ENGIE Fabricom neemt de tram in Antwerpen

Op zaterdag 3 juni is het eerste deel geopend van de nieuwe tramlijn die het centrum van Antwerpen verbindt met het noorden van de stad. ENGIE Fabricom vervult een belangrijke rol in het grote Noorderlijnproject, dat zijn tweede fase is ingegaan.

ENGIE Fabricom duurzame mobiliteit mobilité durable jbc sli
ENGIE Fabricom duurzame mobiliteit mobilité durable jbc sli
ENGIE Fabricom duurzame mobiliteit mobilité durable jbc sli
ENGIE Fabricom duurzame mobiliteit mobilité durable jbc sli
ENGIE Fabricom duurzame mobiliteit mobilité durable jbc sli

In maart 2016 startte Antwerpen een van zijn grootste projecten: de Noorderlijn. Dit project, dat normaal loopt tot midden 2019, moet zorgen voor een vlottere verbinding tussen het noorden en het centrum van de stad. De eerste fase is afgewerkt en het eerste deel van de nieuwe tramlijn werd op 3 juni 2017 geopend.

Op termijn zal de Noorderlijn bevorderlijk zijn voor de mobiliteit in Antwerpen. Langsheen de tramlijn worden de Leien opnieuw aangelegd. Het verkeer gaat ondergronds voor de Opera, waar boven de grond een voetgangerszone komt. Ook de publieke ruimten worden heringericht. Sommige straten, pleinen en wijken worden toegankelijker gemaakt voor voetgangers en fietsers. ENGIE Fabricom werkt actief mee aan deze nieuwe mobiliteit via het consortium TramContractors, waarvan de dochteronderneming van ENGIE deel uitmaakt. De Lijn, de stad Antwerpen en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer hebben de werken van de Noorderlijn aan dit consortium toevertrouwd.

Een goed lopend project

Of het nu weg- of spoorvervoer, dan wel zee- of luchtvervoer betreft, ENGIE Fabricom baant de weg voor een duurzamere mobiliteit. Meer bepaald door oplossingen aan te reiken om de verkeersinfrastructuren te verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de veiligheid op de wegen te verbeteren en het verkeer vlotter te laten verlopen.

In Antwerpen heeft ENGIE Fabricom zijn multitechnische competenties ingezet voor de grote infrastructuurwerken: de aanleg van een tijdelijk tramtracé op de Frankrijklei, de plaatsing van nieuwe bovenleidingen tussen het bioscoopcomplex Kinepolis en de Noorderlaan, de renovatie van de Londenbrug, de vernieuwing van de openbare verlichting en de verkeerslichten voor het hele project, de plaatsing van de technische installaties van de nieuwe ondergrondse parking en de tunnel onder het Operaplein, met inbegrip van de verkeerscontrolesystemen, de branddetectie- en -blussystemen, enz. Zeggen dat het project goed loopt, is een eufemisme…

Het einde van de werken is gepland in juli 2019. De Leien, die sinds een paar dagen ‘doorgeknipt’ zijn, gaan einde december 2018 weer open.

Voor meer informatie over het project en de voortgang van de werken, zie www.noorderlijn.be.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn