ENGIE draagt zorg voor de ziekenhuizen

Een ziekenhuis of een zorginstelling moet 24 uur/24 en 365 dagen/365 kunnen functioneren zonder haperingen. Opdat het personeel zich helemaal kan concentreren op de verzorging van de patiënten zonder dat het zich moet bekommeren om technische of veiligheidsproblemen, dragen ENGIE en zijn dochterondernemingen zorg voor het ziekenhuis… Tot in de kleinste details.

ENGIE ziekenhuizen hôpitaux jbc sli
Complete oplossingen voor de sector gezondheidszorg
AZSTM jbc sli
Het ziekenhuiscomplex AZ Sint-Maarten in Mechelen
CHIREC Delta jbc sli
De ziekenhuisgroep Chirec in Oudergem
CHR Huy jbc sli
Het regionaal ziekenhuis van Hoei

Ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen vragen op elk ogenblik een minutieus beheer. Het comfort en de veiligheid van de patiënten en het personeel mag onder geen beding in het gedrang komen door een storing of een defect. De verlichting, de verwarming, de ventilatie – kortom alles wat met energiebeheer te maken heeft – mogen de reeds krappe budgetten van de instellingen niet laten ontsporen. En het is niet de taak van het personeel om zich bezig te houden met het beheer van de technische installaties, dat gaat immers ten koste van de verzorging van de patiënten.

ENGIE en zijn dochterondernemingen ENGIE Cofely, ENGIE Fabricom, ENGIE Axima en ENGIE Electrabel bieden de sector van de gezondheidszorg daarom complete oplossingen die zijn opgebouwd rond drie prioriteiten: veiligheid, comfort en energie-efficiëntie.

Onze dienstverlening aan ziekenhuizen

ENGIE draagt zorg voor bijna honderd gezondheidsinstellingen in het hele land. Wat houdt dat concreet in? We zien, onder andere, toe op:

  • de kwaliteit van de lucht, het water en de hygiëne. De teams van ENGIE Cofely voeren technische ingrepen uit in de operatiekamers, waarborgen de hoogste kwaliteit van lucht en water en bewaken de overdruk van de steriele eenheden om te voorkomen dat virussen of microben kunnen binnendringen. Deze service noemen we de ‘clean rooms’.
  • de energie-efficiëntie. ENGIE Cofely en ENGIE Axima passen technische oplossingen toe waarmee de ziekenhuizen minder en beter energie verbruiken en lokale hernieuwbare energie opwekken (warmtekrachtkoppeling met biomassa, geothermie…).
  • de goede werking van alle technische en elektrische installaties. Zelfs bij een stroomonderbreking moeten de installaties blijven werken, daar zijn generatoren voor. Een gebouwbeheersysteem maakt het mogelijk om de infrastructuren permanent in het oog te houden en snel in te grijpen als dat nodig is. Regelmatige tests en preventief onderhoud beperken het risico op storingen tot een minimum. ENGIE Fabricom bouwt en beheert alle elektrische installaties.
  • het beheer van niet-medische diensten. Schoonmaakdiensten, levering van maaltijden, veiligheidsdiensten, slim afvalbeheer, onderhoud van groene ruimten…
  • de IT-infrastructuur. Door innovatieve, zuinige en milieuvriendelijke datacenters te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden.

Daarnaast zijn er nog de distributie van medische gassen, het beheer van koelinstallaties, het ijken van meetinstrumenten, airconditioning, verlichting, nieuwe toepassingen voor defibrillators en nog veel meer.

Drie concrete voorbeelden

Het ziekenhuiscomplex AZ Sint-Maarten brengt drie campussen samen in een splinternieuw ziekenhuis in Mechelen. ENGIE Axima en ENGIE Fabricom bundelden hun competenties om duurzame klimaat- en elektrische installaties te realiseren. Het gaat onder mee om een geothermisch verwarmingssysteem, warmtekrachteenheden en warmtepompen. Het AZ Sint-Maarten zal zo zijn eigen energie opwekken en minder afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet. Verwachte opening: 2018!

De ziekenhuisgroep Chirec deed een beroep op ENGIE Fabricom voor de elektrische installaties van zijn nieuwe vestiging in Oudergem. ENGIE Axima verzorgde de klimaattechniek. Ketels met warmtewisselaars, warmtepompen, ijswatersystemen en 100 m² zonnepanelen zorgen voor een duurzaam energiebeheer. Het ziekenhuis gebruikt bijvoorbeeld uitsluitend ledverlichting. ENGIE Cofely installeert er een datacenter dat het de komende vier jaar ook zal onderhouden.

Het regionaal ziekenhuis van Hoei ondertekende met ENGIE Cofely onlangs het eerste Waals ‘energieprestatiecontract’ in de ziekenhuissector. Het doel ervan is het energieverbruik van het ziekenhuis met 26% te verminderen. Bovendien zal ENGIE Cofely gedurende 10 jaar alle technische installaties van het ziekenhuis onderhouden.

Wat nog meer? ENGIE begeleidt ook de spelers in de gezondheidszorg bij de integratie van nieuwe technologieën door hen te betrekken bij zijn Open Innovation-initiatief. Dat moet leiden tot het digitale ziekenhuis van morgen.

Interesse? Stuur ons een bericht.

ENGIE ziekenhuizen hôpitaux jbc ar

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn