ENGIE opent nieuw labo voor 3D Printing

ENGIE gaat opnieuw een stap verder in de ontwikkeling van haar ‘3D Printing’ project met de opening van een nieuw labo op de site van ENGIE Laborelec in Linkebeek. Dit project wil de technologie van 3D printing bestuderen en evalueren en innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de productie van industriële onderdelen.

ENGIE 3D printing jbc sli
ENGIE 3D printing jbc sli
ENGIE 3D Printing jbc sli

Persbericht

In dit nieuwe labo zal het voor ENGIE Laborelec mogelijk zijn om verschillende types commerciële en experimentele poeders te testen, onderdelen te drukken op basis van verschillende legeringen en de finale kwaliteit van de geproduceerde onderdelen te testen.

De ENGIE Groep versnelt haar transformatie om leider van de energietransitie te worden. ENGIE wil in dit kader innovatieve oplossingen ontwikkelen voor zijn klanten en de productie van industriële onderdelen door middel van 3D printing maakt hier onmiskenbaar deel van uit.

Met 3D printing of ‘additieve fabricage’ ontwikkelt men objecten door materialen of onderdelen in verschillende lagen toe te voegen die verbonden worden door een laser opdat ze een stevige vorm zouden krijgen. Deze technologie onderscheidt zich van de ‘deductieve fabricage’ die erin bestaat materie weg te halen om de vorm van het gewenste object te verkrijgen. 3D printing biedt heel wat voordelen op vlak van flexibiliteit, snelheid en logistiek. Dankzij dit procedé is het mogelijk om onderdelen lokaal te produceren, op het moment dat men het nodig heeft en kan er bespaard worden op grondstoffen aangezien enkel de noodzakelijke hoeveelheid poeder gebruikt wordt.

ENGIE wil zich onderscheiden door de productie van metalen onderdelen, hetgeen een complexer procedé is dan voor de ontwikkeling van plastieken onderdelen.

In 2015 heeft ENGIE in België een specifiek project opgestart rond deze nieuwe technologie. Het wordt ondersteund door:

  • ENGIE Laborelec – als kenniscentrum van de ENGIE Groep – voor het onderzoek, het verbeteren en valideren van de productieparameters voor industriële toepassingen,
  • ENGIE Fabricom – die heel wat metalen onderdelen produceert voor zijn klanten in het kader van onderhouds- en reparatiewerken in hun installaties – voor de industriële toepassing,
  • de KU Leuven die de voorbije 20 jaar een grote academische expertise heeft opgebouwd in het domein van de additieve fabricage.

Twee printers – een industrieel type in het atelier van ENGIE Fabricom in Zwijndrecht en een ander in het gebouw van de KU Leuven – hebben het reeds mogelijk gemaakt om het printproces op basis van roestvrij staalpoeder te valideren. Dit proces is nu volledig operationeel waardoor ENGIE Fabricom deze dienst nu kan commercialiseren naar zijn klanten. ENGIE wil nog een stap verder gaan en experimenten uitvoeren met nieuwe materialen, zoals metalen op basis van nikkel, aluminium en titaan, om deze technologie en de industriële opportuniteiten nog beter te beheersen.

Het nieuwe labo van ENGIE Laborelec zal toelaten om analyses en testen uit te voeren op poeders van legeringen die reeds gecommercialiseerd of in ontwikkeling zijn. Het labo is ook uitgerust met een derde printer die kleine poedervolumes kan behandelen en die onderdelen zal produceren op basis van deze legeringen. De kwaliteit van deze onderdelen zal nadien in hetzelfde labo getest worden.

Michael Marique, CEO van ENGIE Laborelec: “Op termijn zal 3D printing de manier waarop technische installaties beheerd worden en hun onderhoud radicaal veranderen. Wij willen op deze manier inspelen op de noden van onze klanten en de nodige expertise, kennis en innovatieve, industriële oplossingen ontwikkelen die hiermee gepaard gaan. Dit project is het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen diepgaand onderzoek en industriële toepassing.”

Over ENGIE Laborelec

ENGIE Laborelec is een toonaangevend expertise en onderzoekscentrum in technologie met betrekking tot elektrische energie. Met 240 hooggespecialiseerde ingenieurs en technici is het bedrijf actief in de volledige waardeketen van de elektriciteit. Het ondersteunt een grote groep klanten op het vlak van productie, transmissie, distributie, opslag en eindgebruik van elektriciteit, met bijzondere aandacht voor de energietransitie en de 3 D’s, namelijk decentralisering, decarbonisatie en digitalisering.

Over ENGIE Fabricom

ENGIE Fabricom ontwerpt, realiseert en onderhoudt multi-technische installaties voor bedrijven en lokale overheden. Haar oplossingen verbeteren de mobiliteit, de veiligheid, het aandeel hernieuwbare energie en de distributienetten maar ook de operationele en energieprestaties in de industriesector. ENGIE Fabricom en haar dochterondernemingen zijn actief in België, in Europa en op internationaal niveau. Ze genereerden in 2016 een omzet van 1,12 miljard euro en tellen 5.900 medewerkers.

Perscontact ENGIE:

Anne-Sophie HUGÉ
Tel.: +32 2 518 60 20
E-mail: anne-sophie.huge@engie.com

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn