MWh oplevert. Om u een idee te geven: het kleine model produceert een hoeveelheid elektriciteit die overeenstemt met het jaarlijkse verbruik van zes à zeven gezinnen. Uiteraard is het de bedoeling dat de klant zelf alle geproduceerde energie verbruikt. Dat zal zijn factuur verlagen, zowel voor de elektriciteit die hij van het stroomnet afneemt als voor de taksen en de distributiekosten.”

Voor wie zijn deze kleine windturbines bestemd?

F.B.: “Natuurlijk voor kmo’s en landbouwbedrijven. En zelfs ook voor grotere bedrijven, die door hun situatie geen fotovoltaïsche panelen of een grote windturbine kunnen plaatsen. Alles hangt af van de beschikbare plaats in deze kmo’s, hun ligging ten opzichte van de wind, het elektriciteitsverbruik en de prijs. In elk geval heeft een kleine windturbine niet veel grondoppervlak nodig en kan men eronderdoor wandelen. In Aarlen bijvoorbeeld, werd er een kleine windturbine geplaatst op de parking van een autodealer.”

Wat is het belang voor deze kmo’s of landbouwbedrijven?

F.B.: “Door hun eigen elektriciteit te produceren, zijn ze minder energieafhankelijk en verlaagt hun factuur zienderogen. In feite blokkeert de klant zijn elektriciteitsprijs voor het deel dat hij produceert en is hij minder gevoelig voor schommelingen van kosten en taksen. Als de windturbine zijn verbruik met 50% vermindert, daalt de factuur evenveel. In Wallonië zijn de investeringen het meest rendabel. De terugverdientijd bedraagt 5 tot 10 jaar. Bovendien moet u weten dat er in het zuiden van het land investeringssubsidies bestaan. Dit stemt overeen met 20% van de investering voor landbouwers en met 12,5% voor kmo’s. Dat is zeker niet te verwaarlozen. In Vlaanderen zijn de ondersteuningsmechanismen beperkter. Daar is de terugverdientijd 2 tot 3 jaar langer, maar toch blijft het interessant.”

Dit partnerschap versterkt ook het aanbod van ENGIE Electrabel…

F.B.: “Dit zal ons toelaten aan onze klanten de beste oplossing inzake gedecentraliseerde energie te bieden. Het versterkt onze Belgische leidersplaats in de energietransitie. Wij geloven in de diversiteit van oplossingen om onze klanten een optimaal productaanbod en dienstverlening te bieden: windenergie, fotovoltaïsche systemen (met ENGIE Sun4Business), warmtekrachtkoppeling en binnenkort energieopslag. En onderling sluiten deze oplossingen elkaar niet uit. Een kmo kan zelf produceren met zonne-energie én een kleine windturbine. Volgens het seizoen vullen deze twee opties elkaar aan.”

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn