Slimme energiesystemen van de toekomst

ENGIE Benelux, het ENGIE Labs netwerk en de onderzoekpartners van EnergyVille (KU Leuven, VITO en imec) hebben vandaag bij EnergyVille in Genk een belangrijke samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De overeenkomst omvat een innovatieve samenwerking op het gebied van slimme energiesystemen voor de toekomst.

Persbericht van ENGIE en EnergyVille

EnergyVille jbc

Door de complementaire technische expertise en de ultramoderne meet- en testapparatuur bij EnergyVille en in de verschillende ENGIE Labs, is dit een belangrijke stap in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de energiemarkt.

Als hoofdrolspeler in de energietransitie ontwikkelt ENGIE praktische oplossingen die de klimaatverandering bestrijden en CO2-emissies verminderen. Om deze ambitie te ondersteunen, zet ENGIE sterk in op onderzoek en ontwikkeling. Hierbij steunt de Groep op een internationaal netwerk van onderzoekscentra, de ENGIE Labs.

EnergyVille verenigt de Vlaamse onderzoeksinstituten KU Leuven, VITO, imec en UHasselt. Het richt zich op duurzame gedecentraliseerde, CO2-arme en gedigitaliseerde energiesystemen. Vermits dit rechtstreeks aansluit op de technologiestrategie van ENGIE, hebben ENGIE Benelux, ENGIE Labs en de onderzoekpartners van EnergyVille de handen in elkaar geslagen. Zij gaan nieuwe oplossingen testen en ontwikkelen.

Hernieuwbare energie opslaan

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: “ENGIE Benelux wil voor zijn klanten nieuwe oplossingen ontwikkelen om elektriciteit van nieuwe, hernieuwbare energiebronnen op een zo efficiënt mogelijke manier op te slaan en te gebruiken. Deze oplossingen steunen op de recentste technologische vooruitgang. Door samen te werken met EnergyVille, dat een belangrijk open platform is voor gezamenlijk onderzoek in slimme en duurzame energie, zullen we de meest geavanceerde energieoplossingen kunnen ontwikkelen.”

ENGIE Benelux, via ENGIE Electrabel, en de ENGIE Labs, via ENGIE Lab Laborelec (het belangrijkste onderzoekscentrum van ENGIE dat is gevestigd in België), werken al lang succesvol samen met de onderzoekpartners van EnergyVille: De afgelopen jaren werd vooral gezamenlijk onderzoek gedaan naar netbalancing. Dat gebeurde in het kader van het Linear-project. Het project onderzocht hoe nieuwe, hernieuwbare en fluctuerende energiebronnen kunnen worden afgestemd op de vraag van de eindgebruikers (door beheer aan de vraagzijde).

Succesvolle samenwerkingen

Recentere samenwerking leidde tot de oprichting van een gezamenlijk KU Leuven/ENGIE 3D Printing Lab en Fab Lab (met focus op het printen van metalen onderdelen) en tot de technische ondersteuning door ENGIE Labs van het Belgische Solar Car team dat geleid wordt door studenten van KU Leuven. Imec van zijn kant heeft actief bijgedragen aan de screening van nieuwe technologieën in het gebied van nieuwe materialen voor zonne-energie. Dat leidde tot de recente investering van ENGIE in Heliatek, wereldleider in organische zonnepanelen.

De EnergyVille onderzoekpartners doen momenteel onderzoek naar slimme omschakelaars voor zonnepanelen, gezondheidsmonitoring van batterijen, coatingtests voor zonnepanelen en nieuwe technologische bouwstenen voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen in het net.

Diverse soorten activiteiten voorzien

Raphael Schoentgen, ENGIE Directeur voor Onderzoek en Technologie, bevestigt: “We werken al lang samen met de EnergyVille onderzoekpartners en onze samenwerking is heel succesvol. Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen we onze krachten bundelen om nog een stap verder te gaan. Onze strategische visie op de toekomst van netten en de technologische bouwstenen om ze te versterken, vertoont veel overeenkomsten”. In het kader van de overeenkomst zijn diverse soorten activiteiten voorzien: gezamenlijke R&D-projecten en technology watch, ondersteunende activiteiten zoals gezamenlijke workshops die kennisuitwisseling bevorderen, gezamenlijke communicatie over nieuwe energiethema’s of hackathons.

Ronnie Belmans, CEO van EnergyVille: “Door deze interdisciplinaire projecten tussen de EnergyVille onderzoekpartners en ENGIE zullen onderzoekers uit de industrie, de toegepaste wetenschappen en de academische wereld met elkaar in contact komen. Deze internationale kruisbestuiving van kennis zal een enorme troef zijn op de wereldwijde energiemarkt. Het is ook een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten die tot een duurzame, op de markt gebaseerde energietoekomst leiden.”

Eerste ontwikkelingsproject: de verbonden woning

De ontwikkeling en het onderzoek zullen zich toespitsen op de toekomstige woningen, gebouwen, industrie en slimme netten, op de verdere integratie van hernieuwbare energie en de toepassing van digitale technologieën voor energie. EnergyVille en de ENGIE Labs beschikken over complementaire, state-of-the-art expertise, zowel voor elektrische installaties en netbeheer als voor hun verdere digitalisering. In een tijd waarin het net veel meer hernieuwbare energie zal moeten integreren en slimmer aangestuurd worden, leidt deze digitalisering tot nieuwe ideeën en oplossingen.

Een eerste ontwikkelingsproject is ‘de geconnecteerde woning’. Het concentreert zich op de implementatie van een nieuwe digitale tool die residentiële klanten adviseert bij de keuze van energieoplossingen voor hun woning.

Over ENGIE

ENGIE ontwikkelt zijn activiteiten (elektriciteit, aardgas en energiediensten) rond een model op basis van verantwoordelijke groei als antwoord op de grootste uitdagingen van de energietransitie naar een koolstofarme economie: toegang tot duurzame energie, matiging van en aanpassing aan de effecten van de klimaatverandering en rationeel grondstoffengebruik. De Groep biedt individuen, steden en bedrijven heel efficiënte, innovatieve oplossingen, grotendeels op basis van zijn expertise in vier sleutelsectoren: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, vloeibaar gemaakt aardgas en digitale technologie. ENGIE stelt wereldwijd 154.950 mensen tewerk en realiseerde in 2015 een omzet van € 69,9 miljard. De Groep staat genoteerd op de beurs van Parijs en Brussel (ENGI) en is vertegenwoordigd in de voornaamste internationale beursindexen: CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe en Euronext Vigeo (Eurozone 120, Europe 120 en France 20).

Over EnergyVille

EnergyVille is een vereniging van de Vlaamse onderzoeksinstituten KU Leuven, VITO, imec en UHasselt op het gebied van duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers bieden de industrie en de overheid expertise met betrekking tot energie-efficiënte netwerken voor een duurzame stedelijke omgeving. Dit omvat bijvoorbeeld slimme netten en geavanceerde verwarmings- en koelsystemen voor steden. EnergyVille heeft de ambitie om een plaats te verwerven in de top 5 van Europese instituten voor innovatief energieonderzoek. In deze context was het centrum van meet af aan actief in belangrijke nationale en internationale netwerken. Het doet aan onderzoek en ontwikkeling, training en innovatieve industriële activiteiten, dit alles onder één naam en in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners. EnergyVille wil een stuwende kracht zijn in het wetenschapspark Thor in Genk op het gebied van onderzoek, businessontwikkeling en jobcreatie. Het onderzoekscentrum wordt gesteund door de Stad Genk, de Vlaamse Regering, de Provincie Limburg, LRM, Nuhma, POM Limburg en de Europese structurele fondsen.

Perscontacten ENGIE:

Tel. Frankrijk: +33 1 44 22 24 35
E-mail: engiepress@engie.com

Geetha KEYAERT (nl)
Tel.: +32 2 518 65 04
E-mail: geetha.keyaert@engie.com

Anne-Sophie HUGE (fr)
Tel.: +32 2 518 60 20
E-mail: anne-sophie.huge@engie.com

Perscontacten EnergyVille:

Paulien MARTENS
Tel.: +32 16 37 91 88 of +32 474 29 77 74
E-mail: paulien.martens@energyville.be

Bieke DEMAEGHDT
Tel.: +32 499 16 95 00
E-mail: bieke.demaeghdt@energyville.be

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn